Transkriptomik Pazar Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Caris Life Sciences, Şubat 2019’da, Tam Transkriptom Dizilimini (WTS) mümkün kılan gelişmiş bir gen profili oluşturma ürünü olan MI Transcriptome’u piyasaya sürdü. Yeni geliştirilen teknoloji, ayrıntılı RNA dizileme analizi sağlama yeteneğine sahiptir.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101227

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Transkriptomik Pazar raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Kişiselleştirilmiş ilaçlara yönelik artan talebin ve sağlık hizmetleri altyapılarındaki hızlı iyileştirmelerin, sonunda küresel ilaç sektörünün büyümesini sağlayacak olan ilaç keşif ve araştırmalarının büyümesini hızlandırması bekleniyor. tahmin döneminde transkriptomik pazar. Artan sayıda biyofarmasötik şirketi ve artan araştırma ve geliştirme harcamalarının 2026 yılına kadar küresel transkriptomik pazarının büyümesini artırması bekleniyor. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerdeki kalifiye profesyonellerin eksikliğinin, küresel transkriptomik pazarının büyümesini engellemesi bekleniyor. tahmin dönemi.

Küresel Transkriptomik Pazar araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • QIAGEN
 • Thermo Fisher Scientific Inc.
 • Illumina, Inc.
 • Agilent Teknolojileri
 • GE Healthcare Dharmacon Inc.
 • Bio-Rad Laboratories, Inc.
 • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
 • Merck & Co., Inc.
 • Fluidigma Corporation
 • Promega Corporation ve diğerleri.

Global Transkriptomik Pazar Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Transkriptomik Pazar çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Transkriptomik Pazar üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101227

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Polymerase Chain Reaction Market Overview

Reading Glasses Market Industry

Cosmetic Dentistry Market Stastistic

Smart Contact Lenses Market Devlopment Strategy

Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs [NSAIDs] Market Future Growth

Bovine Lactoferrin Market Research Methodology

U.S. Occupational & Physical Therapy Services Market Share

Enzyme Replacement Therapy  Market Trends