Küresel endüstriyel koruyucu giysi pazarının, sıkı güvenlik düzenlemeleri nedeniyle önümüzdeki yıllarda derinden büyümesi bekleniyor. Bu bilgiler Fortune Business Insights’ın ” Endüstriyel Koruyucu Giyim Pazarı, 2021-2028 ” başlıklı raporunda yayınlanmaktadır . Endüstrilerde çalışanları tehlikeli durumlardan korumak için kullanılan bir kişisel koruyucu ekipman türüdür. Çeşitli kimyasal dökülme türleri, makine arızası, çapraz bulaşma, termal tehlikeler ve diğerleri, tehlikeli kazaları önlemek için önemli koruma ekipmanı gerektirir. Buna ek olarak, bu tür koruyucu ekipman güvenlik için hükümet düzenlemeleri tarafından zorunlu kılınmıştır. 

COVID-19 Etkisi

COVID-19 Krizi Nedeniyle Piyasa Yavaşlaması

Pazar, 2020’nin ilk yarısında kilitlenmenin etkisiyle önemli bir yavaşlama yaşadı. Bununla birlikte, dünya genelinde üretim birimlerinin yeniden açılmasının önümüzdeki yıllarda sağlıklı bir büyüme sergilemesi bekleniyor. Ayrıca, piyasanın son kullanıcı sektörleri de kilitlenmenin etkisini yaşadı ve yeniden tam kapasite ile çalışmaya başladı. Bunun, çeşitli endüstrilerde endüstriyel koruyucu giysiler için yüksek talep toplaması bekleniyor. Sektörün, oturum kapatma süresi boyunca elde edilen finansal kayıpların üstesinden gelmesi beklenmektedir.

Örnek bir PDF talep edin (COVID-19 Etki Analizi içerir):

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/industrial-protective-clothing-market-104543

Pazar Segmentasyonu

Ürün tipine bağlı olarak, endüstriyel koruyucu giysi pazarı tek kullanımlık ve dayanıklı olarak bölümlere ayrılmıştır. Uygulamaya göre, pazar kimyasal koruyucu giysi, radyasyondan korunma, termal koruma, alev geciktirici, mekanik koruyucu giysi, temiz oda giysisi, genel kullanım koruyucu giysi ve diğer uygulamalara ayrılmıştır. Coğrafyaya dayalı olarak, pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika’ya bölünmüştür.

Rapor Neleri İçeriyor?

Rapordaki içgörüler, özgün sonuçlara varmak için birincil ve ikincil araştırmalara dayanmaktadır. Analiz, sektör genelindeki verilere dayanmaktadır ve piyasa tahminleri, kurum içi uzmanlarımız tarafından tahmin edilmektedir. Veriler çeşitli temellere göre sınıflandırılır ve her segment titizlikle incelenerek pazar dinamiklerine dayalı stratejiler belirlenir. Uzmanlarımız tarafından sağlanan vazgeçilmez rehberlik, pazara yeni girenler için faydalıdır. Kılavuz, iş önceliklerini, fiyatlandırmayı, öne çıkan iş modellerini, zorlukları, potansiyel iş genişletme fırsatlarını ve çok daha fazlasını içerir. Bu rapor sadece piyasaya yeni girenler veya iş sahipleri için değil, aynı zamanda endüstriyel koruyucu giysi yatırımcıları için de faydalıdır.

Sürüş faktörü

Pazar Büyümesini Desteklemek İçin Çeşitli Son Kullanıcı Endüstrilerinden Artan Talep

Çeşitli son kullanıcı endüstrilerinde kişisel koruyucu ekipmana yönelik artan talebin, endüstriyel koruyucu giysi pazarındaki büyümenin profilini çıkarması bekleniyor. Örneğin, Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, çalışanları korumak için çeşitli tehlikeli endüstrilerde koruyucu giysi kullanımına ilişkin İmkansız sıkı düzenlemeler. Buna ek olarak, giysilerin çoklu kullanımı, yüksek dayanıklılık, kimyasal direnç ve pazarı olumlu yönde etkilemesi beklenen belirli mekanik özellikleri sağlar.

Ayrıca, üretim sürecinde ve üründe yapılan belirli teknolojik ilerlemeler, ürün için önemli bir büyümeyi artırıyor. Yakın gelecekte ürüne yüksek talep gelmesi muhtemeldir.

Satın almadan önce soruşturma:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/industrial-protective-clothing-market-104543

Bölgesel Görüşler

Büyümeye Yardımcı Olmak İçin Kuzey Amerika’da Endüstriyel Güvenlikle İlgili Sıkı Düzenlemeler

Kuzey Amerika’nın öngörülebilir gelecekte endüstriyel koruyucu giysi pazar payına liderlik etmesi bekleniyor. Bunun nedeni, çeşitli son kullanıcı sektörlerinden koruyucu giysilere yönelik artan taleptir. Ayrıca, devlet otoritesinin işyeri güvenliğine ilişkin katı düzenlemeleri de bölgesel büyümeyi hızlandırıyor.

Asya-Pasifik’in önümüzdeki yıllarda önemli bir büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, bölgenin hızlı sanayileşmesinden ve vasıflı ve vasıfsız işçilerin mevcudiyetinden kaynaklanmaktadır. Çin, Japonya ve Hindistan’da yaratılan geniş tüketici tabanı bu nedenle önemli ürün talebini artırıyor.

Rekabetçi Peyzaj

Stringent Regulations to Perpetuate Product Quality by Prominent Players

The market for industrial protective clothing is fragmented by the presence of several major companies. Moreover, stringent regulatory scenarios in most of the leading economies intensify the company stability with constant updates and quality checks required to maintain standards. The growing investment in this market is expected to exponentially boost this industry and give lucrative returns. Prominent players are focused on technological innovation by investing in research and development.

List of Key Players Profiled in the Market:

 

  • Honeywell
  • Ansell
  • Lakeland industries
  • 3M
  • PBI performance products
  • Teijin
  • Dupont
  • Tencate
  • L Gore
  • Kimberly Clark

About Us:

Fortune Business Insights™ offers expert corporate analysis and accurate data, helping organizations of all sizes make timely decisions. We tailor innovative solutions for our clients, assisting them to address challenges distinct to their businesses. Our goal is to empower our clients with holistic market intelligence, giving a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:
Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.
308, Supreme Headquarters,
Survey No. 36, Baner,
Pune-Bangalore Highway,
Pune – 411045, Maharashtra, India.
Phone:
US: +1 424 253 0390
UK: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245
Email[email protected]

Fortune Business Insights™

Linkedin  | heyecan  | Bloglar