Teknolojiye Göre Biyobelirteçler Pazarı Sağlık Pazarı Tahmini, Başlıca kilit oyuncular, Büyüme, Gelir, CAGR, Bölgesel Analiz Sanayi Tahmini 2021’den 2027’ye Fortune Business Insights tarafından “Küresel Biyobelirteçler Pazarı Sağlık Pazarı” hakkında yayınlanan en son rapordur. Analizimize göre, küresel ticari araç pazar büyüklüğünün 2026 yılı sonunda 97,51 milyar ABD Dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde artan bilişim sektörü ve hızlı sanayileşme, pazar büyümesi lehine ortaya çıkacaktır.

Örnek Rapor İsteyin:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/biomarkers-market-102173

Biyobelirteçler Pazarında Faaliyet Gösteren Önemli Oyuncular:

Kilit oyuncular, pazar konumlarını güçlendirmek için birleşme ve satın alma süreçlerinde yer alır. Artan rekabet nedeniyle pazarda sık sık yenilikler yer almaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan bazıları şunlardır:

 • Abbott
 • Ar-Ge Sistemi
 • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
 • Ar-Ge Sistemi
 • Thermo Fisher Bilimsel
 • akson ilaçları
 • Bio-Rad Laboratories, Inc.
 • BioVision Inc.
 • Çin Biyolojik A.Ş.
 • CENTOGEN NV 
 • Diğer önemli pazar oyuncuları

Büyümeyi Hızlandırmak İçin Kişiselleştirilmiş Tıp İçin Artan Talep

Biyobelirteçler, hastalık teşhisinde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli hastalık durumları için kişiselleştirilmiş tıbbın geliştirilmesinde önemli bir rol oynarlar. Hastalık teşhis ve tedavi prosedürleri belirli sınırlamalara sahiptir ve bu nedenle günümüzde kişiselleştirilmiş tıp kavramı popüler hale gelmektedir. İmmünolojik bozukluklardan ve kanserden muzdarip hastalar, genetik ve klinik özelliklerine göre özelleştirilmiş tedavi seçeneklerine hızla yönelmektedir. Tahmin süresi boyunca biyobelirteç pazarının büyümesini hızlandıracaktır.

Onkoloji Segmenti, Kronik Hastalıkların Artan Prevalansıyla Desteklenerek İstikrarlı Bir Şekilde Büyüyecek 

Endikasyon açısından, pazar onkoloji, kardiyoloji, nöroloji ve diğerleri olarak gruplandırılmıştır. Bunların dışında, onkoloji segmenti 2018’de piyasaya hakim oldu. Bu büyüme, artan kanser vakalarına bağlanabilir. Pazar oyuncuları tarafından tanıtılan yeni biyobelirteç tabanlı tahlil ve testlerin sayısının artmasıyla birlikte kanserin tanı ve tedavisinde kişiselleştirilmiş ilaca artan talep, onkoloji segmentinin büyümesini teşvik ediyor. Nörolojik bozuklukların artan prevalansı ve önemli pazar oyuncularının nöroloji biyobelirteçlerinin geliştirilmesine yönelik artan yatırımları, segmentin daha hızlı büyümesini sağlaması beklenen ana faktörlerden biridir.

Özelleştirme İsteyin:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/biomarkers-market-102173

Bu Raporu Satın Alma Nedenleri:

 • Biyobelirteçler Pazar büyümesinin itici güçleri, engelleri, fırsatları ve diğer ilgili zorlukların kapsamlı analizi. 
 • Yeni ürün lansmanları, anlaşmalar, birleşme ve satın almalar, coğrafi genişlemeler ve ortak girişimler gibi gelişmeleri takip eder.
 • Piyasa kısıtlamalarını ve güçlendiricileri tanımlar. 
 • Stratejik iş planlamasında kuruluşlara yardımcı olmak için piyasada bulunan tüm olası segmentleri tanımlar.

CEVAPLANAN ÖNEMLİ SORULAR:

 • Çeşitli segmentlere göre küresel ve bölgesel pazarın pazar büyüklüğü ve büyüme hızı nedir?
 • Seçici ülkeler için pazar büyüklüğü ve pazarın büyüme hızı nedir?
 • Tahmin döneminde piyasayı hangi bölge veya alt segmentin yönlendirmesi bekleniyor?
 • Hangi Faktörlerin Biyobelirteç Pazar Büyümesini yönlendirdiği ve kısıtladığı tahmin ediliyor?
 • Pazarı şekillendiren temel teknolojik ve pazar eğilimleri nelerdir?
 • Pazardaki kilit fırsatlar nelerdir?
 • Piyasada faaliyet gösteren kilit şirketler nelerdir?
 • Hangi şirket en yüksek pazar payına sahip oldu?

Analistle Konuşun:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/biomarkers-market-102173

İçerik tablosu:

 1. Tanıtım

1.1. Araştırma Kapsamı

1.2. Pazar Segmentasyonu

1.3. Araştırma Metodolojisi

1.4. Tanımlar ve Varsayımlar

 1. Yönetici Özeti
 2. Pazar Dinamikleri

3.1. Market sürücüleri

3.2. Pazar Kısıtlamaları

 1. Temel bilgiler

4.1 Birleşme, Devralmalar ve Ortaklıklar

4.2 Büyüme ve Penetrasyon Analizi

4.3 Porter’ın Beş Kuvvet Analizi

4.4 PEST Analizi

4.5 Biyobelirteç Pazarında Teknolojik Gelişmeler Sağlık

4.6 Covid-19 Etki Analizi

Devam etti…

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler tasarlayarak, onların işlerine özgü zorlukları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sunarak müşterilerimizi bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olmak için benzersiz bir somut içgörü ve niteliksel analiz karışımı içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.

308, Yüksek Karargah,

Anket No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Otoyolu,

Pune -411045, Maharashtra, Hindistan.

ABD: +1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245