Küresel uydu yük pazar büyüklüğü 2020’de 13,32 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2021’de 14,45 milyar ABD dolarından, 2021-2028 döneminde %9,67’lik bir CAGR’de 2028’de 27,58 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor. Bu bilgiler Fortune Business Insights™ tarafından “Uydu Yük Piyasası, 2021-2028” başlıklı raporunda sunulmaktadır. Uzman araştırmacılarımıza göre, bir uydu yükü, uydu operasyonu için gerekli olan operasyonel bileşenlerin bir araya gelmesidir. Yükler, etkileşim, uzaktan tanımlama ve gezinme ile bağlantılı işlevler için kullanılır. Navigasyon, telekomünikasyon ve uzaktan algılama teknolojilerindeki gelişmeler pazarın büyümesini hızlandırıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşının Etkisi Etkiler
Savaş krizi ve yaptırımlar küresel yatırım, ticaret ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı yarattı. Bu nedenle, çatışma, potansiyel erişimi ve uzun ömürlülüğü konusunda şüphecilik ve belirsizlik yaygın olmaya devam ediyor. Buna göre, ortaklar arasındaki normal ilişkilerin restorasyonu bir gelişme işareti olabilir. Özellikle havacılıktan petrol ve gaza kadar uzanan sektörlerin iş ortamını ağırlaştıran savaşın dokunulmadığı neredeyse hiç sektör yok. Hakim olan zorlukların ortasında, paydaşlar olumsuzlukları fırsatlara dönüştürmeye çalışıyor. Ancak, Ukrayna’ya yönelik artan askeri yardım, paydaşlara ivme kazandırabilir. Bu arada, ilgili yaptırımın işletme maliyetlerini artırabileceği ve endüstrileri bozabileceği belirtilmelidir.

Örnek PDF Broşürü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/satellite-payload-market-101829

Uzay Sektörü, Salgın Ortasında Uydu Fırlatma Programlarındaki Duraklamalar Nedeniyle Zorluklarla Karşılaştı

COVID-19 salgını küresel uzay endüstrisini olumsuz etkiledi. Bu pazarda çok sayıda şirket, üretimdeki duraklamalar ve ertelenen uydu programları nedeniyle olağanüstü zorluklarla karşı karşıya kaldı. Salgının, 2020 mali yılının ilk çeyreğinde, uzayan üretim dizileri ve düşük birim hacimleri nedeniyle uzay işi üzerinde önemli bir etkisi olmadı.

Uydu Yük Piyasası Raporunda Kapsanan Önemli Oyuncuların Listesi:

 • Lockheed Martin Şirketi (ABD)
 • Honeywell International Inc. (ABD)
 • Boeing Şirketi (ABD)
 • Thales SA (Fransa)
 • Raytheon Teknolojileri (ABD)
 • Airbus Savunma ve Uzay (Almanya)
 • L3 Harris Şirketi (ABD)
 • Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
 • ISRO (India)
 • General Dynamics Mission Systems, Inc. (U.S.)
 • Space Exploration Technologies Corporation (U.S.)
 • MDA Corporation (U.K.)
 • Northrop Grumman Corporation (U.S.)

Report Coverage

The report offers a detailed study of the market and a keen examination of the major segments of the market. It provides an in-depth analysis of key players and their insightful strategies to spur market growth for monetary gains. It also shares tangible insights which guide business owners with their investment perspective.

The regional dynamics and how they shape the market in an upward curve are presented in the following report. Moreover, COVID-19 impacts have been added for additional information and how it is anticipated to affect the demand for the payload in the coming future.

Segmentation

By Payload

 • Communication
 • Imaging
 • Navigation
 • Others

By Vehicle Type

 • Small
 • Medium-to-heavy

By Orbit

 • Geostationary Equatorial Orbit (GEO)
 • Low Earth Orbit (LEO)
 • Medium Earth Orbit (MEO)

By Application

 • Weather Monitoring
 • Telecommunication
 • Scientific Research
 • Surveillance
 • Others

Drivers and Restraints

Increasing Implementation of Presented Payloads to Impel Market Growth

A hosted satellite payload is a module that employs obtainable capability on commercial satellites to position supplementary space-bound gadgets that function exclusively of the chief spacecraft but share the power supply and transponders.

Moreover, government organizations position instruments and other equipment into space by utilizing hosted payloads on commercial spacecraft that are currently programmed for launch to save expenses. This is expected to bolster the satellite payload market growth during the forecast period.

Regional Insights

North America held the majority of the satellite payload market share and was worth USD 6.05 billion in the fiscal year 2020 owing to augmented government expending on space technologies.

Asia Pacific is estimated to observe considerable growth in the market as the increasing investments in earth observation and telecommunication satellites in China as well as India are anticipated to aid in product demand.

Europe is predicted to perceive considerable growth in the market during the forecast period owing to a rise in the regional space industry and amplified commercialization of space.

Competitive Landscape

Attainments Originated by Vital Companies to Sustain Market Growth

The dominating players in the market incessantly determine to apply effective approaches in order to thrust their brand value as well as endorse the global market growth of the product with encountering least possible restrictions. One such proficient strategy is procuring competitive companies and further safeguarding a profit for both the involved companies.

Inquire Before Buying This Research Report:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/satellite-payload-market-101829

About Us: 

Fortune Business Insights™ offers expert corporate analysis and accurate data, helping organizations of all sizes make timely decisions. We tailor innovative solutions for our clients, assisting them to address challenges distinct to their businesses. Our goal is to empower our clients with holistic market intelligence, giving a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:
Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.
9th Floor, Icon Tower, Baner-Mahalunge Road,
Baner, Pune-411045, Maharashtra, India.

Phone:
US: +1 424 253 0390
UK: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245
Email: [email protected]

Fortune Business Insights™

Linkedin | Twitter | Blogs