Antikor İlaç Konjugat Terapötik Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Mart 2019’da AstraZeneca, Daiichi Sankyo Company, Limited ile trastuzumab deruxtecan (DS-8201), bir antikor-ilaç konjugatı (ADC) ve kanser tedavisine yönelik potansiyel yeni hedefli ilaç için işbirliği anlaşması imzaladı.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101172

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Antikor İlaç Konjugat Terapötik Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Antikor ilaç konjugat terapötikleri, kanser tedavisi için potansiyel bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Antikor ilaç konjugat terapötikleri, monoklonal antikorlarla birleştirilmiş potansiyel sitotoksik molekülü kimyasal bağlayıcılar yoluyla kullanan immünoterapi ajanlarıdır. Ancak antikor ilaç konjugatı ile ilişkili yüksek üretim maliyeti ve ilaçlardan kaynaklanan yan etkiler, küresel ölçekte büyümeyi engelleyebilecek en önemli faktördür. antikor ilacı konjugat terapötik pazarı.

Küresel Antikor İlaç Konjugat Terapötik Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • Pfizer Inc.
 • Genentech
 • Seattle Genetics Inc.
 • Synthon Holding B.V.
 • ImmunoGen Inc.
 • AbbVie Inc.
 • Genentech, Inc.
 • Bayer AG
 • F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Global Antikor İlaç Konjugat Terapötik Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Antikor İlaç Konjugat Terapötik Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Antikor İlaç Konjugat Terapötik Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101172

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Polymerase Chain Reaction Market Overview

Reading Glasses Market Industry

Cosmetic Dentistry Market Stastistic

Smart Contact Lenses Market Devlopment Strategy

Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs [NSAIDs] Market Future Growth

Bovine Lactoferrin Market Research Methodology

U.S. Occupational & Physical Therapy Services Market Share

Enzyme Replacement Therapy  Market Trends