Ticari Kazan Pazarı 2028

Piyasa bakış:

Ticari Kazan Pazarı 2021, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Covid-19 Gibi Son Pazar Bozukluklarının Piyasaya Etkisinin Analizini Sağlayacak. Rapor, Kategorilere, Ürün Türlerine, Uygulamalara ve Coğrafyalara Göre Derinlemesine Segmentasyon ve Pazar Büyüklüğü Verilerini içerir. Rapor ayrıca Kapsamlı Analiz, Eğilimler ve Sürücüler, Kısıtlamalar ve Zorluklar, Rekabet Ortamı vb. İçerir.

Ticari  Kazan Pazarı büyüklüğü  2020’de  4,17 milyar ABD Doları  değerindeydi  . Pazarın  2021’de  3,98 milyar ABD dolarından 2028 yılına kadar 5,55 milyar ABD dolarına büyümesi  ve tahmin döneminde %4,9’luk  bir CAGR sergilemesi  bekleniyor.

Piyasa Raporunda Kapsanan Başlıca Ticari Kazan Piyasası Üreticileri:

 • Smith Şirketi
 • Bosch Termoteknoloji
 • Cochran Sınırlı
 • Cleaver Brooks
 • Fulton Kazan Şirketi
 • Eğimli/Fin Şirketi
 • Weil-McLain Solvay SA
 • Valliant Grubu
 • Babcock ve Wilcox İşletmeleri
 • ferroli
 • Üstün Kazan İşleri A.Ş.
 • Viessmann
 • Simoneau Grubu

Örnek Pdf Raporu Alın: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/commercial-boiler-market-106332 

Sürücüler ve Kısıtlamalar-

Sağlık Sektöründen Pazar Gelişimini Desteklemeye Yönelik Ürüne Yönelik Güçlü Talep

Alan ısıtma, sterilizasyon ve kazanların temizliği için sağlık sektöründen gelen ürüne yönelik artan talebin, ürün talebini desteklemesi bekleniyor. Politika yapıcılar arasında sağlık altyapısını iyileştirmeye artan bir odaklanmanın ürün talebini artırması bekleniyor. Ayrıca, yeni ticari kazan kurulumlarına yönelik artan talebin pazar gelişimini artırması bekleniyor. Ayrıca, yeni ürünler üretmek için araştırma ve geliştirmenin arttırılması, ürün talebini kolaylaştıracaktır. Örneğin, Bosch Termoteknoloji, tablet ve dizüstü bilgisayarlarla bağlanabilme ve birden fazla ısıtma sisteminin kontrol ve izlenmesini mümkün kılan, türünün ilk bağlantılı kazanlarını duyurdu. Bu faktörler ticari kazan pazarının büyümesini sağlayabilir.

Ancak, ürünle ilişkili yüksek bakım maliyetlerinin pazarın ilerlemesini engellemesi bekleniyor.

Bölgesel Analiz-

Asya Pasifik’te Büyümeyi Desteklemek İçin Artan Isıl İşlem Süreçleri ve Çevre Politikaları

Asya Pasifik’teki pazarın, artan ısıl işlem süreçleri ve çevre politikaları nedeniyle ticari kazan pazar payına hakim olması bekleniyor. Asya Pasifik’teki pazar 2020’de 2,01 milyar ABD doları seviyesindeydi ve önümüzdeki yıllarda küresel pazar payının büyük bir bölümünü kazanması bekleniyor. Ayrıca ofisler, sektör ve sağlık sektörleri gibi ticari binalarda artan doğrudan yabancı yatırımların pazar gelişimini desteklemesi bekleniyor.

Kuzey Amerika’da, mevcut ısıtma sistemlerinin yükseltilmesi veya değiştirilmesine yönelik eğilimlerin ve ticari kaynatma çalışabilirliğindeki iyileştirmelerin, ürünün talebini artırması bekleniyor. Ayrıca, katı hükümet normları, artan yakıt fiyatları ve yüksek bakım ve işletme maliyetleri, ürün talebini artırabilir. Bu faktörler pazar gelişimini hızlandırabilir.

Avrupa’da, hükümet organlarının karbon emisyonlarını azaltmaya ve Avrupa bölgesinde yeşil bina kodlarını uygulamaya yönelik artan odağı, endüstrinin büyümesine katkıda bulunuyor.

Rekabet Ortamı:   

Şirketler Marka İmajını Artırmak İçin Yeni Ürünler Piyasaya Sürüyor

Pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketler, satışlarını artırmak ve marka imajlarını artırmak için yeni ürünler duyuruyor. Örneğin, Viessmann Group yeni kompakt ve gazlı duvar tipi kazanını Mart 2020’de en son 200 nesil için piyasaya sürdü. Son derece uygun maliyetli, güvenilir ve yoğuşma işlemi sırasında son derece tutarlı. Bu faktörler şirketin satışlarını artırabilir ve marka imajını artırabilir. Ayrıca, teknolojik olarak gelişmiş üretim tekniklerinin benimsenmesi, kuruluşların insan gücünü azaltmasını, üretkenliği artırmasını, maliyeti ve kaynak kullanımını azaltmasını, ürün kalitesini iyileştirmesini ve kurumsal hedeflere ulaşmasını sağlar.

Satın Almadan Önce Sorgulayın @  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/commercial-boiler-market-106332

Raporda Cevaplanan Temel Sorular:

 • Ticari Kazan Pazarının 2028 Yılında Pazar Büyüme Hızı Ne Olacak?
 • Küresel Pazarı Yönlendiren Temel Faktörler Nelerdir?
 • Uzaydaki Anahtar Üreticiler Kimler?
 • Küresel Piyasanın Piyasa Fırsatları, Piyasa Riski ve Piyasaya Genel Bakışı Nelerdir?
 • Küresel Pazarın En İyi Üreticilerinin Satış, Gelir ve Fiyat Analizleri Nelerdir?

Ticari Kazan Piyasası Raporunun Temel Amaçları:

 • Hedef Tüketicileri ve Tercihlerini Analiz Etmek.
 • Ticari Kazan Pazarında Olası Fırsatları, Zorlukları, Engelleri ve Tehditleri Belirlemek Satış Raporu
 • Sanayi ve Ekonomik Değişimlere Göre Uygun İş Planlarının Belirlenmesi ve Yapılması.
 • Pazar Rekabetini Analiz Etmek ve Maksimum Rekabet Avantajları Elde Etmek.
 • Riskleri ve Engelleri Azaltmak, Bilgiye Dayalı İş Kararlarını Sürdürmek.
 • Bu Çalışmada Piyasayı Yakınlaştırmak İçin Yıllar Dikkate Alınmıştır

Raporun Önemli Noktaları:

 • Pazara Penetrasyon: Pazardaki En İyi Oyuncuların Ürün Portföyleri Hakkında Kapsamlı Bilgiler.
 • Ürün Geliştirme/İnovasyon: Yaklaşan Teknolojiler, Rastgele Faaliyetler ve Pazardaki Ürün Lansmanları Hakkında Ayrıntılı Görüşler
 • Rekabetçi Değerlendirme: Pazarın Önde Gelen Oyuncularının Pazar Stratejileri, Coğrafi ve İş Bölümlerinin Derinlemesine Değerlendirmesi
 • Pazar Geliştirme: Gelişmekte Olan Piyasalar Hakkında Kapsamlı Bilgiler. Bu Rapor, Coğrafyalar Arasında Çeşitli Segmentler İçin Pazarı Analiz Eder
 • Pazar Çeşitliliği: Yeni Ürünler, Kullanılmayan Coğrafyalar, Son Gelişmeler ve Ticari Kazan Pazarındaki Yatırımlar Hakkında Kapsamlı Bilgiler.

İçerik tablosu:

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Ticari Kazan Pazarına Giriş

1.2 Türüne Göre Pazar Analizi

1.3 Uygulamalara Göre Pazar Analizi

1.4 Bölgelere Göre Pazar Analizi

1.4.1 Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)

1.4.1.1 Amerika Birleşik Devletleri Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.1.2 Kanada Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.1.3 Meksika Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.2 Avrupa (Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya)

1.4.2.1 Almanya Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.2.2 Fransa Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.2.3 Birleşik Krallık Piyasa Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.2.4 Rusya Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.2.5 İtalya Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.3 Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya)

1.4.3.1 Çin Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.3.2 Japonya Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.3.3 Kore Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.3.4 Hindistan Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.3.5 Güneydoğu Asya Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.4 Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika

1.4.4.1 Brezilya Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.4.2 Mısır Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.4.3 Suudi Arabistan Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.4.4 Güney Afrika Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.4.4.5 Türkiye Pazar Durumları ve Görünüm (2021-2028)

1.5 Piyasa Dinamikleri

1.5.1 Piyasa Fırsatları

1.5.2 Piyasa Riski

1.5.3 Piyasa İtici Güç

2 Üretici Profili

Devam etti…

Özelleştirme Talebi – www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/commercial-boiler-market-106332 

Ayrıca Okuyun:

www.marketwatch.com/press-release/ direction-drilling-services-market-2020-size-trends-share-growth-swot-analysis-market-drivers-restraints-opportunities-and-key-industry- 2027-2022-08-05-küresel-tahmin-ile-gelişmeler

www.marketwatch.com/press-release/pipeline-integrity-management-market-size-growth-share-global-companys-consumption-drivers-top-key-leader-trends-analysis-revenue-challenges- and-global-tahmin-2028-2022-08-05?mod=search_headline

www.marketwatch.com/press-release/gasification-market-size-growth-share-global-companys-consumption-drivers-top-key-leader-trends-analysis-revenue-challenges-and-global- tahmin-2028-2022-08-05?mod=search_headline

www.marketwatch.com/press-release/air-circuit-breaker-market-size-growth-share-global-companys-consumption-drivers-top-key-leader-trends-analysis-revenue-challenges- and-global-tahmin-2027-2022-08-05?mod=search_headline

www.marketwatch.com/press-release/ring-main-unit-market-in-depth-analysis-emerging-trends-top-key-companies-driving-factors-industry-size-competitive-landscape- ve-tahmin-to-2028-2022-08-05

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ Doğru Veriler ve Yenilikçi Kurumsal Analizler Sunarak Her Ölçekten Kuruluşun Uygun Kararlar Vermesine Yardımcı Olur. Müşterilerimize Özel Yeni Çözümler Tasarlayarak İşlerine Özgü Çeşitli Zorluklarla Mücadele Etmelerine Yardımcı Oluyoruz. Amacımız, Faaliyet Gösterdikleri Pazara Ayrıntılı Bir Genel Bakış Sunarak Bütünsel Pazar İstihbaratı ile Onları Güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Bize: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

Apac: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]