Fortune Business Insights™ , “Korozyon Önleyici Bant Pazarı, 2022-2029” başlıklı raporunda, birden fazla uygulama için korozyona dayanıklı çözümlere yönelik artan talep nedeniyle küresel korozyon önleyici bant pazar boyutunun önemli bir hızla genişlemesi öngörülüyor. ”.

Korozyon önleme, metal yüzeylerin korozyona karşı güvenliğini ve korunmasını ifade eder. Boyalar, kaplamalar ve bantlar, belirli yüzeyleri korozyondan korumanın yollarından bazılarıdır. Korozyon önleyici bant, korozyona dayanıklı özellikler ve zamanla çürümelerini önlemek için farklı metal parçaların etrafına sarılmış malzemelerle donatılmıştır. Çeşitli uygulamalarda bu tür malzemelere olan talebin artması nedeniyle korozyon önleyici bantlara olan talebin artması beklenmektedir. Örneğin, bu bantlar, kaynaklı bağlantılara ve bu tür diğer karmaşık şekillere verimli ve hızlı bir şekilde uygulanabilir ve alttaki bileşenlerin hava ve su gibi dış aşındırıcı maddelere dayanmasına izin verir.

COVID-19 Etkisi

COVID-19 salgını, küçük ve orta ölçekli şirketlerin kısa vadede ayakta kalmak için mücadele etmesiyle 2020 yılı için pazar büyüklüğünü olumsuz etkiledi. Korozyon önleyici bant pazarının büyümesi bölgesel olarak değişken hale geldi, bazı ülkeler muazzam büyüme fırsatları sunarken, diğerleri kapanış ve düşük kar marjları bekliyor. COVID-19’un küresel ekonomi üzerinde üç önemli etkisi olabilir: üretimi ve talebi doğrudan etkilemek, tedarik zinciri aksamalarına ve tüketici güveninin kaybolmasına neden olmak ve işletmeler ve piyasalar üzerinde finansal bir etkiye sahip olmak. Bu gelişmelerin kümülatif etkileri en çok, dünya çapında kimyasal üretim ve dağıtım alanında irili ufaklı şirketler tarafından planlanan yatırımlarda görülecektir.

Örnek PDF Broşürü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/anti-corrosion-tape-market-103950

segmentler-

Ürün tipine göre pazar, petrol bazlı ve polimer bazlı olarak ayrılmıştır. Bu pazar, uygulamaya dayalı olarak petrol ve gaz endüstrisi, kimya endüstrisi, su tedarik endüstrisi ve diğerleri olarak bölümlere ayrılmıştır. Bölge bazında pazar, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika olarak kategorize edilmiştir.

Öne Çıkanları Raporla-

Bu pazar araştırması raporu, kendi pazarında faaliyet gösteren ve kararları önümüzdeki yıllarda piyasa görünümünü olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek şirketlerin kapsamlı bir analizini sunar. Buna ek olarak, son gelişmelerin ve sektör tahminlerinin korozyon önleyici malzeme işlerine etkisi, paydaşların stratejilerini doğru yönde yönlendirmelerine yardımcı olacaktır. Bu rapor aynı zamanda bölgesel sonuçların derinlemesine bir analizinin yanı sıra tüm piyasa itici güçlerinin, eğilimlerin, kısıtlamaların ve segmentlerin kapsamlı bir çalışmasını da içerir.

Sürüş Faktörleri-

Pazar Büyümesini Sağlamak için Korozyon Önleyici Bantların Çok Yönlülüğü

Korozyon önleyici bantlar, korozyon önleyici sargı için kullanılan yapışkan bantlardır. Öncelikle korozyon önleme ve boru hattı güvenliği için kullanılırlar. Artan uygulamalar nedeniyle gelecekte korozif olmayan malzemelere yönelik küresel talebin istikrarlı bir şekilde artması beklendiğinden, korozyon önleyici bantların kullanımının önümüzdeki yıllarda kayda değer bir hızla artması beklenmektedir. Artan işgücü ve hammadde maliyetleri nedeniyle, emtia fiyatları gelecekte artmaya devam edecek. Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi’ne göre, Avrupa’da kimyasal üretim ve kullanımının artması bekleniyor. Fabrikaların ve diğer üretim birimlerinin çoğalmasının, yeni kimyasal bazlı ürünler geliştirmek için Ar-Ge’ye yönelik hedeflenen yatırımlarla beslenmesi muhtemeldir. Üstelik, artan tüketici harcamaları, yeni kimyasal formülasyonlara olan talebin artmasına neden oldu. Bu sektörün istihdamı da çığ gibi büyüyor, bu da genişleme için birçok beklenti olacağını gösteriyor.

Özelleştirme Araştırma Raporunuzu alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/anti-corrosion-tape-market-103950

Bölgesel Görüşler

Asya Pasifik Pazarına Yarar Sağlayacak Hızlı Sanayileşme

Asya Pasifik bölgesi, bölgenin yüksek talebi ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için korozyon önleyici malzemelerin kullanımı nedeniyle korozyon önleyici bant pazar payına hakim oldu. Bu tür malzemelerin artan alımı, öncelikle Çin ve Hindistan’daki endüstriyel operasyonların bölgesel pazarı besleyen hızlı genişlemesinden kaynaklanmaktadır.

Kuzey Amerika ve Avrupa, sırasıyla korozyon önleyici bantların ikinci ve üçüncü en büyük tüketicileridir. Bu kıtalardaki ambalaj endüstrisinin katlanarak büyümesi, korozyona dayanıklı çözümler için piyasayı yönlendiren başlıca faktörlerden biri olacaktır.

Rekabetçi Peyzaj-

Petrol ve Gaz Endüstrisi için Ürünler Geliştirmede Kilit Oyuncular

Petrol, gaz ve denizcilik gibi son kullanım endüstrilerinde değişen çalışma koşulları nedeniyle üstün özelliklere ve performansa sahip korozyona dayanıklı kaplamalar yüksek talep görmektedir. Örneğin, petrol geri kazanım yöntemlerinin artan kullanımı, yüksek sıcaklıklara ve basınca verimli bir şekilde dayanabilen korozyon önleyici bantlar ve kaplamalar için büyük bir talep yarattı.

Sektörel Gelişmeler

  • Eylül 2020: Yenilenebilir enerji çözümlerinde dünya lideri Vestas ve dünya lideri kaplama çözümleri tedarikçisi Hempel, rüzgar türbini yüzey güvenliği için çığır açan çözümler üzerinde işbirliği yapmak için yeni bir stratejik ittifak kurdu. Bu işbirliği, CO2 emisyonlarını azaltabilecek daha gelişmiş ve sürdürülebilir kaplama teknolojilerinin oluşturulmasına yardımcı oluyor.
  • Mayıs 2020: Hempel, Çin’in Yantai Chemical Industrial Park’ında yeni bir fabrika inşa etmek için 3.51 milyar USD yatırım yapacağını duyurdu. 2021 yılında faaliyete geçecek ve yıllık 100.000 tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olacak. Bu genişleme, bölgedeki tüketicilere daha gelişmiş ve sürdürülebilir kaplama çözümleri sağlama eğilimindedir.

Korozyon Önleyici Bant Pazar Raporunda Kapsanan Önemli Oyuncuların Listesi:

  • 3 milyon
  • Shurtape Teknolojileri
  • Scapa Grup Plc
  • Nitto Denko Corp
  • Berry Plastics CPG
  • Yenilikçi İmalat A.Ş.

Raporu Satın Almadan Önce Sorgulayın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/anti-corrosion-tape-market-103950

İlgili Mesajlar:

telegra.ph/NICKEL-MARKET-Demand–Industry-Opportunities-Segmentation–Development-growth-by-2028-05-13

www.pearltrees.com/aksah/item444176457

ussv.club/post/99842

www.anokey.com/post/71024_the-nikel-market-size-predicted-to-reach-usd-59-14-billion-by-2028-and-exhibit.html

rollbol.com/blogs/1214447/NICKEL-MARKET-Future-Business-Growth-and-Segmentation-Share-Size-Development

feedly.com/i/board/content/user/fe4e4252-fca4-46d2-b991-bc26d21c74d1/tag/35dcb33d-7377-4522-84bc-4ed309b5d48e

notepin.co/shared/eoezyaj

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Yüksek Karargah,

Anket No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Otoyolu,

Pune – 411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD:+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]

LinkedIn | Facebook | heyecan