Küresel oftalmik tanı cihazları pazar büyüklüğü 2018’de 2,41 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve tahmin döneminde %6,1’lik bir CAGR sergileyerek 2026 yılına kadar 3,86 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Küresel Oftalmik Teşhis Cihazları Pazarı Size araştırma raporu 2022, gelir artışı, pazar tanımı, segmentasyon, endüstri potansiyeli, gelecekteki görünümü ve pazar için mevcut beklentileri anlamak için etkili eğilimler hakkında derinlemesine bir değerlendirme sunar.

Raporun Örnek Bir Kopyasını şu adresten edinin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/102184

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Küresel olarak, farklı oküler hastalıklar hakkında artan bir farkındalık var. Vatandaşları çeşitli oküler bozukluklar konusunda eğitmeye yönelik aktif hükümet girişimleri ve programlarının, tahmin süresi boyunca pazar büyümesini yönlendireceği tahmin edilmektedir. Örneğin, 2017’de Hindistan hükümetinin Sağlık Bakanlığı bölümü, Hindistan’ı 2022 yılına kadar katarakttan kurtarmaya odaklanarak tahmini 105,8 milyon ABD doları yatırım yapmayı planladı. Ek olarak, 2017’de Ulusal Göz Enstitüsü, bir ‘Göz Sağlığı’ yürütmeyi planladı. Özellikle ABD’deki Afrikalı Amerikalılar arasında oküler sağlık bilincini artırmaya yönelik Farkındalık Programı’nın, çeşitli göz hastalıklarıyla ilgili bilgi sağlayan çevrimiçi araştırma araçlarının ve destek gruplarının artmasının, pazar büyümesini daha da artıracağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak, ilerleyen sağlık altyapısının ve hükümet girişimlerinin dahil edilmesinin, tahmin süresi boyunca oftalmik teşhis ekipmanının kabulünü artırması bekleniyor.

Bu çalışma, (2022 – 2028) tarihi ve tahmin edilen dönemindeki satışlar ve gelirler hakkında bilgi sağlar. Segmentleri anlamak, pazar büyümesine yardımcı olan farklı faktörlerin önemini belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir tahmin dönemi, piyasa sürücüleri, piyasa kısıtlamaları ve rekabet stratejileri için CAGR değeri hakkındaki tahminler bu Oftalmik Teşhis Cihazları Pazarı raporunda değerlendirilir.

Bu rapor, küresel düzeyde, bölgesel düzeyde ve şirket düzeyinde Oftalmik Teşhis Cihazları Pazarı hacmine ve değerine odaklanmaktadır. Küresel bir perspektiften bakıldığında, bu rapor, geçmiş verileri ve gelecekteki beklentileri analiz ederek toplam Oftalmik Teşhis Cihazları Pazarı pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bölgesel olarak, bu rapor birkaç kilit bölgeye odaklanmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ilerlemesi dünyayı durma noktasına getirdi. Bu refah krizinin girişimler arasındaki birlikleri şaşırtıcı bir şekilde etkilediğini anlıyoruz. Bununla birlikte, şanslı veya talihsiz olan her şey bir sonuca varmalıdır. Savaşan ve bazıları gelişen birkaç kuruluş var. Genel olarak, esasen her bölgenin pandemiden etkilenmesine güveniliyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işinizin desteklenmesine ve yaratılmasına yardımcı olmak için aralıksız çaba sarf ediyoruz. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı göz önünde bulundurarak, geleceklere hazırlanmanıza yardımcı olmak için girişimler genelinde Covid olayının bir etki incelemesini sunacağız.

Küresel Oftalmik Teşhis Cihazları Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

AMETEK, Inc.
ZEISS Uluslararası
HAAG-CADDE GRUBU
NIDEK CO., LTD.
Optovue, Anonim Şirketi
TOPCON
Essilor
alkol

Daha Detaylı Bilgi için Analistimiz ile görüşünwww.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/102184

Kilit Paydaşlar

Doğal madde sağlayıcılar
Tüccarlar/brokerler/toptancılar/sağlayıcılar
Devlet kurumları ve STK dahil olmak üzere idari organlar
İş yenilikçi çalışma (RandD) kuruluşları
Tüccarlar ve ihracatçılar
Devlet dernekleri, araştırma dernekleri ve danışmanlık firmaları
Borsa bağlantıları ve endüstri kuruluşları
Son kullanım işletmeleri

Oftalmik Teşhis Cihazları Pazarı Araştırma Raporu için Ana İçindekiler:

Tanıtım
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Temel Pazar Büyümesi İçgörüleri
Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Kuzey Amerika Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Avrupa Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Asya Pasifik Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Latin Amerika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Rekabetçi Peyzaj
Küresel Oftalmik Teşhis Cihazları Pazarı Gelir Artışı, Sektör Payı Analizi, Kilit Oyunculara Göre, 2021
Şirket profilleri
Çözüm

Tam Raporuwww.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102184 adresinden satın alın

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Supreme Headquarters,

Survey No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Highway,

Pune – 411045, Maharashtra, India.

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]