Sıfır Sıvı Deşarj Piyasası 2019-2026

Küresel “Sıfır Sıvı Deşarj Pazar Büyüklüğü 2019” araştırma raporu, çeşitli pazar dinamikleri ile birlikte küresel pazarın mevcut durumunun kapsamlı bir çalışmasını kapsar. Bu raporu formüle etmek için sektör uzmanlarından alınan girdilerle ayrıntılı analizler yapılmıştır. Müşterinin talebine bağlı olarak, bu rapor aracılığıyla, işletmelerin daha iyi stratejiler oluşturmasına yardımcı olan büyük miktarda iş ve pazarla ilgili bilgi bir araya getirildi. Bu özelliklerin tümü, bir müşteri için bu Sıfır Sıvı Deşarj Pazarı araştırma raporunu oluştururken kesinlikle uygulanır. Endüstrinin çeşitli tanımları ve segmentasyonları veya sınıflandırmaları, endüstrinin uygulamaları ve değer zinciri yapısı hakkında bir açıklama yapar.

Sıfır Sıvı Deşarj Piyasası Raporunun Kapsamı:

Küresel  sıfır likit deşarj pazar büyüklüğü 2018’de 0,71 milyar ABD doları  olarak   gerçekleşti ve tahmin döneminde (2019 – 2026) %12,1’lik  bir CAGR sergileyerek 2026  yılına kadar 1,76 milyar ABD dolarına  ulaşması bekleniyor  .

Örnek Pdf Broşürü Alın @  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/zero-liquid-discharge-market-100816

Sıfır Sıvı Deşarj Piyasası Profili Oluşturulan Anahtar Şirketlerin Listesi:

 • Lenntech
 • Condorchem Envitech
 • Shiva Global Çevre Özel Limited.
 • SafBon Su Teknolojisi
 • Aquatech
 • Samco Teknolojileri A.Ş.
 • Akvaryum Grubu
 • Hidro-Hava Araştırması
 • Toshiba Altyapı Sistemleri ve Çözümleri Şirketi
 • Veolia Su Teknolojileri
 • Arvind Envisol
 • Fluence Limited Şirketi

Sıfır Sıvı Deşarj Piyasasında COVID-19 Salgın Etki Analizi:

COVID-19 pandemileri sırasında işletmenizin ayakta kalmasına ve büyümesine yardımcı olmak için sürekli çaba gösteriyoruz. Deneyimlerimize ve uzmanlığımıza dayanarak, geleceğe hazırlanmanıza yardımcı olmak için sektörler arasında koronavirüs salgınının etki analizini sunacağız.

COVID-19 salgını, birçok endüstrinin, piyasanın ve işletmenin muazzam stres altında kalmasıyla birlikte yaygın ekonomik sıkıntı ve belirsizlik yarattı. Bununla birlikte, küresel topluluk birlikte bu zorlu zamanların üstesinden gelebilir ve Fortune Business Insights™’ta, bu pandeminin çeşitli işletmeler üzerindeki etkisine ilişkin kapsamlı ve yoğun araştırmalar yoluyla kesin pazar istihbaratı sağlamayı amaçlıyoruz.

Sürücüler ve Kısıtlamalar-

Pazar Büyümesini Sağlayacak Yüksek Verimlilik Vaadi

 

ZLD sistemleri pazarının büyümesi, bu birimlerin endüstrilere sunduğu yüksek verimlilik standartlarına dayanmaktadır. Örneğin, ZLD sistemleri, üretilen atık hacmini azalttığı için atık yönetimi maliyetini düşürür. Benzer şekilde, atık suları yerinde geri dönüştürebilir, bu tür suların ek arıtımı ihtiyacını azaltır ve böylece maliyetten tasarruf sağlarlar. Tahminler, bu atık suyun yaklaşık %70 ila %90’ının yeniden kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, atık miktarı azaldıkça, bu atıkları bertaraf alanlarına taşımak için daha az kamyon ve diğer araçlara ihtiyaç duyulacaktır. Yoldaki daha az kamyon, düşük kirletici emisyonu anlamına geleceğinden, kümülatif ekolojik etki olumlu olacaktır. Bunun yanı sıra, bazı ZLD teknolojileri, gübre olarak kullanılabilen amonyum sülfat gibi faydalı malzemeleri de geri kazanabilir.

Satın Almadan Önce Sorgulayın @  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/zero-liquid-discharge-market-100816

Sıfır Sıvı Deşarj Piyasası Raporunun Temel Amaçları:

 • Hedef Tüketicileri ve Tercihlerini Analiz Etmek.
 • Sıfır Sıvı Deşarj Piyasasında Olası Fırsatları, Zorlukları, Engelleri ve Tehditleri Belirlemek Rapor Satışları
 • Sanayi ve Ekonomik Değişimlere Göre Uygun İş Planlarının Belirlenmesi ve Yapılması.
 • Pazar Rekabetini Analiz Etmek ve Maksimum Rekabet Avantajları Elde Etmek.
 • Bilgiye Dayalı İş Kararlarını Sürdürmek İçin Riskleri ve Engelleri Azaltmak.
 • Bu Çalışmada Piyasayı Yakınlaştırmak İçin Yıllar Dikkate Alınmıştır

Bu Raporu Satın Alma Nedenleri:

 • Trend Gelişmeler, Pazar Payları ve Temel Pazar Oyuncularının Kullandığı Stratejiler
 • Tahmin Döneminde En Yüksek Çağrılan Segment kadar Piyasaya Hakim Olması Beklenen Segment
 • Gelişmiş ve Yükselen Piyasalarda Mevcut Ve Gelecek Küresel Sıfır Likit Deşarj Piyasası Görünümü
 • Rapor Döneminin Bazı Aşamalarında En Hızlı Büyüme Oranlarına Tanık Olması Beklenen Bölgeler/Ülkeler

Piyasa Analizi ve Öngörüleri: Küresel Sıfır Sıvı Deşarj Piyasası Tahmini: 

 • Aralık 2019’da Covid-19 Virüsü Salgını’ndan bu yana, Hastalık Dünya Sağlık Örgütü’nün Halk Sağlığı Acil Durumu İlan Etmesiyle Dünya Çapında Neredeyse 100 Ülkeye Yayıldı. 2019 Corona Virüsü Hastalığının (Covid-19) Küresel Etkileri Zaten Hissedilmeye Başlıyor ve 2026 Yılında Sıfır Sıvı Deşarj Piyasası Tahminini Önemli ölçüde Etkileyecek.
 • Covid-19 Küresel Ekonomiyi Üç Ana Şekilde Etkileyebilir: Üretimi ve Talebi Doğrudan Etkileyerek, Tedarik Zinciri ve Piyasa Bozulması Yaratarak ve Firmalar ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Finansal Etkisi ile.
 • Covid-19 Salgını Uçuş İptalleri Gibi Birçok Yönde Etkiler Getirdi; Seyahat Yasakları ve Karantinalar; Kapalı Restoranlar; Tüm Kapalı Alan Etkinlikleri Kısıtlı; Kırktan Fazla Ülkede Olağanüstü Hal İlan Edildi; Tedarik Zincirinin Büyük Yavaşlaması; Borsa Oynaklığı; Düşen İş Güveni, Nüfusta Artan Panik ve Geleceğe İlişkin Belirsizlik.
 • Bu Raporda Coronavirüs Covid-19’un Sektöre Etkisi de İnceleniyor.

Sıfır Sıvı Deşarj Pazar Büyüklüğünün Önemli Noktaları:

 • Piyasaya Penetrasyon:  Sıfır Sıvı Deşarj Piyasası Raporunda En İyi Oyuncuların Ürün Portföyleri Hakkında Kapsamlı Bilgiler.
 • Ürün Geliştirme/İnovasyon:  Yaklaşan Teknolojiler, Rastgele Faaliyetler ve Pazardaki Ürün Lansmanları Hakkında Ayrıntılı Görüşler
 • Rekabetçi Değerlendirme:  Pazarın Önde Gelen Oyuncularının Pazar Stratejileri, Coğrafi ve İş Bölümlerinin Derinlemesine Değerlendirmesi
 • Pazar Geliştirme:  Gelişmekte Olan Piyasalar Hakkında Kapsamlı Bilgiler. Bu Rapor, Coğrafyalar Arasında Çeşitli Segmentler İçin Pazarı Analiz Eder
 • Pazar Çeşitlendirmesi:  Yeni Ürünler, Kullanılmayan Coğrafyalar, Son Gelişmeler ve Sıfır Sıvı Deşarj Piyasasındaki Yatırımlar Hakkında Kapsamlı Bilgiler

Pazar Segmentasyonu:

Teknolojiye Göre:

 • Termal Bazlı
 • Membran Bazlı

Uygulamaya Göre:

 • Enerji gücü
 • Yiyecek ve İçecekler
 • Kimya ve Petrokimya
 • Tekstil
 • Eczacılığa ait
 • Diğerleri

Ayrıntılı İçerik Tablosu:

 1. giriiş
  • Araştırma Kapsamı
  • Pazar Segmentasyonu
  • Araştırma Metodolojisi ve Varsayımlar
 2. Yönetici Özeti
 3. Pazar Dinamikleri
  • Market sürücüleri
  • Pazar Kısıtlamaları
  • Pazar Fırsatları
 4. Temel bilgiler
  • Küresel Pazara Genel Bakış
  • Temel Piyasa Göstergeleri
  • Gelişen Piyasa Trendleri
  • Makro ve Mikro Ekonomik Faktörler
  • Üretim Süreci Analizi
  • Sektör Swot Analizi

Tam Raporu @  www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/100816 adresinden satın alın

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analizler Sağlayarak Her Ölçekten Kuruluşun Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Tasarlayarak İşlerine Özgü Çeşitli Zorluklarla Mücadele Etmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyet Gösterdikleri Pazara Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sunarak Bütünsel Pazar İstihbaratı ile Onları Güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Bize: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Apac: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]