Küresel kalp sağlığı bileşenleri pazar büyüklüğünün, insanlar arasında artan kardiyovasküler hastalık prevalansı nedeniyle dikkate değer boyutlara ulaşacağı öngörülmektedir. Kalp sağlığı bileşenleri, soya proteini, omega-3S, fitosteroller, beta-glukan ve diğerleri açısından zengin gıda maddelerini içerir. Fortune Business Insights™ tarafından hazırlanan ” Kalp Sağlığı Bileşenleri Pazar Büyüklüğü, Pay & Endüstri Analizi, Ürün Türüne Göre (Kıvam Veren Madde, Emülsifiye Edici Madde, Bağlayıcı Madde, Stabilize Edici Madde, Diğerleri), Uygulamaya Göre (Fırın, Şekerleme, Et ve Kümes Hayvanları, Süt Ürünleri, İçecekler, Diğerleri)Diğerleri ve Bölgesel Tahmin, 2022-2029”  , pazar ve ana büyüme yörüngeleri hakkında nitel araştırma sunuyor.

Öne Çıkanları Raporla

Rapor, sürücüler, kısıtlamalar, zorluklar ve gelecek için yaklaşan fırsatlar gibi büyüme yörüngelerine dayalı olarak pazara kapsamlı bir genel bakış sunuyor. Ayrıca ürün tipi, uygulama ve coğrafya gibi faktörlere dayalı segmentasyon tablosunu tartışır ve lider segmentlere ve pazar rakamlarına ışık tutar. Rapor, mevcut kalp sağlığı bileşenleri pazar eğilimlerine, önemli endüstri gelişmelerine ve pazarın sunduğu diğer ilginç bilgilere ışık tutuyor. Ayrıca, tahmin süresi boyunca pazarda asil bir konum için rekabet etmek için rekabet ortamına, oyuncu listesine ve onlar tarafından benimsenen stratejilere odaklanır.

Örnek Rapor İsteyin

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/heart-health-ingredients-market-102117

Market sürücüleri

Kişisel Sağlık ve Refahın Artan Önemi Büyümeyi Teşvik Edecek

Kalp sağlığı bileşenleri pazarının büyümesinden birkaç neden sorumlu tutuluyor. Bu, artan geriatrik popülasyonu ve çeşitli kardiyak sorunlara karşı savunmasızlığını içerir. Bu, insanların sağlıklı beslenmeye yönelik artan eğilimi ve zindeliğe verilen önem ile birleştiğinde, önümüzdeki yıllarda pazarın genişlemesine de yardımcı olacaktır. Ek olarak, çeşitli sağlık ve ilaç endüstrilerinden etkili kalp sağlığı çözümlerine yönelik artan talep de tahmin döneminde pazara ivme kazandıracaktır.

On the contrary, the market may face rough waters in terms of strict regulations imposed on the approval of novel ingredients. Nevertheless, the increasing disposable incomes of people and willingness to spend more on health and family welfare are likely to create lucrative growth opportunities for the market in the long run.

Regional Segmentation:

Asia Pacific to Witness Fastest Growth Owing to Increasing Incidences of Heart Diseases

From a geographical perspective, the global heart health ingredient market is categorized into the regions of Europe, Asia Pacific, North America, South America, and the Middle East and Africa.        These regions is further categorized based on nations. Among these, Asia Pacific is expected to earn the fastest heart health ingredients market share on account of the drastic rise in cases of cardiovascular diseases, and the rising awareness about healthy eating. Besides this, the increasing number of product launches for dietary supplements containing heart health ingredients is also propelling the regional growth.

Inquire Before Buying Report

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/heart-health-ingredients-market-102117

Competitive Landscape:

Investments in Launch of Innovative Ingredients to Intensify Market Competition

Companies operating in the heart health ingredients market are engaging in mergers and acquisitions, joint ventures, and other collaborative efforts to gain momentum in the market. Vendors are also investing huge sums into the development of innovative products that will help attract high heart health ingredients market revenue in the forthcoming years.

List of Heart Health Ingredients Market Manufacturers include:

 • Glanbia Nutritionals (NA), Inc. (U.S.)
 • GlaxoSmithKline plc (U.K.)
 • Herbalife Nutrition (U.S.)
 • Abbott Laboratories (U.S.)
 • Nestle Health Science (New Jersey)
 • Sanofi S.A (U.K.)
 • Merck & Co., Inc. (the U.K.)
 • ASF SE (U.K.)
 • Dabur India Limited (India)
 • Reckitt Benckiser Group plc (U.K.)
 • Pfizer Inc.(U.S.)
 • Others

Notable Industry Developments of the Heart Health Ingredients Market include:

April 2018 – A new range of products was developed by Twinlab / Reserveage by the name of BioAlaska Omega as ingredients for maintaining immunity, joint, vision, brain, and heart health.

February 2019 – A special medicines called ‘Hridayasava’ was launched by Dabur India, the world’s largest Science-based Ayurveda company. This product is enriched with various herbs such as Shankhpushpi, Ashwagandha, Pushkarmool, Arjuna, and Giloy that helps to maintain a healthy heart.

About Us:

Fortune Business Insights™  doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –

Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,

Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390

İngiltere: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

E-posta:  [email protected]

LinkedIn  Facebook  Twitter