Hayvancılık Aşıları Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Mart 2018’de Zoetis, ABD domuz endüstrisinin iki domuz sirkovirüs tip 2 (PCV2) genotipini içeren ilk aşısı olan Fostera Gold PCV MH’yi piyasaya sürdü — 2a ve 2b.

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101418

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Hayvancılık Aşıları Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Küresel hayvancılık aşıları pazarındaki büyüme, rekombinant aşı, DNA aşıları, çok değerlikli aşılar ve diğerlerine yönelik artan talepten kaynaklanmaktadır. 2018 yılında Çin, Vietnam, Kamboçya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde milyonlarca domuzu etkileyen Afrika Domuz Ateşi (ASF) gibi hastalıkların salgını ve 2018 yılında Yeni Zelanda’da sığırlar arasında Mycoplasma bovis enfeksiyonları gibi hastalıkların salgınları arasında yer almaktadır. küresel pazarda aşı talebini yönlendiren başlıca faktörler.

Küresel Hayvancılık Aşıları Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • Merck & Co., Inc.
 • Pfizer Inc.
 • AgriLabs
 • Zoetis
 • Novartis AG
 • Boehringer Ingelheim
 • Bayer AG
 • Eli Lilly ve Şirketi
 • Virbac
 • Neogen Şirketi
 • ImmuCell Corporation ve diğer oyuncular

Global Hayvancılık Aşıları Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Hayvancılık Aşıları Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Hayvancılık Aşıları Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101418

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

X-Ray Flat Panel Detectors Market Growth

Defibrillators Market Analysis

Spinal Devices Market Business Opportunities

Deep Brain Stimulation Systems Market Key Players

Biomarkers Market Demand

Venous Leg Ulcer Treatment Market Competitive Landscape

Ostomy/Stoma Care and Accessories Market Segments

U.S. Retail Clinics Market Size