Fortune Business Insights, “Onkoloji Moleküler Teşhis Pazar Büyüklüğü, Ürüne Göre (Enstrümanlar, Reaktifler) Ürüne Göre Küresel Eğilim (Enstrümanlar, Reaktifler)” başlıklı bir raporda, dünya çapında çeşitli kanser türlerinin artan prevalansının küresel onkoloji moleküler tanı pazarını yönlendirdiğini söylüyor. (Kan Kanseri, Prostat Kanseri, Kolorektal Kanser, Cilt Kanseri, Rahim Ağzı Kanseri), Teknolojiye Göre (Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Çipler ve Mikrodiziler, Dizileme, Kütle Spektroskopisi, Transkripsiyon Aracılı Amplifikasyon), Son Kullanıcıya Göre (Hastaneler, Tanı Merkezleri) ve Coğrafya Tahmini 2026’ya kadar.” Hassas tıbba doğru artan kaymanın, küresel onkoloji moleküler teşhis pazarının büyümesini sağlaması bekleniyor.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ortaya çıkması dünyayı durma noktasına getirdi. Bu sağlık krizinin farklı sektörlerdeki işletmeler üzerinde benzeri görülmemiş bir etki yarattığını anlıyoruz. Ancak bu da geçecek. Hükümetlerden ve birkaç şirketten artan destek, bu son derece bulaşıcı hastalıkla mücadelede yardımcı olabilir. Bazı sektörler zorlanıyor ve bazıları gelişiyor. Genel olarak, hemen hemen her sektörün pandemiden etkilenmesi bekleniyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işletmenizin ayakta kalmasına ve büyümesine yardımcı olmak için sürekli çaba gösteriyoruz. Deneyimlerimize ve uzmanlığımıza dayanarak, geleceğe hazırlanmanıza yardımcı olmak için sektörler arasında koronavirüs salgınının etki analizini sunacağız.

Bahsedilen Başlıca Önde Gelen Oyuncular:

 • Abbott
 • Becton
 • Dickinson ve Şirket
 • Hoffmann-La Roche Ltd.
 • Sefeid
 • Bayer AG
 • Çevik Teknolojiler
 • Danaher
 • hololojik
 • Sysmex Şirketi
 • Siemens Healthcare GmbH.

Otomatik ve Gelişmiş Teşhis İçin Artan Talep Büyümeyi Destekleyecek

Çok sayıda kanserin artan prevalansı, küresel otomatik ve gelişmiş teşhis pazarı gelirinin büyümesini desteklemesi muhtemeldir. Hassas tıbba doğru artan kayma ve koruyucu bakıma yönelik artan talebin, küresel onkoloji moleküler teşhis pazarının büyümesini artırması bekleniyor. Ayrıca, kanser için otomatik ve gelişmiş teşhis tekniklerine yönelik artan talebin de küresel onkoloji moleküler teşhis pazar paylarına yardımcı olması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2018 yılında dünyadaki kanser vakalarının sayısının 18,0 milyon olduğu tahmin ediliyor ve bunun küresel onkoloji moleküler tanı pazarını daha da körüklemesi bekleniyor.

Ayrıca, uygun sağlık geri ödeme politikalarının, küresel onkoloji moleküler teşhis pazarının büyümesini teşvik etmesi muhtemeldir. Ayrıca, önemli şirketler tarafından satın alma ve birleşmelerin, tahmin süresi boyunca küresel onkoloji moleküler teşhis pazarının büyümesini teşvik edeceği tahmin edilmektedir. Örneğin, Cancer Genetics, Cancer Genetics onkoloji test ve hizmetleri portföyünün yeni nesil dizileme ve NovellusDx’in diğer teknolojileri ile birleşeceği NovellusDx ile birleştiğini duyurdu. Benzer şekilde Biodesix, Inc., Integrated Diagnostics, Inc.’i satın aldığını duyurdu ve bu da şirketin onkoloji ürünü olan XL2 testinin satın alınmasıyla sonuçlandı. Ek olarak, MammaTyper’ın piyasaya sürülmesinin de küresel onkoloji moleküler teşhis pazarının büyümesini desteklemesi bekleniyor. Örneğin, BioNTech SE MammaTyper’ı piyasaya sürdü, Stratifier ile işbirliği içinde geliştirilen meme kanseri için moleküler tanı testi. Bununla birlikte, moleküler teşhisle ilişkili yüksek maliyetler, bütçe kısıtlamaları ve gelişmiş tesis gereksinimi, küresel onkoloji moleküler teşhis endüstrisinin büyümesini engelleyeceği tahmin edilen başlıca faktörlerdir.

Örnek PDF’yi Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/oncology-molecular-diagnostics-market-101145

Gelişmiş Teşhis Tekniklerinin Hızlı Kabulü Kuzey Amerika’da Büyümeyi Artıracak

Coğrafi olarak, küresel onkoloji moleküler teşhis pazarı Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta ve Afrika’ya bölünmüştür. Kuzey Amerika’nın, gelişmiş teşhis tekniklerinin ve yerleşik yaşam tarzlarının hızla benimsenmesi nedeniyle, tahmin süresi boyunca küresel onkoloji moleküler teşhis pazarına hakim olması bekleniyor. Amerikan Kanser Derneği’ne (ACS) göre, melanom veya cilt kanseri ABD’de ortaya çıkan en yaygın kanser türüdür ve yaklaşık 91.270 olduğu tahmin edilmektedir. Uygun sağlık geri ödeme politikaları bölgedeki büyümeyi daha da artıracaktır. Asya Pasifik’te, artan geriatrik nüfus ve hassas ilaçlar üzerine artan araştırmalar nedeniyle onkoloji moleküler teşhis pazarının önemli bir oranda büyümesi bekleniyor.

Analist ile konuşun:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/oncology-molecular-diagnostics-market-101145