Karbon Yakalama ve Tutma Pazarı 2021-2028

Küresel “Karbon Yakalama ve Tutma Pazar Büyüklüğü 2021” araştırma raporu, çeşitli pazar dinamikleri ile birlikte küresel pazarın mevcut durumunun kapsamlı bir çalışmasını kapsar. Bu raporu formüle etmek için sektör uzmanlarından alınan girdilerle ayrıntılı analizler yapılmıştır. Müşterinin talebine bağlı olarak, bu rapor aracılığıyla, işletmelerin daha iyi stratejiler oluşturmasına yardımcı olan büyük miktarda iş ve pazarla ilgili bilgi bir araya getirildi. Bu özelliklerin tümü, bir müşteri için bu Karbon Yakalama ve Ayırma Pazar araştırması raporu oluşturulurken kesinlikle uygulanır. Endüstrinin çeşitli tanımları ve segmentasyonları veya sınıflandırmaları, endüstrinin uygulamaları ve değer zinciri yapısı hakkında bir açıklama yapar.

Karbon Yakalama ve Tutma Piyasası Raporunun Kapsamı:

Küresel  karbon yakalama ve sekestrasyon pazar büyüklüğünün  2021’de  2,01 milyar ABD dolarından  büyümesi  ve 2028 yılına kadar 7,00 milyar ABD dolarına ulaşması  ve tahmin döneminde %19,5’lik  bir CAGR sergilemesi  bekleniyor.

Örnek Pdf Broşürü Alın @  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/carbon-capture-and-sequestration-market-100819

Karbon Yakalama ve Tutma Piyasası Profili Oluşturulan Kilit Şirketlerin Listesi:

 • Fluor Şirketi
 • ExxonMobil
 • Karbon Mühendislik Ltd.
 • ADNOC Grubu
 • ekinor
 • Çin Ulusal Petrol Şirketi
 • Dakota Gazlaştırma Şirketi
 • Kabuk
 • BP
 • şerit
 • Linde
 • Toplam
 • Aker Çözümleri
 • NRG Enerji

Karbon Yakalama ve Tutma Piyasasında COVID-19 Salgını Etki Analizi:

COVID-19 pandemileri sırasında işletmenizin ayakta kalmasına ve büyümesine yardımcı olmak için sürekli çaba gösteriyoruz. Deneyimlerimize ve uzmanlığımıza dayanarak, geleceğe hazırlanmanıza yardımcı olmak için sektörler arasında koronavirüs salgınının etki analizini sunacağız.

COVID-19 salgını, birçok endüstrinin, piyasanın ve işletmenin muazzam stres altında kalmasıyla birlikte yaygın ekonomik sıkıntı ve belirsizlik yarattı. Bununla birlikte, küresel topluluk birlikte bu zorlu zamanların üstesinden gelebilir ve Fortune Business Insights™’ta, bu pandeminin çeşitli işletmeler üzerindeki etkisine ilişkin kapsamlı ve yoğun araştırmalar yoluyla kesin pazar istihbaratı sağlamayı amaçlıyoruz.

Market sürücüleri-

Büyümeye Yardımcı Olması İçin Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak İçin Hükümet Eylem Planlarının Artırılması

Çeşitli ülkelerin hükümetleri, karbon emisyonu sorununu ortadan kaldırmak ve iklim değişikliğini daha uzun bir süre için normale döndürmek için katı eylem planları uygulamaya koyuyor. Karbon yakalama ve ayırma pazarının büyümesinin ana itici gücü, her elektrik üretim tesisinden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarını kontrol altına almak ve izlemek için katı adımların uygulanmasıdır.

Örneğin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2015 yılında küresel enerji kaynaklı CO2 emisyonlarının 32,2 gigaton (Gt) olduğunu belirtti. 2019’da 33,3 Gt’ye çıkarak sadece 5 yılda %3,4’e varan bir artış sergiledi. . Bununla birlikte, COVID-19 pandemisinin patlak vermesinin, çeşitli ülkelerdeki operasyonların durdurulmasıyla ciddi şekilde desteklenen CCS pazarını etkilemesi bekleniyor.

Ancak, yüksek başlangıç ​​maliyetleri pazar büyümesini engelleyebilir.

Satın Almadan Önce Sorgulayın @  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/carbon-capture-and-sequestration-market-100819

Karbon Yakalama ve Tutma Piyasası Raporunun Temel Amaçları:

 • Hedef Tüketicileri ve Tercihlerini Analiz Etmek.
 • Karbon Yakalama ve Tutma Piyasasında Olası Fırsatları, Zorlukları, Engelleri ve Tehditleri Belirlemek Rapor Satışları
 • Sanayi ve Ekonomik Değişimlere Göre Uygun İş Planlarının Belirlenmesi ve Yapılması.
 • Pazar Rekabetini Analiz Etmek ve Maksimum Rekabet Avantajları Elde Etmek.
 • Bilgiye Dayalı İş Kararlarını Sürdürmek İçin Riskleri ve Engelleri Azaltmak.
 • Bu Çalışmada Piyasayı Yakınlaştırmak İçin Yıllar Dikkate Alınmıştır

Bu Raporu Satın Alma Nedenleri:

 • Trend Gelişmeler, Pazar Payları ve Temel Pazar Oyuncularının Kullandığı Stratejiler
 • Tahmin Döneminde En Yüksek Çağrılan Segment kadar Piyasaya Hakim Olması Beklenen Segment
 • Gelişmiş ve Yükselen Piyasalarda Mevcut ve Gelecekteki Küresel Karbon Yakalama ve Tutma Piyasası Görünümü
 • Rapor Döneminin Bazı Aşamalarında En Hızlı Büyüme Oranlarına Tanık Olması Beklenen Bölgeler/Ülkeler

Piyasa Analizi ve Görüşleri: Küresel Karbon Yakalama ve Tutma Piyasa Tahmini: 

 • Aralık 2019’da Covid-19 Virüsü Salgını’ndan bu yana, Hastalık Dünya Sağlık Örgütü’nün Halk Sağlığı Acil Durumu İlan Etmesiyle Dünya Çapında Neredeyse 100 Ülkeye Yayıldı. Coronavirüs Hastalığı 2021’in (Covid-19) Küresel Etkileri Zaten Hissedilmeye Başlıyor ve 2028 Yılında Karbon Yakalama ve Ayırma Piyasası Tahminini Önemli ölçüde Etkileyecek.
 • Covid-19 Küresel Ekonomiyi Üç Ana Şekilde Etkileyebilir: Üretimi ve Talebi Doğrudan Etkileyerek, Tedarik Zinciri ve Piyasa Bozulması Yaratarak ve Firmalar ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Finansal Etkisi ile.
 • Covid-19 Salgını Uçuş İptalleri Gibi Birçok Yönde Etkiler Getirdi; Seyahat Yasakları ve Karantinalar; Kapalı Restoranlar; Tüm Kapalı Alan Etkinlikleri Kısıtlı; Kırktan Fazla Ülkede Olağanüstü Hal İlan Edildi; Tedarik Zincirinin Büyük Yavaşlaması; Borsa Oynaklığı; Düşen İş Güveni, Nüfusta Artan Panik ve Geleceğe İlişkin Belirsizlik.
 • Bu Raporda Coronavirüs Covid-19’un Sektöre Etkisi de İnceleniyor.

Karbon Yakalama ve Tutma Pazar Büyüklüğünün Önemli Noktaları:

 • Pazara Sızma:  Karbon Yakalama ve Tutma Piyasası Raporunda En İyi Oyuncuların Ürün Portföyleri Hakkında Kapsamlı Bilgiler.
 • Ürün Geliştirme/İnovasyon:  Yaklaşan Teknolojiler, Rastgele Faaliyetler ve Pazardaki Ürün Lansmanları Hakkında Ayrıntılı Görüşler
 • Rekabetçi Değerlendirme:  Pazarın Önde Gelen Oyuncularının Pazar Stratejileri, Coğrafi ve İş Bölümlerinin Derinlemesine Değerlendirmesi
 • Pazar Geliştirme:  Gelişmekte Olan Piyasalar Hakkında Kapsamlı Bilgiler. Bu Rapor, Coğrafyalar Arasında Çeşitli Segmentler İçin Pazarı Analiz Eder
 • Pazar Çeşitlendirmesi:  Yeni Ürünler, Kullanılmamış Coğrafyalar, Son Gelişmeler ve Karbon Yakalama ve Tutma Piyasasındaki Yatırımlar Hakkında Kapsamlı Bilgiler

Pazar Segmentasyonu:

Son Kullanıma Göre:

 • Gelişmiş Yağ Geri Kazanımı (EOR)
 • Özel Depolama ve Arıtma

Yakalama Kaynağına Göre:

 • kimyasallar
 • Doğal Gaz İşleme
 • Güç üretimi
 • Gübre Üretimi
 • Diğerleri

Ayrıntılı İçerik Tablosu:

 1. giriiş
  • Araştırma Kapsamı
  • Pazar Segmentasyonu
  • Araştırma Metodolojisi ve Varsayımlar
 2. Yönetici Özeti
 3. Pazar Dinamikleri
  • Market sürücüleri
  • Pazar Kısıtlamaları
  • Pazar Fırsatları
 4. Temel bilgiler
  • Küresel Pazara Genel Bakış
  • Temel Piyasa Göstergeleri
  • Gelişen Piyasa Trendleri
  • Makro ve Mikro Ekonomik Faktörler
  • Üretim Süreci Analizi
  • Sektör Swot Analizi

Tam Raporu @  www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100819 adresinden satın alın

Ayrıca Okuyun:

www.digitaljournal.com/pr/hidrojen-jenerasyon-market-araştırma-report-industry-latest-news-top-company-analysis-research-methodology-and-forecast-to-2028

www.digitaljournal.com/pr/fuel-cell-market-global-analysis-share-opportunity-business-overview-and-forecast-to-2028

www.digitaljournal.com/pr/lpg-market-size-competitive-landscape-industry-analysis-business-outlook-current-and-future-growth-to-2028

www.digitaljournal.com/pr/biodiesel-market-insights-leading-players-growth-and-business-opportunities-by-2029

www.digitaljournal.com/pr/supercapacitors-market-in-depth-analysis-emerging-trends-top-key-companies-driving-factors-industry-size-and-forecast-to-2029-2

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analizler Sağlayarak Her Ölçekten Kuruluşun Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Tasarlayarak İşlerine Özgü Çeşitli Zorluklarla Mücadele Etmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyet Gösterdikleri Pazara Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sunarak Bütünsel Pazar İstihbaratı ile Onları Güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Bize: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Apac: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]