Fortune Business Insights™ , “ Redox Enzymes Market, 2021-2028 ” başlıklı raporunda, küresel redoks enzimleri pazar boyutunun, enzimatik biyoyakıt hücresi teknolojisi alanındaki artan araştırmalar nedeniyle hızla artmaya ayarlandığını belirtiyor . Sürdürülebilir, temiz enerji kaynaklarının benimsenmesi dünya çapında hızlı bir çekiş kazanıyor ve yakıt hücreleriyle çalışan redoks enzimleri bu geçişe yardımcı olmada hayati bir rol oynayabilir. Bu maddelerin etkinliğini test etmek için dünyanın farklı yerlerinde hedefe yönelik araştırmalar ve deneyler yapılmaktadır.

Örneğin Haziran 2018’de Avustralya’daki Griffith Üniversitesi’nden ve Çin’deki Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezi’nden araştırmacılar, enzimatik biyoyakıt hücrelerinde elektron transferini geliştirerek verimliliklerini artırmak ve ömürlerini uzatmak için yeni bir yöntem icat etti. Aynı yıl, Almanya’daki Ruhr-Üniversitesi Bochum’daki araştırmacılar, hidrojenaz yakıt hücrelerinde redoks enzim reaksiyonlarını hızlandırmak için bir gaz difüzyon elektrot yöntemi tasarladılar. İnovasyon ve gelişmeyi teşvik eden bu araştırma çalışmaları, bu pazarın beklentilerini istikrarlı bir şekilde aydınlatıyor.

Örnek PDF Broşürü Alın: –

 

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/redox-enzymes-market-103396

 

Pazar Bölümleri

Türüne göre, küresel pazar katalaz, glukoz oksidaz, lakkaz ve diğerlerine bölünmüştür. Uygulama temelinde, bu pazar yiyecek, içecek, deterjan, ilaç, kimyasallar, endüstriyel ve diğerlerine ayrılmıştır. Bölgeye göre pazar, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika olarak sınıflandırılmıştır.

Raporun Önemli Noktaları

Rapor, olası tüm pazar segmentlerinin mikroskobik bir incelemesinin yanı sıra, pazarı yönlendiren faktörlerin ayrıntılı bir incelemesini sunar. Bunun dışında, rapor, pazarın bölgesel beklentileri ve rekabet ortamının kapsamlı bir analizini de içeriyor. En önemlisi, rapor pazarın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukların ayrıntılı bir değerlendirmesini içerir.

Sürüş faktörü

Pazar Ufuklarını Genişletmek İçin Enerji Depolamada Enzimlerin Kullanımı

Pil depolama çözümlerinin artan taleple başa çıkmak için verimsiz ve yetersiz olduğunu kanıtlamasıyla, enerjinin depolanması yenilenebilir enerji sektöründe iltihaplı bir sorun olmaya devam ediyor. Sonuç olarak, bilim adamları, enerji depolama yeniliklerine ivme kazandırmak için sürekli olarak yeni malzemeler ve maddeler üzerinde araştırma ve deneyler yapıyorlar. Redoks enzimleri potansiyel bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır ve son birkaç yılda redoks akışlı pillerdeki etkinliklerini araştırmak için birkaç dikkate değer çalışma yapılmıştır. Örneğin, Haziran 2020’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bir ekip, üstün güç yoğunluğuna sahip bir redoks akış pili için elektrotlar oluşturmak üzere karides kabuklarında bulunan bir polisakkarit olan chitin’i kullandı. Ocak 2020’de Nanjing Üniversitesi’nden araştırmacılar, Çin, belirli bir mantar türünde bulunan bir lakkaz enziminin, şarj edilebilir lityum-hava pillerindeki iç kinetiği iyileştirme yeteneğini başarıyla gösterdi. Bu tür araştırmalardan elde edilen kanıtlar, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminde redoks enzimlerinin benimsenmesini hızlandıracaktır.

Özelleştirme isteyin:

 

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/redox-enzymes-market-103396

 

Bölgesel Görüşler

Kuzey Amerika En Büyük Pazar Payını Sağlayacak, Fortune Business Insights Öngörüyor

Coğrafi olarak, bölgedeki paketlenmiş gıda ve içeceklere olan yüksek talep nedeniyle, Kuzey Amerika’nın önümüzdeki yıllarda redoks enzimleri pazar payına hakim olması bekleniyor. Ayrıca, sağlık ve tıbbi altyapıya yönelik artan harcamalar da bölgesel pazar büyümesini destekleyecektir.

Asya Pasifik, ilaç araştırmalarına artan yatırımlar ve Çin ile Hindistan’ın güçlü kimyasal üretim kapasitesi nedeniyle en hızlı büyüyen bölgesel pazar olarak ortaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu arada, Avrupa’da büyük ilaç şirketlerinin varlığı ve güçlü araştırma altyapısı, bölgesel pazarı harekete geçirecek.

Rekabetçi Peyzaj

Pazar İnovasyonunu Desteklemek için Kilit Oyuncular Tarafından Yapılan Ürün Geliştirmeleri

Bu pazardaki kilit oyuncular, gelişmiş redoks enzimlerine dayalı ürünler tasarlayarak, geliştirerek ve piyasaya sürerek inovasyon yeteneklerini sergiliyorlar. Bu şirketlerin yarattığı yoğun rekabet ortamı, diğer piyasa katılımcılarını da yenilik yapmaya teşvik ediyor ve bu süreçte bu piyasanın potansiyelini artırıyor.

Sanayi Geliştirme:

Ekim 2020: BASF  , şirketin evde bakım uygulamaları için en yeni enzim deterjan formülasyonu olan Cellulase Lavergy ® C Bright 100 L’yi tanıttı. Hiçbir koruyucu içermeyen bu enzim, düşük sıcaklıklarda bile etkin bir şekilde çalışır ve Blue Angel ve EU Ecolabel gibi çeşitli eko-etiketleme kriterlerini karşılar.

Redox Enzymes Piyasa Raporunda Belirlenen Önemli Oyuncuların Listesi:

  • Sunson
  • Novozimler
  • AB Enzimleri
  • DSM
  • Körük Grubu
  • BASF
  • Amano Enzim

İlgili Mesajlar:

Polimer Köpük Pazar Büyüklüğü

Polimer Köpük Pazar Payı

Polimer Köpük Pazar Büyümesi

Polimer Köpük Pazar Tahmini

Polimer Köpük Pazar Analizi

Polimer Köpük Pazar Fırsatları

Polimer Köpük Pazar Trendleri

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.

9. Kat, İkon Kulesi,

Baner – Mahalunge Yolu, Baner,

Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.     

 

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

Sosyal Medya Kanalları aracılığıyla bize bağlanın:

LinkedIn   Facebook   Twitter Blogları