Küresel giyilebilir tıbbi cihazlar pazar büyüklüğü 2019’da 29,76 milyar ABD Doları idi ve tahmin döneminde %26,4’lük bir CAGR sergileyerek 2027 yılına kadar 195.57 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.

Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı raporu talebi, büyümeyi, fırsatları, zorlukları ve kısıtlamaları etkileyen faktörler hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Küresel ve bölgesel endüstriler için yapı ve beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Ayrıca rapor, araştırma ve geliştirme, yeni ürün lansmanları, küresel ve yerel pazarlardan önde gelen oyuncular tarafından ürün tepkileri hakkında verileri içerir. Yapılandırılmış analiz, bölgeye göre Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı’nin grafiksel bir gösterimini ve şematik bir dökümünü sunar.

Örnek Araştırma PDF’sini Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101070

 

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde yerleşik yaşam tarzlarının benimsenmesi ve rutin teşhis için sağlık kuruluşlarına düzenli ziyaretlerin yapılmaması, yaşam tarzına bağlı kronik hastalıklarda hızlı bir artışa yol açmıştır. Ayrıca diyabet, hipertansiyon ve kalp rahatsızlıkları gibi bu kronik hastalıklardan bazıları sağlık sistemleri üzerinde büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, kronik ve yaşam tarzı hastalıklarının artan prevalansı ve artan maliyet yükü, hastaların zamanında ve rutin olarak teşhis edilmesine yönelik sağlık kurumları, devlet ve sağlık hizmeti sunucularının artan bir şekilde vurgulanmasına yol açmıştır. Ulusal ve bölgesel sağlık kurumları, çeşitli kampanyalar ve bilinçlendirme programları aracılığıyla rutin tanıyı aktif olarak desteklemiştir. Bu, genel nüfus arasında yaşamsal belirtileri teşhis etmek ve izlemek için ürün ve cihazlara yönelik artan bir farkındalıkla sonuçlandı.

 

Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı Raporları Satın Alma Avantajları:

 • Müşteri Memnuniyeti: Uzman ekibimiz, tüm araştırma ihtiyaçlarınızda size yardımcı olur ve raporlarınızı optimize eder.
 • Analist Desteği: Raporu satın almadan önce veya sonra profesyonel bir analistten sorularınızı yanıtlamasını isteyin.
 • Garantili Kalite: Raporların doğruluğuna ve kalitesine odaklanır.
 • Eşsiz Beceriler: Analistler, raporlara ilişkin derinlemesine bilgiler sağlar.

Küresel Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı Üzerindeki COVID-19 Sonrası Öncesi Etkisi

COVID-19, en son keşfedilen yeni korona virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Aralık 2019’da Wuhan’da (Çin) salgın başlamadan önce büyük ölçüde bilinmeyen COVID-19, yalnızca birkaç hafta içinde bölgesel bir krizden küresel bir salgına dönüştü. 

Ek olarak, ikinci çeyrekte, son kullanıcı endüstrileri hala tam kapasiteyle çalışmadığından Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı için bir zorluk oluşturan üretim ve tedarik zinciri gecikmelerine de tanık olundu.

Başlıca Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı Satıcıları kimlerdir?

 

 • BD (New Jersey, United States)
 • Ypsomed (Burgdorf, Switzerland)
 • Fitbit, Inc. (San Francisco, United States)
 • Apple Inc. (Cupertino, United States)
 • Sonova (Stäfa, Switzerland)
 • NeuroMetrix, Inc. (Waltham, United States)
 • SAMSUNG (Suwon-si, South Korea)
 • Omron Healthcare, Inc. (Kyoto, Japan)
 • AiQ Smart Clothing (Taipei, Taiwan)
 • Koninklijke Philips N.V. (Amsterdam, Netherlands)
 • Other Prominent Player

 

Herhangi bir  Sorgu veya Özelleştirme Gereksinimi  olması durumunda, lütfen gereksinimlerinizin karşılanmasını sağlayacak satış ekibimizle iletişime geçin.

Özelleştirme İsteyin:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/101070

İkincil araştırma:

Bu araştırma çalışması, küresel pazarın teknik, pazar odaklı ve ticari bir incelemesi için yararlı bilgileri belirlemek ve toplamak için Hoover’s, Bloomberg BusinessWeek, Factiva ve OneSource gibi ikincil kaynakları, dizinleri ve veritabanlarını kapsamlı bir şekilde kullandı. Diğer ikincil kaynaklar arasında şirket yıllık raporları, basın bültenleri ve yatırımcı sunumları, teknik incelemeler, onaylı yayınlar, tanınmış yazarların makaleleri, üretici dernekleri, ticaret rehberleri ve veri tabanları yer aldı.

Birincil Araştırma:

Bu rapor için nitel ve nicel bilgiler elde etmek için birincil araştırma sürecinde hem arz hem de talep taraflarından çeşitli kaynaklarla görüşülmüştür. Birincil kaynaklar, çekirdek ve ilgili sektörlerden endüstri uzmanlarının yanı sıra bu endüstrinin değer zincirinin tüm segmentlerinden tercih edilen tedarikçiler, üreticiler, distribütörler, teknoloji geliştiriciler, araştırmacılar ve organizasyonları içeriyordu. Kritik niteliksel ve niceliksel bilgileri elde etmek ve doğrulamak için, kilit sektör katılımcıları, konu uzmanları, kilit piyasa oyuncularının C düzeyindeki yöneticileri ve sektör danışmanları dahil olmak üzere çeşitli birincil katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapıldı.

Pazar Büyüklüğünün Tahmini

Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı’nin toplam boyutu, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya yaklaşımlar kullanılarak tahmin edildi ve doğrulandı. Bu yöntemler aynı zamanda çeşitli pazar alt bölümlerinin büyüklüğünü tahmin etmek için de yaygın olarak kullanılmıştır. Pazar büyüklüğünü tahmin etmek için aşağıdaki araştırma metodolojileri kullanıldı:

Sektörün kilit oyuncularını belirlemek için kapsamlı ikincil araştırmalar kullanıldı.

Moleküler teşhiste pazarın önde gelen oyuncuları tarafından elde edilen gelirler, birincil ve ikincil araştırmalar yoluyla belirlenmiştir.

Tüm yüzdelik paylar, bölünmeler ve dökümler ikincil kaynaklar kullanılarak hesaplandı ve birincil kaynaklar kullanılarak doğrulandı.

Analist ile konuşun:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/101070

Kuzey Amerika Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika
Avrupa Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.
Asya Pasifik Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam vb.
Güney Amerika Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.
Orta Doğu ve Afrika Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika

SSS:

 • Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı ne kadar büyük?
 • Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı nedir?
 • Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı’ta pazar lideri kim?
 • Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı’ın en önemli oyuncuları kimler?
 • Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı’ın geleceği nedir?
 • En hızlı büyüyen sektörler hangileri?

İlgili Rapora Bakın:

Biyomalzeme Pazarı Boyut, Analiz, Paylaşım, Araştırma, İş Büyümesi ve 2029’a Kadar Tahmin

Diyabetik Ülser Tedavi Pazarı Gelir, Gelecekteki Büyüme, Eğilimler, 2029’a Kadar En Önemli Oyuncular

Diyaliz Pazarı 2028’e Kadar Stratejileri ve Tahmini Olan En Önde Gelen Oyuncular

Tıbbi Giyim Pazarı Analiz, Büyüme Durumu, Gelir Beklentisi, 2028 Tahmini

Diş Kronları ve Köprüleri Pazarı Analiz, Şirket Profilleri, Rekabet Ortamı ve Kilit Bölgeler, 2028’e Kadar Analiz

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olmak için benzersiz bir somut içgörü ve niteliksel analiz karışımı içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Simge Kulesi, 9. Kat

Baner – Mahalunge Yolu,

Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon: ABD:+1 424 253 0390,

İngiltere: +44 2071 939123,

APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]