Sindirim Sağlığı Pazarı Boyut | Covid-19 Tarafından Küresel Endüstri Analizi 2022, 2029’a Kadar Etki, Boyut, Eğilimler, Büyüme, Pay, İş, Kilit Oyuncular, Birleşme, İstatistik, Rekabet Ortamı ve Bölgesel Tahminler, Fortune Business Insights tarafından yayınlanan en son çalışmadır.

 

Küresel sindirim sağlığı pazar büyüklüğü 2019’da 37,93 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2020’de 42,19 milyar ABD dolarından 2020-2027 döneminde %7,9’luk bir CAGR’de 2027’de 71,95 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor. ;

 

Son Trendler ile Örnek PDF Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/104750

Rapor, pazarın kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. Bunu, derinlemesine nitel içgörüler, tarihsel veriler ve pazar büyüklüğü hakkında doğrulanabilir tahminler yoluyla yapar. Raporda yer alan projeksiyonlar, kanıtlanmış araştırma metodolojileri ve varsayımlar kullanılarak elde edilmiştir. Yüksek talep ve farklı sektörlerin başarısı için pazar araştırmasının değeri nedeniyle Sindirim Sağlığı Pazarı raporu birçok çalışma alanını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Sindirim sağlığı ürünlerine yönelik araştırma ve geliştirme hızı, tüketicilerin etkisiyle son zamanlarda hızlandı’ bağırsak sağlığı ile ilgili artan endişe. Örneğin, 2020’de yürütülen büyük ölçekli çok uluslu bir araştırma çalışmasına göre, dünya çapındaki insanların %40’ından fazlasının yaşam kalitesini ve sağlık hizmeti kullanımını etkileyen fonksiyonel gastrointestinal rahatsızlıkları var. Bu nedenle, bu, insanlar arasında doğal ve güvenli ürünlere olan talebin artmasına neden oluyor.

Küresel Sindirim Sağlığı Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • Yakult Honsha Co., Ltd. (Tokyo, Japonya)
 • Cie Gervais Danone (Paris, Fransa)
 • Sanofi (Paris, Fransa)
 • BASF SE ( Ludwigshafen, Almanya)
 • Bayer AG (Leverkusen, Almanya)
 • Kr. Hansen Holding A/S (Hørsholm, Danimarka)
 • Nestle S.A. (Vevey, İsviçre)
 • Deerland Probiyotikleri & Enzymes, Inc (Amerika Birleşik Devletleri)
 • DuPont (Delaware, Amerika Birleşik Devletleri)
 • Diğer Öne Çıkan Oyuncular

Global Sindirim Sağlığı Pazarı Raporunun Bazı Önemli Bulguları şunları içerir:

 • Analiz, ülkeye özel bir analizin yanı sıra küresel bir Sindirim Sağlığı Pazarı çalışması, açılımlar ve tahminler içerir.
 • Çalışma ayrıca, tahmin süresi boyunca potansiyel piyasa etkisinin karmaşık ölçümlerini ve küresel pazarda faaliyet gösteren önde gelen şirketlere derinlemesine bir genel bakış sunuyor.
 • Rapor, COVID-19 pandemisinin küresel Sindirim Sağlığı Pazarı üzerindeki etkilerini anlamaya yardımcı oluyor.
 • Sektör oyuncuları tarafından benimsenen rekabetçi kıyaslama ve evrim yaklaşımı hakkında ürün sunan ayrıntılar.

Rapor Satın Almak İçin Buraya Tıklayın:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/104750

İçindekilerden Önemli Noktalar:

Tanıtım
o Araştırma Kapsamı
o Pazar Bölümlendirme
o Araştırma Metodolojisi
o Tanımlar ve Varsayımlar
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
o Piyasa Yönlendiricileri
o Piyasa Kısıtlamaları
o Pazar Fırsatları
Temel bilgiler
o Önemli Sektör Gelişmeleri – Birleşme, Satın Almalar ve Ortaklıklar
o Porter’ın Beş Kuvvet Analizi
o SWOT Analizi
o Teknolojik Gelişmeler
o Değer Zinciri Analizi
Devam etti…

Hakkımızda:
Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Adres:
Fortune Business Insights Pvt. Ltd.9. Kat, İkon Kulesi, Baner –
Mahalunge Yolu, Baner, Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:
ABD: +1 424 253 0390
İngiltere: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Subdural Electrode Market Overview

Fibrin Sealants Market Industry

Incontinence Products Market Stastistic

Drug Eluting Stent Market Devlopment Strategy

Non-Hodgkin Lymphoma Treatment Market Future Growth

Multiple Myeloma Market Research Methodology

Anxiety Disorders and Depression Treatment Market Analysis