Fortune Business Insights tarafından yayınlanan bir rapora göre, piyasa 2019’da 7.765.7 Bin USD değerindeydi ve 2020-2027 tahmin döneminde %3.8’lik bir CAGR sergileyecek. Küresel silt perde pazarının 2027 yılı sonunda 10,271,8 Bin ABD Dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Uygulamaların yaygınlaşması nedeniyle ürüne olan talebin artması, pazarın büyümesi lehine ortaya çıkacaktır.

Silt Perde Pazar Araştırması Raporunda Profillenen En İyi Şirketlerin Listesi:

 • Nilex Inc.(Kanada)
 • ACME Çevre (ABD)
 • ABASCO LLC (ABD)
 • GEOFABRICS AVUSTRALYA PTY LTD (Avustralya)
 • GEI Works, Inc. (ABD)
 • Agastya Yüzer (Hindistan)
 • Ecocoast (Dubai)
 • Elastec Amerikan Denizcilik (ABD)
 • Murlac Limited (ABD)
 • Cunningham Covers (İrlanda)
 • Diğer Önemli Oyuncular

Örnek PDF Broşürü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/silt-curtain-market-102808

Silt perdeler öncelikle su kütleleri ile ilgili, su kütleleri üzerinde veya yakınında inşaat faaliyetlerinde kullanılır. İstenmeyen tortuların ve maddelerin su yollarına girmesini önleyerek kirliliği en aza indirirler. Bu ürünler normalde su yaşamına zarar vermemek için kullanılır. Dünyanın önde gelen otoriteleri tarafından sucul yaşamın korunmasına ilişkin artan farkındalık, ürünün daha geniş çapta benimsenmesine yol açacaktır. Kıyılarda ve kıyılarda artan sayıda inşaat ve inşaat faaliyetleri, dünya genelinde ürüne yönelik artan talebe katkıda bulunacaktır.

Ayrıca toprak erozyonunun en aza indirilmesi için yapılan çalışmalar piyasada faaliyet gösteren firmaların lehine sonuçlanacaktır. Verimli ürünlerin geliştirilmesine yapılan büyük yatırım, önümüzdeki yıllarda genel pazarın büyümesine yardımcı olacaktır.

Artan İnşaat Faaliyetleri Pazar Büyümesine İvme Sağlayacak

Rapor, son yıllarda pazarın büyümesine katkıda bulunan çeşitli faktörleri kapsamaktadır. Ayrıca, bu faktörlerin pazarın büyümesi üzerindeki etkisini küresel bir perspektiften tartışır. İnşaat sektörünün büyümesi, kullanılan cihazlardaki teknolojik gelişmeler, kaynakların bulunabilirliğinin kolaylığı ve artan yatırımlar gibi faktörlere bağlanabilir. Artan inşaat ve inşaat faaliyetleri, geniş bir ürün benimsemesine ve ardından dünya çapında silt perdelere yönelik yüksek taleplere yol açmıştır. Bu ürünlerin çeşitli endüstri dikeylerinde uygulamaları, piyasada faaliyet gösteren şirketler lehine ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, petrol ve gaz kaynaklarına olan talebin artması, açık deniz ve karada sondaj faaliyetlerinin artmasıyla birleştiğinde, pazarın büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Ürünün taşıdığı büyük potansiyele rağmen, koronavirüs salgını 2019 yılında büyüme hızında durgunluk getirecek. Bununla birlikte, büyük ölçekli şirketlerin telafi çabaları sayesinde pazar önümüzdeki yıllarda yeni büyüme fırsatlarına tanık olacak. Salgındaki kayıplar için.

Özelleştirilmiş Araştırma Raporunuzu Alın

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/silt-curtain-market-102808

Şirket Birleşmeleri Büyük Şirketler Arasında Büyüyen Bir Trend

Çeşitli endüstrilerdeki çeşitli uygulamalar nedeniyle silt perdeye yönelik artan talep, büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra orta ölçekli şirketleri de teşvik etti. Artan talebi hesaba katan şirketler, daha geniş bir müşteri tabanı edinmelerine yardımcı olacak yeni stratejiler benimsemeye çalışıyor. Şirket birleşmelerinin ve işbirliklerinin dünya genelinde büyük şirketler arasında artan bir trend olduğu görülmektedir.

Kuzey Amerika; Yükselen Altyapı Geliştirme Faaliyetleri Büyümeye Yardımcı Olacak

Rapor, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika’da devam eden pazar eğilimlerini analiz ediyor. Bu bölgeler arasında Asya Pasifik pazarı en yüksek pazar payına sahiptir. Sürekli artan inşaat nüfusu ve buna bağlı olarak artan inşaat ve inşaat faaliyetleri, önümüzdeki yıllarda pazarın büyümesine yardımcı olacaktır. Bu bölgedeki çok sayıda ülkede iç mimarileri ve altyapıları iyileştirmeye odaklanmak, pazarın büyümesine katkıda bulunacaktır. Ek olarak, Hindistan, Çin ve Japonya gibi gelişmekte olan ülkelerde artan ürün talebi, bölgesel pazarın büyümesine işaret edecektir. Asya Pasifik’in yanı sıra, Kuzey Amerika’daki pazar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kara faaliyetlerindeki artış nedeniyle önemli bir büyümeye tanık olacaktır. 2019 itibariyle,

Ayrıntılı İçerik Tablosu:

 • giriiş
  • Araştırma Kapsamı
  • Pazar Segmentasyonu
  • Araştırma Metodolojisi
  • Tanımlar ve Varsayımlar
 • Yönetici Özeti
 • Pazar Dinamikleri
  • Market sürücüleri
  • Pazar Kısıtlamaları
  • Pazar Fırsatları

TOK Devamı…!

Bu Raporu Satın Almadan Önce Sorgulayın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/silt-curtain-market-102808

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™  doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –

Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,

Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

Birleşik Krallık: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]

LinkedIn  Facebook  Twitter