Küresel ortopedik cihazlar pazar büyüklüğü 2019’da 53,44 milyar ABD Doları idi ve tahmin döneminde %6,6’lık bir CAGR sergileyerek 2027 yılına kadar 68,51 milyar ABD Dolarına ulaşması bekleniyor.

Ortopedik Cihazlar Pazarı raporu talebi, büyümeyi, fırsatları, zorlukları ve kısıtlamaları etkileyen faktörler hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Küresel ve bölgesel endüstriler için yapı ve beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Ayrıca rapor, araştırma ve geliştirme, yeni ürün lansmanları, küresel ve yerel pazarlardan önde gelen oyuncular tarafından ürün tepkileri hakkında verileri içerir. Yapılandırılmış analiz, bölgeye göre Ortopedik Cihazlar Pazarı’nin grafiksel bir gösterimini ve şematik bir dökümünü sunar.

Örnek Araştırma PDF’sini Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/102586 

Sınırlı hareketliliğe ve ıstırap verici fiziksel ağrıya yol açan kas-iskelet sistemi hastalıkları ve ortopedik yaralanmaların insidansındaki hızlı artış, tahmin süresi boyunca bu cihazlara olan talebi artıracak birincil faktördür. Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi tarafından yayınlanan bir rapora göre, her yıl yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde ortopedik yaralanmaları olan yaklaşık 6.8 milyon hasta tıbbi yardıma geliyor. Ayrıca, düşük kemik kütle yoğunluğu oranı ve kemik dokularının fiziksel olarak zayıflaması ile kategorize edilen osteoporoz (kırılgan kemik) prevalansındaki önemli artışın yakın gelecekte ortopedik cerrahi cihazlara olan talebi artırması beklenmektedir. Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından yayınlanan verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde 53 milyondan fazla insanın osteoporoza sahip olduğu ve düşük kemik kütle oranı nedeniyle bu hastalığa yakalanma riskinin daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

Ortopedik Cihazlar Pazarı Raporları Satın Alma Avantajları:

 • Müşteri Memnuniyeti: Uzman ekibimiz, tüm araştırma ihtiyaçlarınızda size yardımcı olur ve raporlarınızı optimize eder.
 • Analist Desteği: Raporu satın almadan önce veya sonra profesyonel bir analistten sorularınızı yanıtlamasını isteyin.
 • Garantili Kalite: Raporların doğruluğuna ve kalitesine odaklanır.
 • Eşsiz Beceriler: Analistler, raporlara ilişkin derinlemesine bilgiler sağlar.

Küresel Ortopedik Cihazlar Pazarı Üzerindeki COVID-19 Sonrası Öncesi Etkisi

COVID-19, en son keşfedilen yeni korona virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Aralık 2019’da Wuhan’da (Çin) salgın başlamadan önce büyük ölçüde bilinmeyen COVID-19, yalnızca birkaç hafta içinde bölgesel bir krizden küresel bir salgına dönüştü. 

Ek olarak, ikinci çeyrekte, son kullanıcı endüstrileri hala tam kapasiteyle çalışmadığından Ortopedik Cihazlar Pazarı için bir zorluk oluşturan üretim ve tedarik zinciri gecikmelerine de tanık olundu.

Başlıca Ortopedik Cihazlar Pazarı Satıcıları kimlerdir?

 • Stryker (Kalamazoo, U.S.)    
 • Johnson & Johnson Services, Inc. (New Jersey, U.S)
 • Zimmer Biomet (Warsaw, U.S.)         
 • Smith & Nephew (Hertfordshire, U.S.)
 • Medtronic (Dublin, Ireland)
 • NuVasive, Inc. (California Inc.)
 • Arthrex Inc. (Florida, U.S.)
 • Globus Medical (Pennsylvania, U.S.)
 • Össur Corporate (Reykjavik, Iceland)
 • Integra LifeSciences (New Jersey, U.S.)
 • Other prominent players

Herhangi bir  Sorgu veya Özelleştirme Gereksinimi  olması durumunda, lütfen gereksinimlerinizin karşılanmasını sağlayacak satış ekibimizle iletişime geçin.

Özelleştirme İsteyin:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/102586

İkincil araştırma:

Bu araştırma çalışması, küresel pazarın teknik, pazar odaklı ve ticari bir incelemesi için yararlı bilgileri belirlemek ve toplamak için Hoover’s, Bloomberg BusinessWeek, Factiva ve OneSource gibi ikincil kaynakları, dizinleri ve veritabanlarını kapsamlı bir şekilde kullandı. Diğer ikincil kaynaklar arasında şirket yıllık raporları, basın bültenleri ve yatırımcı sunumları, teknik incelemeler, onaylı yayınlar, tanınmış yazarların makaleleri, üretici dernekleri, ticaret rehberleri ve veri tabanları yer aldı.

Birincil Araştırma:

Bu rapor için nitel ve nicel bilgiler elde etmek için birincil araştırma sürecinde hem arz hem de talep taraflarından çeşitli kaynaklarla görüşülmüştür. Birincil kaynaklar, çekirdek ve ilgili sektörlerden endüstri uzmanlarının yanı sıra bu endüstrinin değer zincirinin tüm segmentlerinden tercih edilen tedarikçiler, üreticiler, distribütörler, teknoloji geliştiriciler, araştırmacılar ve organizasyonları içeriyordu. Kritik niteliksel ve niceliksel bilgileri elde etmek ve doğrulamak için, kilit sektör katılımcıları, konu uzmanları, kilit piyasa oyuncularının C düzeyindeki yöneticileri ve sektör danışmanları dahil olmak üzere çeşitli birincil katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapıldı.

Pazar Büyüklüğünün Tahmini

Ortopedik Cihazlar Pazarı’nin toplam boyutu, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya yaklaşımlar kullanılarak tahmin edildi ve doğrulandı. Bu yöntemler aynı zamanda çeşitli pazar alt bölümlerinin büyüklüğünü tahmin etmek için de yaygın olarak kullanılmıştır. Pazar büyüklüğünü tahmin etmek için aşağıdaki araştırma metodolojileri kullanıldı:

Sektörün kilit oyuncularını belirlemek için kapsamlı ikincil araştırmalar kullanıldı.

Moleküler teşhiste pazarın önde gelen oyuncuları tarafından elde edilen gelirler, birincil ve ikincil araştırmalar yoluyla belirlenmiştir.

Tüm yüzdelik paylar, bölünmeler ve dökümler ikincil kaynaklar kullanılarak hesaplandı ve birincil kaynaklar kullanılarak doğrulandı.

Analist ile konuşun:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/102586

Kuzey Amerika

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika

Avrupa

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.

Asya Pasifik

Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam vb.

Güney Amerika

Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.

Orta Doğu ve Afrika

Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika

SSS:

 • Ortopedik Cihazlar Pazarı ne kadar büyük?
 • Ortopedik Cihazlar Pazarı nedir?
 • Ortopedik Cihazlar Pazarı’ta pazar lideri kim?
 • Ortopedik Cihazlar Pazarı’ın en önemli oyuncuları kimler?
 • Ortopedik Cihazlar Pazarı’ın geleceği nedir?
 • En hızlı büyüyen sektörler hangileri?

İlgili Rapora Bakın:

Tıbbi Giyim Pazarı Boyut, Analiz, Paylaşım, Araştırma, İş Büyümesi ve 2029’a Kadar Tahmin

Diş Kronları ve Köprüleri Pazarı Gelir, Gelecekteki Büyüme, Eğilimler, 2029’a Kadar En Önemli Oyuncular

Sağlık Varlık Yönetimi Pazarı 2028’e Kadar Stratejileri ve Tahmini Olan En Önde Gelen Oyuncular

Biyomalzeme Pazarı Analiz, Büyüme Durumu, Gelir Beklentisi, 2028 Tahmini

Alopesi Tedavi Pazarı Analiz, Şirket Profilleri, Rekabet Ortamı ve Kilit Bölgeler, 2028’e Kadar Analiz

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olmak için benzersiz bir somut içgörü ve niteliksel analiz karışımı içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Simge Kulesi, 9. Kat

Baner – Mahalunge Yolu,

Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon: ABD:+1 424 253 0390,

İngiltere: +44 2071 939123,

APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]