Tıbbi Kaldırma Sapanları Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Mart 2019’da Invacare Corporation, Birdie mobil vinç ürün portföyünde BirdieEVO ve BirdieEVO Compact adlı yeni ürünleri piyasaya sürdü. Yeni piyasaya sunulan ürünler, hastayı koltuktan, yataktan ve yerden kaldırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101232

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Tıbbi Kaldırma Sapanları Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Küresel tıbbi kaldırma sapanları pazarındaki büyüme, yaşlanan nüfus ve artan kas-iskelet sistemi yaralanmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, güvenlik ve kolay kullanım gibi kaldırma sapanlarının sunduğu belirli avantajların, tahmin süresi boyunca tıbbi kaldırma sapanlarına olan talebi artırması bekleniyor ve bu da nihayetinde küresel tıbbi kaldırma sapanları pazarının büyümesini sağlayacak. Dünya Sağlık Örgütü, 60 yaş üstü nüfus, 2015’teki %12’ye kıyasla dünya nüfusunun %22’si olacak. 2012’de Arjo, hastane personeline, yönetimine ve bakıcılarına danışmak ve onları eğitmek için Diligent adlı bir program başlattı. hasta bakımı ve erken bakım süreci hakkında.

Küresel Tıbbi Kaldırma Sapanları Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

Joerns Healthcare LLC., Invacare Corporation, V. Guldmann A/S, GF HEALTH PRODUCTS, INC., Arjo, Argo Medical, Medical Depot, Inc., Hill-Rom Services Inc., Etac AB, Prism Medical UK, DJO Global, Inc., Silvalea, Joerns Healthcare LLC, Permobil AB, Stryker, HoverTech International, Midmark Corporation ve diğerleri.

Global Tıbbi Kaldırma Sapanları Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

  • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Tıbbi Kaldırma Sapanları Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
  • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
  • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Tıbbi Kaldırma Sapanları Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
  • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101232

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Polymerase Chain Reaction Market Overview

Reading Glasses Market Industry

Cosmetic Dentistry Market Stastistic

Smart Contact Lenses Market Devlopment Strategy

Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs [NSAIDs] Market Future Growth

Bovine Lactoferrin Market Research Methodology

U.S. Occupational & Physical Therapy Services Market Share

Enzyme Replacement Therapy  Market Trends