ABD tanısal görüntüleme hizmetleri pazar büyüklüğü 2020’de 94,31 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2021’de 104,65 milyar ABD dolarından büyümesi bekleniyor ve pazarın 2021-2028’de %7,8’lik bir CAGR ile 2028’de 176,50 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor dönem.

Küresel ABD Teşhis Görüntüleme Hizmetleri Pazarı Size araştırma raporu 2022, gelir artışı, pazar tanımı, segmentasyon, endüstri potansiyeli, gelecekteki görünümü ve pazar için mevcut beklentileri anlamak için etkili eğilimler hakkında derinlemesine bir değerlendirme sunar.

Raporun Örnek Bir Kopyasını şu adresten edinin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/106552

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Tıbbi görüntüleme, hayati verileri yüksek verimlilik ve güvenlikle sağladığı için ideal bir teşhis prosedürüdür. Görüntüleme hizmetleri, çeşitli hastalıkları teşhis etmek için invazif olmayan teknikler olan röntgen, ultrason, nükleer ilaç taramaları, MRI ve CT taramaları gibi farklı görüntüleme yöntemlerini içerir. MRI yönteminde artan teknolojik gelişmeler ve tıbbi alanda MRI uygulamasının genişletilmesi, ABD pazarının büyümesini artıran ve aynı zamanda küresel tanısal görüntüleme hizmetleri pazarını artıran temel itici güçlerdir.

Bu çalışma, (2022 – 2028) tarihi ve tahmin edilen dönemindeki satışlar ve gelirler hakkında bilgi sağlar. Segmentleri anlamak, pazar büyümesine yardımcı olan farklı faktörlerin önemini belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir tahmin dönemi, piyasa sürücüleri, piyasa kısıtlamaları ve rekabet stratejileri için CAGR değeri hakkındaki tahminler bu ABD Teşhis Görüntüleme Hizmetleri Pazarı raporunda değerlendirilir.

Bu rapor, küresel düzeyde, bölgesel düzeyde ve şirket düzeyinde ABD Teşhis Görüntüleme Hizmetleri Pazarı hacmine ve değerine odaklanmaktadır. Küresel bir perspektiften bakıldığında, bu rapor, geçmiş verileri ve gelecekteki beklentileri analiz ederek toplam ABD Teşhis Görüntüleme Hizmetleri Pazarı pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bölgesel olarak, bu rapor birkaç kilit bölgeye odaklanmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ilerlemesi dünyayı durma noktasına getirdi. Bu refah krizinin girişimler arasındaki birlikleri şaşırtıcı bir şekilde etkilediğini anlıyoruz. Bununla birlikte, şanslı veya talihsiz olan her şey bir sonuca varmalıdır. Savaşan ve bazıları gelişen birkaç kuruluş var. Genel olarak, esasen her bölgenin pandemiden etkilenmesine güveniliyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işinizin desteklenmesine ve yaratılmasına yardımcı olmak için aralıksız çaba sarf ediyoruz. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı göz önünde bulundurarak, geleceklere hazırlanmanıza yardımcı olmak için girişimler genelinde Covid olayının bir etki incelemesini sunacağız.

Küresel ABD Teşhis Görüntüleme Hizmetleri Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

RadNet, Inc. (Los Angeles, ABD)
Akumin, Inc. (Plantation, ABD)
Rayus Radyoloji (St Louis Park, ABD)
MedQuest (Alpharetta, ABD)
LucidHealth, Inc. (Columbus, ABD)
ABD Radyoloji Uzmanları (Raleigh, ABD)
Radyoloji Ortakları (El Segundo, ABD)
Envision Radyoloji (Colorado Springs, ABD)
Capitol Görüntüleme Hizmetleri (Metairie, ABD)

Daha Detaylı Bilgi için Analistimiz ile görüşünwww.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/106552

Kilit Paydaşlar

Doğal madde sağlayıcılar
Tüccarlar/brokerler/toptancılar/sağlayıcılar
Devlet kurumları ve STK dahil olmak üzere idari organlar
İş yenilikçi çalışma (RandD) kuruluşları
Tüccarlar ve ihracatçılar
Devlet dernekleri, araştırma dernekleri ve danışmanlık firmaları
Borsa bağlantıları ve endüstri kuruluşları
Son kullanım işletmeleri

ABD Teşhis Görüntüleme Hizmetleri Pazarı Araştırma Raporu için Ana İçindekiler:

Tanıtım
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Temel Pazar Büyümesi İçgörüleri
Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Kuzey Amerika Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Avrupa Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Asya Pasifik Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Latin Amerika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Rekabetçi Peyzaj
Küresel ABD Teşhis Görüntüleme Hizmetleri Pazarı Gelir Artışı, Sektör Payı Analizi, Kilit Oyunculara Göre, 2021
Şirket profilleri
Çözüm

Tam Raporuwww.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/106552 adresinden satın alın

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Supreme Headquarters,

Survey No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Highway,

Pune – 411045, Maharashtra, India.

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]