Küresel kalay stabilizatör pazar büyüklüğünün önümüzdeki yıllarda şaşırtıcı bir büyümeye tanık olması bekleniyor. Kalay stabilizatörleri, levhalar ve dış cephe kaplamaları, ekstrüde kahverengi filmler, gıda veya farmasötik ambalajlar için perdahlanmış filmler vb. gibi bir dizi uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. İçme suyu uygulamaları, gıda uygulamaları ve sert tıbbi uygulamalar için belirli kalay stabilizatörleri için onaylanmıştır. Fortune Business Insights™ , bu bilgiyi “Kalay Sabitleyici Pazarı, 2022-2029” başlıklı bir sonraki raporda sundu .

Çeşitli son kullanım endüstrilerindeki uygulamadan kaynaklanan yoğun ürün talebinin, pazar büyümesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Örneğin, yüksek renk tutma ve güçlü şeffaflık özellikleri PVC’yi stabilize etmede oldukça faydalıdır. PVC sektöründeki yüksek uygulamanın önümüzdeki yıllarda pazar büyümesini artırması muhtemeldir.

COVID-19 Etkisi-

Küresel salgın pazarın büyümesini durdurdu. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından uygulanan katı karantinalar ve sokağa çıkma yasakları, küresel ticareti sekteye uğrattı. Düşük mevcut işgücü nedeniyle azalan üretim seviyeleri, büyük oyuncuların gelirlerini azalttı. Ek olarak, otomotiv, inşaat vb. gibi son kullanım sektörlerinden gelen talepteki düşüş pazar büyümesini etkiledi. Bununla birlikte, aşılar kitlelere açıktır ve pazar yavaş yavaş çekiş kazanıyor. Bu nedenle, pazarın pandemi sonrası dik bir büyümeye tanık olması bekleniyor.

Örnek PDF Broşürü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/self-lamining-cable-labels-market-104242

Rapor Kapsamı-

Rapor, araştırma metodolojisine aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya bir yaklaşım izleyerek, olası pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunar. Ve farklı pazar segmentleri hakkında bilgi sağlar; pazarın rekabet ortamı hakkında hayati bilgiler içeren tür, uygulama vb.

Sürücüler ve Kısıtlamalar-

Pazar Büyümesini Artırmak İçin Otomotiv Boyalarında Güçlü Uygulama

Otomotiv endüstrisinin ürün için en büyük talep sahibi olması bekleniyor. Ürün, otomotiv kaplama uygulamalarında kullanılan boyalara eklendiğinde renk bozulmasını engeller. Otomotiv uygulamaları için kalay stabilizatörlerine yönelik artan talebin, küresel kalay stabilizatör pazarının büyümesini hızlandırması bekleniyor.

Kalay stabilizatörü işlenebilirlik, örnek stabilizasyon ve yüksek performans sağlar. Ürün, esas olarak ekstrüzyon, PVC boru imalatı, levhalar, dış cephe kaplamaları vb. için endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı sanayileşmenin önümüzdeki yıllarda pazar büyümesini artırması muhtemeldir.

Rekabetçi Peyzaj-

Kilit Oyuncular Küresel Varlığı Güçlendirmek için Satın Almalara Odaklanıyor

Oldukça konsolide edilmiş küresel kalay stabilizatör pazarında, bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet gösteren kilit oyuncular, kıyasıya rekabette hayatta kalmak için yenilikçi stratejiler geliştiriyor. Kilit oyuncular, küresel pandemiden etkilenen operasyonlarını ve işlevsel yapılarını iyileştirmeye odaklanıyor. Ayrıca ortaklıklar, satın almalar, genişlemeler, birleşmeler vb. yoluyla ilerlemeye odaklanıyorlar. Son olarak Galata Chemicals, Hindistan’ın Dahej kentindeki en yeni kalay stabilizatör üretim tesisine Eylül 2020’de 180 Crores yatırım yaptı. Tesis hem iç hem de dış pazarlara hizmet verecek.

Küresel Kalay Sabitleyici Pazarındaki Kilit Oyuncular:

  • Pau Tai Sanayi Şirketi
  • AkzoNobel NV
  • BASF SE
  • Baerlocher GmbH
  • Clariant AG
  • Arkema SA
  • Songwon Sanayi A.Ş. Ltd.
  • Addivant ABD LLC
  • Güneş Ası

Segmentasyon-

On the basis of type, the market segments into liquid methyl tin mercaptide, tin stabilizer for electro coloring of aluminum, butyl tin stabilizer, methyl tin stabilizer, octyl tin stabilizer, etc. On the basis of application, the market fragments into industrial, automobile, packaging, electrical and electronics, construction, etc. Geographically, the market is classified into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa.

The product is also used in calendered films for food or pharmaceutical packaging. It is also approved for potable water applications, food applications, and certain tin stabilizers for demanding medical applications. The rising global population augments the demand for food or pharmaceutical packaging. The expanding food and pharmaceutical industries are expected to create lucrative growth opportunities in the upcoming years.

However, fluctuating prices and strict government regulations are likely to impede market growth

Get Your Customized Research Report

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/self-laminating-cable-labels-market-104242

Regional Insights-

Asia Pacific to Hold the Lion’s Share

Asia Pacific is anticipated to gain the largest chunk in the global tin stabilizer market share. The high product demand for numerous applications like coatings & flooring, window profiles, medical applications, pipes & fittings, etc., is likely to bolster market growth. In addition, the growing automotive sector and increasing construction activities are anticipated to support market growth.

North America is anticipated to occupy a huge market share due to increasing automotive and construction activities.

The expanding automotive sector and its increasing demand for tin stabilizers in automotive paints are expected to help Europe witness substantial growth in the forthcoming years.

The development of manufacturing plants and facilities is likely to help Latin America and the Middle East & Africa witness stable growth in the forthcoming years.

Inquire Before Buying This Report:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/self-laminating-cable-labels-market-104242

Read Related News:

www.merexpression.com/post/98183_the-global-wax-market-size-is-set-to-gain-impetus-from-their-increasing-usage-in.html

talkitter.com/read-blog/48212

pinlap.com/post/76586_the-global-wax-market-size-is-set-to-gain-impetus-from-their-increasing-usage-in.html

www.are.na/akash-bainr/wax-market-2028-top-gaining-key-players-to-witness-steady-expansion-during-2022-2028

About Us:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Bize Ulaşın:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Yüksek Karargah,

Anket No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Otoyolu,

Pune – 411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD:+1 424 253 0390

İngiltere : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]

LinkedIn

Facebook

heyecan