Bu küresel Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı raporu, pazar türüne, kuruluşun boyutuna, şirket içi kullanılabilirliğe ve son kullanıcıların kuruluş türüne göre oluşturulur. En mükemmel Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı raporunda sektörün mevcut piyasa senaryosu ve gelecek beklentileri de incelendi. Birincil ve ikincil etkenleri, pazar payını, önde gelen segmentleri ve coğrafi analizi vurgulayan profesyonel ve ayrıntılı bir rapordur. Rapor aynı zamanda Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı’deki ana itici güçler, zorluklar ve fırsatlarla birlikte ortaya çıkan trendleri de analiz ediyor.

 

Küresel steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) pazar büyüklüğü 2019’da 15,58 milyar ABD doları seviyesindeydi ve 2027 yılına kadar 24,35 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. tahmin döneminde %5.8’lik bir CAGR.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/102823

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Küresel Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • GlaxoSmithKline plc
 • Pfizer Inc.
 • Johnson & Johnson Services, Inc.
 • Bayer AG
 • AstraZeneca
 • Boehringer Ingelheim International GmbH
 • Zyla Life Sciences
 • Horizon Therapeutics plc
 • Others

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Kronik ağrı, verimlilik kaybı ve tedavi maliyeti nedeniyle büyük bir sağlık ve ekonomik yüke neden oluyor. Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar, öncelikle ağrı ve iltihaplanma tedavisinde kullanılıyor. Artan romatoid artrit, ankilozan spondilit prevalansı , osteoartrit, migren ve diğerleri, bu ilaçların alımını artırıyor. Artan reçete sayısıyla birlikte bunlar, dünya genelinde en yaygın kullanılan ilaçlar haline geldi.

Ağrı ve iltihaplanmaya neden olan hastalıkların prevalansının artması, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç pazarının büyümesini sağlayan önde gelen faktörlerden biridir. Akut ve kronik ağrı tedavisi için bu ilaçların alımı giderek artmaktadır. İbuprofen ve diklofenak genellikle reçeteli ilaçlar ağrıdan kurtulmak için. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, 2016 yılında ABD’de 50 milyondan fazla yetişkinde kronik ağrı ve 19,6 milyonda yüksek etkili kronik ağrı vardı.

Global Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102823

Rapor, sektördeki en son trendleri takip ediyor ve bunların genel pazar üzerindeki etkilerini inceliyor. Ayrıca, temel talep ve fiyat göstergelerini kapsayan pazar dinamiklerini ve pazarı analiz ederek değerlendirir. Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı raporu, rekabet ortamı ve coğrafi segmentasyon, inovasyon, gelecekteki gelişmeler ve bir tablo ve şekil listesi hakkında kısa bir giriş içerir. Çalışma, raporda kapsanan bölge ve ülkelerdeki sektöre ilişkin nitel ve nicel bakış açılarını içermeyi amaçlamaktadır. Rapor ayrıca, pazarın gelecekteki büyümesini belirleyecek itici faktörler ve zorluklar gibi önemli faktörleri de özetlemektedir.

Covid-19 Senaryosu:

 • Pazar Büyüklüğü Üzerindeki Etki
 • Son Kullanıcı Eğilimi, Tercihleri ve Bütçe Etkisi
 • Düzenleyici Çerçeve/Devlet Politikaları
 • Olumsuz Etkilerle Mücadelede Kilit Oyuncu Stratejisi
 • Fırsat Penceresi

Rapor, pazarı ürün, uygulama, son kullanıcı ve bölgeye göre bölümlere ayırır. Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar [NSAID’ler] Pazarı raporu, küresel pazar büyüklüğünün, bölgesel ve ülke düzeyinde pazar büyüklüğünün, segmentasyon pazar büyümesinin, pazar payının, rekabet ortamının, satış analizinin ayrıntılı bir analizini sağlar. , yerel ve küresel pazar oyuncularının etkisi, değer zinciri optimizasyonu, ticaret düzenlemeleri, son gelişmeler, fırsat analizi, stratejik pazar büyüme analizi, ürün lansmanları, alan pazar genişlemesi ve teknolojik yenilik.

Herhangi bir sorunuz var mı? Sektör Uzmanımıza Sorun:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/102823

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

www.marketwatch.com/press-release/dermatology-drugs-market-by-industry-demand-worldwide-research-prominent-players-emerging-trends-and-revenue-expectation-till-2027-2022-05-11?mod=search_headline

www.marketwatch.com/press-release/us-occupational-physical-therapy-services-market-by-industry-demand-worldwide-research-prominent-players-emerging-trends-and-revenue-expectation-till-2028-2022-05-11?mod=search_headline

www.marketwatch.com/press-release/incontinence-care-products-market-growth-insight-in-deep-research-segment-analysis-by-2026-2022-05-12?mod=search_headline

www.marketwatch.com/press-release/multiple-myeloma-market-growth-insight-in-deep-research-segment-analysis-by-2026-2022-05-12?mod=search_headline

www.marketwatch.com/press-release/adhesive-bandages-market-growth-insight-in-deep-research-segment-analysis-by-2029-2022-05-12?mod=search_headline