Küresel deniz ürünleri ambalaj pazar büyüklüğünün 2027 yılı sonunda 13503,4 milyon ABD Dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde deniz ürünlerine yönelik artan talep, değişen beslenme alışkanlıklarının bir sonucudur. Birkaç büyük ölçekli şirketin varlığı, pazar büyümesi lehine ortaya çıkacaktır. Fortune Business Insights tarafından yayınlanan bir rapora göre, Pazar 9.405.5 milyon ABD Doları değerindeydi ve 2020-2027 tahmin döneminde %4.9’luk bir CAGR sergileyecek. Deniz ürünleri ambalajı, tüm sektörlerde deniz ürünlerinin satışı ve nakliyesi ile ilgili her şeyi içerir. Artan deniz ürünleri tüketimi, değişen beslenme alışkanlıkları ile birleştiğinde, deniz ürünlerinin faydaları konusunda artan farkındalığın sonucudur.

Mutfak mutfaklarına olan talebin artması ve bu mutfakların bir parçası olarak deniz ürünleri tüketiminin yükselen trendleri, önümüzdeki yıllarda genel pazarın büyümesine olumlu etki yapacaktır. Dünya çapında birkaç büyük ölçekli şirketin varlığı, öngörülebilir gelecekte genel pazarın büyümesine ivme kazandıracaktır. Ayrıca, ambalajda plastik kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar, sürdürülebilir veya karton bazlı ürünlerin benimsenmesini sağlayarak pazarın büyümesine katkıda bulunacaktır.

Örnek PDF Broşürü İsteyin:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/seafood-packaging-market-103399

Deniz Ürünleri Ambalajında Küresel Pazarda Profili Bulunan Şirketler :

 • Baskı paketi (Gürcistan, ABD)
 • FFP Packaging Ltd. (İngiltere)
 • AEP Industries Inc. (ABD)
 • ULMA Ambalaj (İspanya)
 • Amcor plc (Avustralya)
 • Taç (ABD)
 • Şirin Kappa (İrlanda)
 • Mühürlü Hava (ABD)
 • WINPAK LTD. (Kanada)
 • DS Smith (İngiltere)
 • Silgan Holdings Inc. (ABD)
 • SIRANE GRUBU (İngiltere)

Covid-19 Pandemisi Bu Sektördeki Şirketlere Karışık Şanslar Getirecek

Son zamanlarda ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünya genelinde birçok iş sektörünün büyümesi üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Hastalığın hızla yayılmasıyla birlikte, çeşitli ülkelerdeki hükümetler, virüsün etkisini en aza indirme umuduyla katı önlemler uygulamaya çalışıyor. Koronavirüs salgını, dünyanın dört bir yanındaki insanlar arasında bir tereddüt duygusu yarattı. Restoran ziyaretlerinin azalması ve açık hava yemeklerinin tüketiminin azalması pazarın büyümesini etkileyecektir. Bununla birlikte, artan dondurulmuş ve paketlenmiş gıda tüketimi pazar büyümesi lehine ortaya çıkacaktır.

Rapor Amacı ve Kapsamı:

 • Raporda, coğrafi kapsam, segmentasyon ve kilit oyuncuların finansal performansına dayalı olarak pazara genel bir bakış sunulmaktadır.
 • Rapor, tahmin döneminin sonuna kadar tahmini pazar büyüklüğünü sunar. Ayrıca, tarihsel ve güncel pazar büyüklüğü de raporda incelenmektedir.
 • Çeşitli göstergelere dayalı olarak, verilen tahmin dönemi için Yıllık büyüme (%) ve bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) sunulmaktadır.
 • Rapor, Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Avrupa’da sektördeki mevcut eğilimleri ve pazarın gelecekteki kapsamını sunuyor.
 • Pazarın büyümesini hızlandıran çeşitli parametreler araştırma raporuna dahil edilmiştir.
 • Rapor, tahmin süresi boyunca pazarın büyüme oranını, pazar boyutunu ve değerlemesini analiz eder.

Artan Şirket Birleşme ve Devralma Sayısı Büyümeye Yardımcı Olacak

Rapor, son yıllarda genel pazarın büyümesine katkıda bulunan çeşitli faktörleri kapsamaktadır. Dondurulmuş ve paketlenmiş gıdaların artan tüketimi, dünya çapında deniz ürünleri ambalaj pazarında faaliyet gösteren şirketlere platform sağlamıştır. Şirket birleşme ve devralmalarının dünya genelinde büyük şirketler arasında artan bir trend olduğu görülmektedir. Haziran 2019’da Amcor plc, Bemis’i satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. Şirket bu satın alma için yaklaşık 6.8 milyar dolar harcadı. Bu sayede şirket, dünya çapında işini geliştirmeye ve ardından güçlü bir marka varlığı oluşturmaya çalışacak. Bu tür şirket birleşme ve satın almalarının artması, önümüzdeki yıllarda genel pazarın büyümesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Özelleştirilmiş Araştırma Raporunuzu Alın

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/seafood-packaging-market-103399

Asya Pasifik Dominant Ortaya Çıkacak; Büyümeye Yardımcı Olan Birkaç Büyük Ölçekli Şirketin Varlığı

Rapor, Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika’da devam eden pazar eğilimlerini analiz ediyor. Tüm bölgeler arasında Asya Pasifik pazarının önümüzdeki yıllarda baskın hale geleceği tahmin ediliyor. Malezya, Hindistan, Çin ve Sri Lanka gibi ülkelerdeki yoğun deniz ürünleri tüketimi, bölgesel pazarın büyümesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Hammadde bolluğu da bu bölgedeki pazarın büyümesi lehine ortaya çıkacaktır. 2019 yılı itibarıyla Asya Pasifik’teki pazar 7157,6 milyon ABD doları değerindeydi ve bu değerin önümüzdeki yıllarda önemli bir hızla artması bekleniyor. Birkaç büyük ölçekli üreticinin mevcudiyeti, pazarın büyümesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Bu Araştırmada Kilit Oyuncu Değerlendirmesi:

 • Rapor, dünya genelinde pazardaki lider şirketlerin ayrıntılı analizini sunar.
 • Bu pazarda yer alan büyük satıcıların ayrıntılarını sağlar
 • Şirket profili, elde edilen gelir, malların fiyatlandırması ve üretilen ürünler dahil olmak üzere her şirkete kapsamlı bir genel bakış rapora dahil edilir.
 • Raporda, piyasadaki rakiplerle ilgili gerçekler ve rakamlar ile önde gelen piyasa oyuncularının bakış açıları sunulmaktadır.
 • Söz konusu kilit oyuncularla ilgili son gelişmeler, birleşmeler ve satın almalar piyasa raporunda sunulmaktadır.

Sektördeki Gelişmeler:

Temmuz 2020 – Smurfit Kappa, EPS dondurulmuş gıda ambalajlarını yeniden kullanılabilir ikame kağıt bazlı ambalajlarla değiştirdiğini duyurdu. Smurfit Kappa, tedarik zinciri boyunca dondurulmuş ve soğutulmuş gıdaları taze tutan yaratıcı ve dayanıklı yeni bir kiti tanıttı.

İlgili Haberleri Okuyun:

www.theexpresswire.com/pressrelease/Industrial-Liquid-Coating-Market-Business-Global-Demand-Report-Outlook-and-Forecast-by-2028_15274193

www.theexpresswire.com/pressrelease/Precision-Stainless-Steel-Market-Share-Business-Demand-Global-Analysis-Outlook-and-Forecast-Report-by-2028_15274238

www.theexpresswire.com/pressrelease/Polyester-Synthetic-Paper-Market-Share-Value-Growth-Analysis-and-Regional-Forecast-by-2028_15274820

www.theexpresswire.com/pressrelease/Nanoporous-Market-Share-Growth-Segments-Outlook-and-Forecast-Research-Report-by-2028_15275066

www.theexpresswire.com/pressrelease/Sponge-Cloth-Market-Share-Analysis-Demand-Company-Profiles-Outlook-and-Forecast-by-2028_15275733

www.theexpresswire.com/pressrelease/Sponge-Cloth-Market-Share-Analysis-Demand-Company-Profiles-Outlook-and-Forecast-by-2028_15275733

www.theexpresswire.com/pressrelease/Aluminum-Wire-Rob-Market-Share-Demand-Business-Growth-Segments-and-Forecast-by-2028_15275936

www.theexpresswire.com/pressrelease/Fire-Resistant-Coatings-Market-Growth-Analysis-Opportunities-and-Industry-for-Rapid-Growth-by-2028_15276098

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

LinkedIn Facebook Twitter