Fortune Business Insights, “Alzheimer İlaç Pazarı”, Boyut, Pay ve İlaç Sınıfına Göre Küresel Eğilim (Kolinesteraz İnhibitörleri) başlıklı bir raporda, Alzheimer hastalığının artan prevalansının Alzheimer ilaçlarına olan talebi körüklediğini ve bunun da küresel Alzheimer ilaç pazarını yönlendirdiğini söylüyor. , N-Metil-D-Aspartat (NMDA) Antagonisti, Kombinasyon İlaçları, Diğerleri), Dağıtım Kanalına Göre (Hastane Eczanesi, Perakende Eczane, Online Eczane) ve 2026’ya Kadar Coğrafya Tahmini.

Alzheimer etkili tedavisi için ilaç şirketleri ve araştırma enstitüleri tarafından artan Ar-Ge faaliyetlerinin, küresel Alzheimer ilaç pazarını artırması bekleniyor.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/alzheimers-drugs-market-101033

Eli Lilly ve AC Immune Arasındaki İşbirliği Büyümeye Yardımcı Olacak

Eli Lilly ve Company ve AC Immune SA Alzheimer hastalığı (AH) ve diğer nörodejeneratif hastalıkların potansiyel tedavisi için tau agregasyon inhibitörü küçük molekülleri araştırmak ve geliştirmek için ortaklık anlaşmalarını duyurdular. İki şirket arasındaki işbirliğinin, AC Immune’nin lider molekülü ACI-3024 ile birlikte merkezi sinir sistemi bozukluklarında ticari yetenekler sunacak Morphomer™ platform teknolojisi sayesinde Alzheimer ilaç gelirlerine fayda sağlayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Alzheimer hastalığı ve bunama için dijital araçların geliştirilmesinin de küresel Alzheimer ilaç büyümesine katkıda bulunması bekleniyor. Örneğin, Alzheimer’s Drug Discovery Foundation (ADDF), Alzheimer hastalığı ve bunama için dijital araçların gelişimini izlemeyi amaçlayan yeni bir girişim olan Diagnostics Accelerator programını duyurdu.

İlaç Firmalarının Ar-Ge Yatırımlarını Arttırması Büyümeyi Destekleyecek

İlaç endüstrileri ve araştırma enstitüleri tarafından etkili tedavi için güçlü bir boru hattı oluşturmaya yönelik aktif Alzheimer ilacı araştırmasının, küresel Alzheimer ilaç pazarının büyümesini teşvik edeceği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre şu anda 50 milyon insan demanstan etkileniyor ve tahmin döneminde sayının artması bekleniyor. Buna ek olarak, dünya çapında artan Alzheimer hastalığı vakaları, Alzheimer ilaçlarına olan talebin artmasına neden oldu ve bu da küresel Alzheimer ilaçlarının büyümesini hızlandırıyor. Ancak, önde gelen ilaç firmalarının Alzheimer ilaçları için klinik denemelerinin durdurulması, sınırlı tedavi seçenekleriyle sonuçlanmakta ve böylece ülkenin Alzheimer ilaç geliştirme ve hastalık tedavisine karşı yıllık tedavi maliyetini artırarak küresel bir ekonomik yük yaratmaktadır. Bu faktörün, tahmin süresi boyunca küresel Alzheimer ilaç pazarının büyümesini engelleyeceği tahmin edilmektedir. Örneğin, Eisai ve Biogen, Co., Ltd., Alzheimer hastalığının tedavisinde güvenlik ve etkinliği değerlendirmek için tasarlanan ENGAGE ve EMERGE’nin 3. faz klinik denemesinin sonlandırıldığını ilan etti.

Rapor şunları kapsar:

Tüketici eğilimleri ve üretici eğilimleri hakkında ayrıntılı analizle birlikte Küresel Alzheimer İlaç Pazarı eğilimleri.
Hammadde tedarikçileri, teknoloji sağlayıcıları ve distribütörler arasındaki eğilimleri kapsayan tedarik analizine genel bakış.
Tahmini zaman diliminde pazar fırsatlarını ve zorlukları belirleyen yatırımların kilit alanları.
Stratejik yönetime genel bakış ile birlikte sektör oyuncularının rekabetçi analizi.
Büyük endüstri oyuncularının kapsamlı şirket profilleri.

Alzheimer İlaç Pazarında faaliyet gösteren Lider Oyuncular şunlardır:

Kilit oyuncular, pazar konumlarını güçlendirmek için birleşme ve satın alma süreçlerinde yer alır. Artan rekabet nedeniyle piyasada sık sık yenilikler meydana gelmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları şunlardır:

Hoffmann-La Roche Ltd,
Novartis AG,
Pfizer Inc.,
Eli Lilly ve Şirketi.,
Merck Sharp & Dohme Corp.,
AstraZeneca,
biyojen,
AbbVie Inc.,
ALERJAN,
diğer oyuncular