Veteriner Cerrahi Aletleri Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Şubat 2019’da Orthomed’in piyasaya sürdüğü orta boy MMP takozu 30 mm uzunluğundadır ve tipik Springer’lar, Staffies ve benzer büyüklükteki köpekler için uygun olan 7,5 mm’lik bir ilerleme sağlar.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101520

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Veteriner Cerrahi Aletleri Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Evcil hayvanların daha fazla benimsenmesine yol açan büyüyen evcil hayvan sigortası kapsamı, artan veteriner hastalıkları vakası ve cerrahi aletlerdeki teknolojik gelişmeler, veteriner cerrahi aletleri pazarının büyümesine katkıda bulunması beklenen faktörlerden bazılarıdır. Artan evcil hayvan sayısı ciddi diş eti hastalıklarından muzdarip olmak, daha sonra diş ameliyatlarının sayısında artışa yol açmaktadır. Bu, veteriner cerrahi aletlerine olan talebi artırması beklenen ve pazar büyümesini artırması beklenen faktörlerden biridir.

Küresel Veteriner Cerrahi Aletleri Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • STERIS plc.
 • DRE Veterinerlik
 • B. Braun Melsungen AG
 • Dünya Hassas Aletleri.
 • Cerrahi Holdingler.
 • Integra LifeSciences
 • GerMedABD
 • EICKEMEYER VETERİNER EKİPMAN LTD. ve diğer önde gelen oyuncular

Global Veteriner Cerrahi Aletleri Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Veteriner Cerrahi Aletleri Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Veteriner Cerrahi Aletleri Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101520

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

X-Ray Flat Panel Detectors Market Growth

Defibrillators Market Analysis

Spinal Devices Market Business Opportunities

Deep Brain Stimulation Systems Market Key Players

Biomarkers Market Demand

Venous Leg Ulcer Treatment Market Competitive Landscape

Ostomy/Stoma Care and Accessories Market Segments

U.S. Retail Clinics Market Size