Küresel kostik kalsine magnezya pazar boyutunun, çeşitli uygulamalarda ürüne yönelik artan talep nedeniyle büyümesi bekleniyor. Bu talep, kimyasalın mükemmel reaktivitesine ve saflığına atfedilebilir, böylece pazar büyümesini hızlandırır. Fortune Business Insights™  ” Kostik Kalsine Magnesia Pazarı, 2021-2028başlıklı raporunda bu bilgilerden bahseder .

Kostik kalsine magnezya, son derece saf, son derece reaktif sarı/beyaz bir kimyasal tozdur. Ürüne olan talep, yüksek kalitesi ve boyutu nedeniyle artmaktadır. Farklı saflık ve boyutlardan oluşan çeşitli tiplerde mevcuttur. Kirleri yok etme kabiliyeti nedeniyle toprağı, su arıtmayı ve diğer uygulamaları dekontamine etmek için kullanılır. Kimyasal tarım, inşaat, sanayi, kimya ve kozmetikte kullanılmaktadır. Hızla artan kentleşme nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde su arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. Endüstrilerdeki artış, yükselen ekonomilerde suyun kirlenmesine yol açtı ve bunun da öngörülebilir yıllarda pazarın büyümesini desteklemesi bekleniyor.

COVID-19’un Etkisi

Pazar, Temel Sektörlerde Kullanımıyla Desteklenen İstikrarlı Büyüme Gösterecek

Bu pazarın, temel sektörlerin normal işleyişi nedeniyle COVID-19 pandemisine rağmen pazar konumunu koruması bekleniyor. Hükümetler, su arıtma, tarım ve diğer sektörler gibi sektörlerin ihtiyati tedbirler kullanarak normal şekilde çalışmasına izin verdi. Nüfusa temiz içme suyu sağlamak için su arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kostik kalsine magnezya, ortamın virüsten arındırılması için de kullanılır. 

Örnek PDF Broşürü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/caustic-calcined-magnesia-market-104193

segmentler

Uygulamaya göre, pazar endüstriyel, tarım, inşaat, çevre, kozmetik, çelik/refrakterler ve diğerlerine ayrılmıştır. Coğrafi olarak, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika olarak gruplandırılmıştır.

Raporun Önemli Noktaları

Bu rapor, en üst segmentleri ve en son trendleri analiz eder. Sürükleyici ve kısıtlayıcı faktörleri ve COVID-19’un piyasa üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde tartışıyor. Ayrıca bölgesel gelişmeleri ve pazarın kilit oyuncuları tarafından geliştirilen stratejileri inceler.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Pazarı İlerlemek İçin Yüksek Manyezit Top Üretimi

Kostik kalsine magnezya, manyezit topları üretmek için gerekli bir hammaddedir. Fırında koruyucu bir tabaka sağlamak için yüksek kaliteli manyezit topları üretmek için yüksek sıcaklıklarda bağlayıcı ve su ile kaynaştırılır. Ayrıca atıksu arıtma tesislerinde kimyasalları nötralize etmek ve sudaki alkaliliği gidermek için kullanılır. Ayrıca tarımda gübre yapmak için kullanılır. Kirleri yok ederek ve verimliliğini artırarak toprağı arındırır. Bu nedenle çevre amaçlı kullanılması nedeniyle ürüne olan talep hızla artmaktadır. Bu nedenle, kostik kalsine magnezya pazarının büyümesini bu talebin yönlendirmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, ürün kıtlığının önümüzdeki yıllarda pazar büyümesini durdurması muhtemeldir.

Bölgesel Görüşler

Asya Pasifik’te Pazar Büyümesini Artırmak için Kimya Endüstrisinden Sağlıklı Talep

Asia Pacific is projected to dominate the caustic calcined magnesia market share in the upcoming years because of rising demand for the chemical sectors. China is leading the demand for caustic calcined magnesia due to its high use in chemical production.

In North America, the increasing application in cosmetic products is likely to propel market growth.

The rising product demand in the construction sector of Europe is anticipated to foster market growth.

Competitive Landscape

Key Players to Develop Technologically Advanced Chemicals to Reinforce their Stance

The key players focus on developing technologically advanced caustic calcined magnesia to enhance the purity of the product and attract consumer demand and enhance their market position. Further, the focus on research and development has improved the product quality and enhanced its effectiveness. The key players are also incorporating partnership, acquisition, mergers to tackle the extremely competitive market. In addition, the companies are examining the positioning of competitive players to fuel the competitive market.

List of Key Players Profiled in the Caustic Calcined Magnesia Market Report

 • Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG
 • BEFRIEND TRADING CO., LTD.
 • TECNODIECI Magnesite
 • KÜMAŞ ManyezitSanayi A.Ş.
 • TERNA MAG S.A.
 • Sukhsa Exports
 • OLIVINE
 • RBH
 • MAGNESIA SOLUTIONS
 • Star Grace Mining Co., Ltd.
 • MAGNESIUM INDUSTRY (DAHIQIAO) CO., LTD.
 • American Elements
 • GRECIAN MAGNESITE

Inquire Before Buying This Report:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/caustic-calcined-magnesia-market-104193

View Other Related Reports:

www.theexpresswire.com/pressrelease/Exterior-Wall-Systems-Market-36461Bn-at-72-CAGR-SWOT-Analysis-Production-Information-by-2027_15225269

www.theexpresswire.com/pressrelease/Coating-Resins-Market-Mash-up-2020-2027-Worldwide-Growth-SWOT-Analysis-Upcoming-Business-Analysis-With-Top-Key-Players_15225588

www.theexpresswire.com/pressrelease/Titanium-dioxide-Market-Size-Share-Heightening-Vision-by-2028_15256136

www.theexpresswire.com/pressrelease/Europe-Butane-Market-Production-Worth-85809-Million-at-36-CAGR-by-2027_15256190

www.theexpresswire.com/pressrelease/Phase-Change-Materials-Market-Size-2021-Enumeration-Company-Sagacity-and-Huge-Production-Prediction-by-2028_15256015

www.theexpresswire.com/pressrelease/Copper-Foil-Market-Size-Massive-Growth-Market-Scenario-by-2028_15256592

www.theexpresswire.com/pressrelease/Nanocoatings-Market-Boosting-the-Top-line-Revenue-of-the-Business-with-Greater-Product-sales-by-2028_15256714

www.theexpresswire.com/pressrelease/Water-Soluble-Polymers-Market-Size-Demography-Shrewdness-Business-Gain-by-2028_15256874

www.theexpresswire.com/pressrelease/Europium-Market-2021-Latest-Insights-Growth-Rate-Future-Trends-and-Forecast-2028_15209115

www.theexpresswire.com/pressrelease/Fatty-Acid-Ester-Market-Size-Share-to-Witness-Huge-Growth-by-Top-Industry-Analysis-by-2028_15209206

www.theexpresswire.com/pressrelease/Fiber-Reinforced-Polymer-FRP-Composites-Market-Size-Global-Demand-Detailed-Report-by-2028_15209333

www.theexpresswire.com/pressrelease/Flat-Glass-Coatings-Market-Report-In-Depth-Analysis-of-Industry-Share-Size-Growth-by-2028_15209830

www.theexpresswire.com/pressrelease/Furandicarboxylic-Acid-Market-Future-Outlook-2021-2028-Trends-Scope-Size-Demand-Competitors-Study-by-2028_15209536

www.theexpresswire.com/pressrelease/Ion-Exchange-Resins-Market-Industry-Future-Demands-Developments-and-Manufacturers-Forecasts-by-2028_15209563

www.theexpresswire.com/pressrelease/Glyoxal-Market-to-Develop-Rapidly-Sales-Revenues-by-2028-investigated-in-the-Latest-Research-Report_15209636

About Us:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Yüksek Karargah,

Anket No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Otoyolu,

Pune – 411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD:+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]

LinkedIn Facebook Twitter