Archives for September, 2021

Kalıcı Mıknatıs Pazarı| Boyut, Paylaşım, Türler, Eğilimler, Büyüme, Uygulamalar ve Tahmin 2019 -2026

Küresel kalıcı mıknatıslı pazar büyümesinin, hibrit elektrikli araç üretiminde artan kullanımlarına bağlı olarak 2026 yılına kadar 34,70 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Kalıcı mıknatıs, manyetik alan yokluğunda bile manyetik özelliklere…
Continue Reading

Remote Towers Pazar Payı, COVID-19 Etki Analizi [2020-2027] | Fortune Business Insights™, Global Remote Towers Endüstrisinin Tahmin Döneminde %31.05 CAGR ile 584,3 milyon USD’ye ulaşmasını Bekliyor

Küresel uzak kuleler pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 584,3 milyon ABD Dolarına ulaşması ve 2020 ile 2027 arasında %31,05'lik bir yıldız CAGR sergilemesi bekleniyor. Bu, dünya genelinde havalimanlarının modernizasyonuna artan odaklanmaya atfedilebilir. Fortune…
Continue Reading

Remote Towers Pazar Payı, COVID-19 Etki Analizi [2020-2027] | Fortune Business Insights™, Global Remote Towers Endüstrisinin Tahmin Döneminde %31.05 CAGR ile 584,3 milyon USD’ye ulaşmasını Bekliyor

Küresel uzak kuleler pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 584,3 milyon ABD Dolarına ulaşması ve 2020 ile 2027 arasında %31,05'lik bir yıldız CAGR sergilemesi bekleniyor. Bu, dünya genelinde havalimanlarının modernizasyonuna artan odaklanmaya atfedilebilir. Fortune…
Continue Reading

Remote Towers Pazar Payı, COVID-19 Etki Analizi [2020-2027] | Fortune Business Insights™, Global Remote Towers Endüstrisinin Tahmin Döneminde %31.05 CAGR ile 584,3 milyon USD’ye ulaşmasını Bekliyor

Küresel uzak kuleler pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 584,3 milyon ABD Dolarına ulaşması ve 2020 ile 2027 arasında %31,05'lik bir yıldız CAGR sergilemesi bekleniyor. Bu, dünya genelinde havalimanlarının modernizasyonuna artan odaklanmaya atfedilebilir. Fortune…
Continue Reading
Dünya

Polyester Polioller Pazar Büyüklüğü, Küresel Pay, Büyüme, Analiz, Kilit Oyuncu Profilleri, 2028 Yılına Kadar Görünüm ve Tahmin

Poliüretan köpük üretiminde poliether poliollere artan talep nedeniyle küresel poliether polioller pazar büyüklüğünün önümüzdeki yıllarda dinamik bir büyüme yaşayacağı tahmin ediliyor,"Polyether Polyols Pazarı, 2021-2028" başlıklı raporunda Fortune Business Insights'ı buluyor. Poliether polioller…
Continue Reading
Dünya

Plastikleştiriciler Pazar Raporu, Küresel, Pay, Boyut, Analiz, Büyüme, 2028 Yılına Göre Görünüm ve Tahmin

Küresel plastikleştiriciler pazar raporunun, tahmin döneminde esnek polimerlere artan talep nedeniyle ivme kazanması bekleniyor. Bu bilgiler Fortune Business Insights™ tarafından "Plasticizers Market, 2021-2028"başlıklı gelecek bir raporda yayınlanmıştır. Maddelerin kullanılabilirlik kolaylığı ve düşük maliyeti nedeniyle…
Continue Reading

Beta Glukan Pazar Payı, Küresel Eğilim, Büyüme, En Önemli Oyuncular Güncellemesi ve 2027 Tahminine Göre Araştırma Metodolojisi

Küresel beta glukan pazarı  2026 yılına kadar büyüklüğün 560,65 milyon ABD Dolarına ulaşması ve tahmin döneminde %7,60'lık bir CAGR sergilemesi bekleniyor. Bitki bazlı gıdaya yönelik artan talep ve bahçecilikteki artış, tahmin döneminde beta…
Continue Reading

Fertilizzanti azotati Dimensioni del mercato, tendenze, opportunità, piani futuri, panorama competitivo e crescita entro le previsioni 2027

Si prevede che la dimensione del mercato globale dei fertilizzanti azotati raggiungerà i 140,51 miliardi di dollari entro la fine del 2026. I massicci investimenti nei prodotti di ricerca e sviluppo con ingredienti attivi aiuteranno…
Continue Reading
Dünya

2020’de Kripton Pazarı Talep Analizi, Küresel Gelir, 2027’ye Kadar En İyi Şirket Büyüme Tahmini

  Küresel kripton pazarının, uydulardaki yaygın kullanımından ivme kazanması bekleniyor. Bunun nedeni, gazın ksenona kıyasla daha ucuz ve bol miktarda bulunmasıdır. Fortune Business Insights™ , bu bilgiyi " Krypton Pazar Büyüklüğü, Paylaşım ve Sektör…
Continue Reading