Archives for Dünya

Dünya

Önde Gelen Oyuncuların Derinlemesine Analiziyle İçecek Paketleme Pazarı , 2019’dan 2026’ya Tahmin

Küresel içecek ambalajı pazar büyüklüğünün, tahmin döneminde %4,5'lik bir CAGR sergileyerek 2026 yılına kadar milyar ABD Dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Biyolojik olarak parçalanabilen ve çevre dostu ambalajlara yönelik artan odaklanma,…
Continue Reading
Dünya

Soğuk Zincir Ambalaj Malzemeleri Pazarı  2021 Sanayi Analizi, Segmentasyon ve Bölgelere Göre Gelişim ve 2028’e Kadar Büyüme ile Kalitatif ve Kantitatif Değerlendirme

Küresel  soğuk zincir ambalaj malzemeleri pazar  büyüklüğü   2020'de  7,74 milyar ABD dolarıydı. Pazarın  2021'de  8,19 milyar ABD  dolarından 2021-2028 döneminde % 7,0'lik  bir  CAGR'de 2028'de 13,17 milyar ABD dolarına çıkması…
Continue Reading
Dünya

스마트 마이닝 시장은 주요 핵심 선수 분석 및 2029에 대한 예측으로 엄청난 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

연구에 자세히 설명된 현재 및 미래 동향은 " 스마트 마이닝  시장"  다양한 세그먼트에 대한 인식을 제고하는 데 중요합니다. 이 보고서는 세계 시장 점유율에 대한 기여도를 포함하여 주거 부문 및 상업…
Continue Reading
Dünya

Kalıcı Mıknatıs Pazarı 2019 Üreticiler, Segmentler, Talep, Gelir, Türler ve 2026’ya Kadar Tahminlere Göre Sanayi Büyümesi

Artan enerji ihtiyacı ve güç üretimi için güçlü mıknatısların kullanılması nedeniyle küresel kalıcı mıknatıs pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar 34,70 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kalıcı bir mıknatıs, manyetik alanı olmayan…
Continue Reading
Dünya

2029 yılına kadar Viskon Elyaf Pazar Değerlendirmesi, İş Çözümleri, Yeni Trendler ve Fırsatlar Analizi

Fortune Business Insights™  tarafından sunulan  küresel Viskon Elyaf Pazarı üzerine araştırma raporu,   kilit fırsatları, CAGR'yi, yıllık büyüme oranını analiz ederek okuyucuların küresel Viskon Elyaf pazarının niteliksel ve niceliksel yönlerini anlamalarına…
Continue Reading
Dünya

Propilen Oksit Pazarının En Yüksek Gelir Getiren Segment Olması Bekleniyor 2022 – 2029 Yıllarında %XX’in Üzerinde Bir CAGR’de Büyümesi Öngörülüyor

Fortune Business Insights™ tarafından sunulan  küresel Propilen Oksit Pazarı hakkındaki araştırma raporu,   okuyucuların temel fırsatları, CAGR'yi, yıllık büyüme oranını analiz ederek küresel Propilen Oksit Pazarı pazarının niteliksel ve niceliksel yönlerini…
Continue Reading
Dünya

Teknik Harç Pazarının, COVID -19 Etkisi ile 2029’a Kadar İnanılmaz Bir Büyümeye Şahit Olması Bekleniyor |

Küresel teknik harç pazar büyüklüğünün tahmin döneminde önemli bir büyüme yaşaması bekleniyor. Bu, artan nüfus oranına ve küresel olarak gelişmiş teknik harç ürünlerine olan talebi artıracak yeşil bina sertifikalarını güvence…
Continue Reading
Dünya

Poliimid Filmler Pazar Talebi, Genel Bakış, Boyut, Eğilim ve 2029’a Kadar Önemli Oyuncular Tahmin Raporu

Küresel poliimid film pazarı, mükemmel fiziksel, elektriksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalarından ivme kazanmaya hazırlanıyor. Bu bilgi Fortune Business Insights™ tarafından “ Poliimid Filmler Pazar Büyüklüğü, Pay ve Endüstri Analizi,…
Continue Reading
Dünya

Tiyokimyasal Pazar Büyüklüğü, Durumu, Küresel Talepler ve En İyi Üreticiler 2022-2029

Öngörülen dönemde ürünün petrol & gaz ve plastik uygulamalarında artan kullanımı nedeniyle otomotiv Tiyokimyasalları pazar büyüklüğünün ivme kazanması bekleniyor. Bu bilgi, Fortune Business Insights™ tarafından “ Tiyokimyasallar Pazarı , 2022-2029…
Continue Reading
Dünya

 HDPE Ambalaj Pazarı  Küresel Raporu 2022, Önde Gelen Oyuncular ve 2029’a Kadar Gelir Artışı

Fortune Business Insights™ tarafından sunulan  küresel HDPE Ambalaj Pazarı hakkındaki araştırma raporu,   kilit fırsatları, CAGR'yi ve yıllık büyüme oranını analiz ederek okuyucuların küresel HDPE Ambalaj Pazarının niteliksel ve niceliksel yönlerini…
Continue Reading