Küresel Oftalmik Lazerler Pazarı, dünya genelinde artan refraktif kusur prevalansına bağlı olarak etkileyici bir büyümeyi yansıtmaktadır. Fortune Business Insights tarafından yayınlanan “Ophthalmic Lasers Market: Global Market Analysis, Insights and Forecast, 2019-2026” başlıklı bir rapora göre, Global Oftalmik Lazerler Pazarının 2019 ve 2026 yılları arasında %5,3’lük bir CAGR kaydetmesi bekleniyor. Buna ek olarak, küresel pazar 2018’de 479,0 Milyon ABD Doları değerindeydi ve 20226 yılına kadar 722,0 Milyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Glokom, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve kırma kusurları gibi oküler hastalıkların artan insidansı, itici güçtür. oftalmik lazer pazarı. Göz hastalıklarının tedavisine yönelik ilaçların daha az olması nedeniyle oftalmik lazer cihazlarına olan talep ortaya çıkmıştır.

Araştırma Raporunun Örnek Bir Kopyasını Talep Edin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/ophthalmic-lasers-market-100952

Raporun Önemli Noktaları:

Oftalmik Lazerler Pazar eğilimleri, büyüme faktörleri, fırsatlar ve diğer ilgili zorluklar gibi çeşitli içgörülerin derinlemesine analizi.
Önemli pazar oyuncularının kapsamlı ayrıntıları, temel yetkinlikleri ve Oftalmik Lazerler Pazar payı.
Tedarikçilerin ve alıcıların daha iyi iş kararları verme gücü.
Pazar büyüklüğünü hacim olarak listeler.
Oftalmik Lazerler Pazarında Faaliyet Gösteren Önemli Oyuncular:

Kilit oyuncular, pazar konumlarını güçlendirmek için birleşme ve satın alma süreçlerinde yer alır. Artan rekabet nedeniyle pazarda sık sık yenilikler yer almaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları şunlardır:

IRIDEX Şirketi
lümen
NIDEK CO., LTD.
Carl Ziess Meditec AG
Ellex Tıbbi Lazerler Ltd.
TOPCON KURUMSAL
NoIR Lazer Şirketi, LLC
Lumibird
Hızlı satın al

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100952

Excimer Lazerler Diğer Lazer Türlerine Göre Üstünlük Kazanıyor

2018 yılında, diğer oftalmik lazer türleri arasında excimer lazerler, küresel pazarın %39,2’sini kapsıyordu. Bu lazerler, kırma kusuru düzeltme gibi işlemler için kullanılır. Son teknolojik gelişmelerin tahmin döneminde segment büyümesini artırması bekleniyor. Oftalmik lazer sistemlerine olan talebin hastanelerde, diğerlerinin yanı sıra oftalmik lazer merkezlerinde artması muhtemeldir.

LASIK Ameliyatını Tercih Eden Hasta Sayısının Artmasıyla Kuzey Amerika’da Pazar Büyümesini Kaydediyor

Kuzey Amerika’nın tahmin yıllarında küresel oftalmik lazer pazarında önemli bir oranda büyümesi bekleniyor. Ayrıca, bölge 2018 yılında 139,3 Milyon ABD Doları değerindeydi. Oftalmik lazer güvenliği konusunda artan farkındalık nedeniyle ABD’deki insanlar giderek artan bir şekilde LASIK ameliyatlarına giriyor. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayıcıları ABD’de hızla oftalmik lazerleri benimsiyor. Bu faktörlerin Kuzey Amerika’daki pazarda büyümeyi sağlaması muhtemeldir.

Asya Pasifik’teki pazar, geniş bir hasta havuzunun hala kontakt lenslere ve gözlüklere bağımlı olması nedeniyle henüz büyüme kaydetmiyor. Bununla birlikte, teknolojideki artan gelişmelerle birlikte, diğerleri arasında Çin, Hindistan gibi ülkelerdeki sağlık hizmeti sağlayıcıları, oftalmoloji lazerlerini benimseyecek.

Rapor Odağı:

Kapsamlı ürün teklifleri
Müşteri araştırma hizmetleri
Güçlü araştırma metodolojisi
Kapsamlı raporlar
En son teknolojik gelişmeler
Değer zinciri analizi
Potansiyel Oftalmik Lazerler Pazar fırsatları
Büyüme dinamikleri
Kalite güvencesi
Satış sonrası destek
Düzenli rapor güncellemeleri
Bu Raporu Satın Alma Nedenleri:

Oftalmik Lazerler Pazarının büyüme faktörlerinin, engellerin, fırsatların ve diğer ilgili zorlukların kapsamlı analizi.
Yeni ürün lansmanları, anlaşmalar, birleşme ve satın almalar, coğrafi genişlemeler ve ortak girişimler gibi gelişmeleri takip eder.
Piyasa kısıtlamalarını ve güçlendiricileri tanımlar.
Stratejik iş planlamasında kuruluşlara yardımcı olmak için piyasada bulunan tüm olası segmentleri tanımlar.
CEVAPLANAN ÖNEMLİ SORULAR:

Çeşitli segmentlere göre küresel ve bölgesel pazarın pazar büyüklüğü ve büyüme hızı nedir?
Seçici ülkeler için pazar büyüklüğü ve pazarın büyüme oranı nedir?
Tahmin döneminde pazarı hangi bölge veya alt segmentin yönlendirmesi bekleniyor?
Oftalmik Lazerler Pazarının büyümesini hangi Faktörlerin yönlendirdiği ve sınırladığı tahmin edilmektedir?
Pazarı şekillendiren temel teknolojik ve pazar eğilimleri nelerdir?
Pazardaki kilit fırsatlar nelerdir?
Piyasada faaliyet gösteren kilit şirketler nelerdir?
Hangi şirket en yüksek pazar payına sahip oldu?
Herhangi bir sorunuz mu var? Uzmanlarımıza Sorun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/ophthalmic-lasers-market-100952

Related Reports:

Dialysis Equipment Market Impact

Dialysis Equipment Market Shares

Dialysis Equipment Market Trends

Dialysis Equipment Market Drivers

Dialysis Equipment Market Increase

Dialysis Equipment Market Rise

Dialysis Equipment Market CAGR Value

Dialysis Equipment Market Covid Effect

Dialysis Equipment Market Condition

Dialysis Equipment Market Search Analysis

Dialysis Equipment Market Growth Analysis

Dialysis Equipment Market Revenue

Dialysis Equipment Market Manufacturers

Dialysis Equipment Market Drivers

Dialysis Equipment Market Drivers