Fortune Business Insights, kısa bir süre önce Global Vantilatör Pazarı hakkında bir rapor sundu, 2022-2027 dönemi için endüstrinin eksiksiz bir analizini sağlayan derinlemesine bir çalışmadır. dinamikler ve rekabet senaryoları.

Küresel olarak insanlar ve ulusal ekonomiler, sağlık sektörüne büyük ölçüde güvenmektedir. Dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Çoğu gelişmiş ülkenin GSYİH’sinin %10’undan fazlasını oluşturan sağlık harcamaları ile, farklı ülkelerdeki gelir seviyeleri ile sağlık harcamaları arasında bir bağlantı vardır.

2022 ve 2028 dönemi için Vantilatör Pazarı ‘nin büyümesi için gerekli olan istatistiksel ve analitik yaklaşım. Raporda sunulan temel endüstriyel görüşler, piyasadaki mevcut senaryo ile ilgili okuyuculara piyasaya genel bakış hakkında daha iyi bir fikir veriyor. Buna ek olarak, rapor, pazarın büyümesiyle ilişkili mevcut ve gelecekteki pazar eğilimleri hakkında ayrıntılı bir tartışma içerir.

Küresel ventilatör pazar büyüklüğünün 2019’da 2,54 milyar ABD doları olduğu ve 2027 yılına kadar 9,13 milyar ABD dolarına ulaşması ve tahmin döneminde %5,0’lik bir CAGR sergilemesi bekleniyor.

Vantilatör Pazarı Sürücüleri:

Sigara, obezite ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi sayısız faktör nedeniyle solunum yolu hastalıklarının yükü küresel olarak artmaktadır. Kaliforniya Üniversitesi Regents’e göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 4 milyon yoğun bakım ünitesine kabul kaydedilmektedir. Almanya’da, her yıl yaklaşık 2,1 milyon hasta yoğun bakım ünitesine kabul edilmektedir ve bunların tahminen %42.0’ı mekanik ventilasyona ihtiyaç duyar. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde artan yoğun bakım ünitesine kabul sayısı nedeniyle kritik bakım ekipmanına yönelik artan talep, pazarın büyümesini sağlaması beklenen başlıca faktörlerden bazılarıdır. Ek olarak, COVID-19’un etkisi, yoğun bakım ünitesine kabul sayısının ek bir etkisi oldu ve kritik bakım ekipmanı ihtiyacı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Mart 2020 itibariyle, bildirilen toplam COVID-19 vakalarının %53,0’ı yoğun bakım ünitesine kabul edilmiştir. COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesine kabul sayısındaki artış, piyasayı yönlendiren bir diğer önemli faktördür.

Örnek Rapor Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/103257

Raporun amacı nedir?

Vantilatör Pazarı raporu, tahmin döneminin sonuna kadar Pazarın tahmini pazar büyüklüğünü sunar. Ayrıca, tarihsel ve güncel pazar büyüklüğü de raporda incelenmektedir.

Çeşitli göstergelere dayalı olarak, verilen tahmin dönemi için Yıllık büyüme (%) ve bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) sunulmaktadır.

Raporda, coğrafi kapsam, pazar segmentasyonu ve kilit oyuncuların finansal performansına dayalı olarak Pazara genel bir bakış sunulmaktadır.

Rapor, Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika’da sektördeki mevcut eğilimleri ve Pazarın gelecekteki kapsamını sunmaktadır.

Pazarın büyümesini hızlandıran çeşitli parametreler araştırma raporuna dahil edilmiştir.

Rapor, tahmin dönemi boyunca Pazarın büyüme oranını, pazar büyüklüğünü ve değerlemesini analiz eder.

Bölgesel analiz Pazar ile ilgili hangi hususlar bu rapora dahil edilmiştir?

Raporda kapsanan coğrafi bölgeler arasında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika bölgesi yer alıyor.

Rapor, ürün kullanımı ve tüketimi hakkında bilgi sağlayan mevcut ve gelecekteki pazar eğilimlerinin bölge bazında ayrıntılı analizinden oluşur.

Tahmin süresi boyunca ülkeleri de dahil olmak üzere her bölgedeki pazarın büyüme oranı pazar raporuna dahil edilir.

Pazar raporunda yer alan başlıca Vantilatör Pazarı Üreticileri şunları içerir:

 • Koninklijke Philips N.V.  (Amsterdam, Netherlands)
 • Hamilton Medical AG (Bonaduz ,Switzerland)
 • Getinge AB  (Gothenburg, Sweden)
 • Medtronic (Dublin, Ireland)
 • Vyaire Medical, Inc. (Illinois, United States)
 • Drägerwerk AG & Co. KGaA (Lübeck, Germany)
 • GE Healthcare (Illinois, United States)
 • Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (Shenzhen, China)
 • Others

Bölgesel Analiz:

Coğrafya temelinde, Global Vantilatör Pazarı, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Dünyanın Geri Kalanı olarak bölümlere ayrılmıştır. Kuzey Amerika’nın küresel Hayvan Yemi Enzimleri Pazarında önemli bir paya sahip olması bekleniyor. Araştırma ve geliştirme sürecine yönelik artan yatırım ve bölgedeki çözümlerin benimsenmesi nedeniyle Asya-Pasifik’in öngörülen dönemde daha hızlı büyümesi bekleniyor.

North America

United States, Canada and Mexico

Europe

Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.

Asia-Pacific

China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam etc.

South America

Brazil, Argentina, Columbia etc.

Middle East & Africa

Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa

Bu raporda kilit piyasa oyuncuları hangi faktörlere göre değerlendiriliyor?

 • Rapor, dünya genelinde pazardaki lider şirketlerin ayrıntılı analizini sunar.
 • Anahtar Oyuncular dahil olmak üzere Pazarda yer alan başlıca satıcıların ayrıntılarını sağlar.
 • Şirket profili, elde edilen gelir, malların fiyatlandırması ve üretilen ürünler dahil olmak üzere her şirkete kapsamlı bir genel bakış rapora dahil edilir.
 • Piyasadaki rakipler hakkındaki gerçekler ve rakamlar ile önde gelen piyasa oyuncularının bakış açıları raporda sunulmaktadır.
 • Söz konusu kilit oyuncularla ilgili son gelişmeler, birleşmeler ve satın almalar piyasa raporunda sunulmaktadır.

Raporu Satın Alma Nedenleri:

 • Pazar Büyüklüğü Tahminleri: Raporun yazarları, değer ve hacme dayalı olarak küresel Vantilatör Pazarı büyüklüğünün doğru tahminini sağlamıştır.
 • Pazar Trend Analizi: Raporun bu bölümü, küresel Vantilatör Pazarı ‘deki yaklaşan trendlere ve gelişmelere ışık tutuyor.
 • Gelecek Beklentileri: Buradaki rapor, küresel Vantilatör Pazarı ‘deki ödüllendirici fırsatlar hakkında önemli bilgiler sunuyor.
 • Bölgesel Analiz: Küresel Vantilatör Pazarı ‘deki potansiyel bölgelerin ve ülkelerinin kapsamlı analizi raporun bu bölümünde verilmektedir.
 • Segment Analizi: Burada, ürün tipi, uygulama ve son kullanıcıyı içeren kilit segmentler ve bunların toplam pazar büyüklüğüne katkıları ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.
 • Rekabet Ortamı: Piyasa katılımcıları, rakiplerinin eğrinin önünde kalmak için düşündükleri iş stratejilerine ilişkin bir genel bakış elde edecekler. Bu analiz, oyuncuların gelecekte bilinçli iş kararları vermelerine yardımcı olacaktır.

Daha fazla ayrıntı için Analistimizle iletişime geçin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/103257

İçerik tablosu:

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Vantilatör Pazarı Giriş

1.2 Türüne Göre Pazar Analizi

1.3 Uygulamalara Göre Pazar Analizi

1.4 Bölgelere Göre Pazar Analizi

1.4.1 Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika)

1.4.1.1 Amerika Birleşik Devletleri Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.1.2 Kanada Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.1.3 Meksika Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2 Avrupa (Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Rusya ve İtalya)

1.4.2.1 Almanya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.2 Fransa Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.3 Birleşik Krallık Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.4 Rusya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.2.5 İtalya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3 Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan ve Güneydoğu Asya)

1.4.3.1 Çin Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.2 Japonya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.3 Kore Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.4 Hindistan Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.3.5 Güneydoğu Asya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4 Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika

1.4.4.1 Brezilya Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.2 Mısır Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.3 Suudi Arabistan Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.4 Güney Afrika Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.4.4.5 Türkiye Pazar Durumları ve Görünüm (2020-2026)

1.5 Vantilatör Pazarı Piyasa Dinamikleri

1.5.1 Piyasa Fırsatları

1.5.2 Piyasa Riski

1.5.3 Piyasa İtici Güç

2 Üretici Profili

3 Üreticiye Göre Küresel Vantilatör Pazarı Satışları, Gelirleri, Pazar Payı ve Rekabet (2020-2026)

3.1 Üreticiye Göre Küresel Vantilatör Pazarı Satışları ve Pazar Payı (2020-2026)

3.2 Üreticiye Göre Küresel Vantilatör Pazarı Geliri ve Pazar Payı (2020-2026)

3.3 Piyasa Yoğunlaşma Oranı

3.3.1 2020’de İlk 3 Vantilatör Pazarı Üretici Pazar Payı

3.3.2 2020’de İlk 6 Vantilatör Pazarı Üretici Pazar Payı

3.4 Piyasa Rekabet Eğilimi

4 Bölgelere Göre Küresel Vantilatör Pazarı Pazar Analizi

4.1 Bölgelere Göre Küresel Vantilatör Pazarı Satışları, Gelirleri ve Pazar Payı

4.1.1 Bölgelere Göre Küresel Vantilatör Pazarı Satışları ve Pazar Payı (2020-2026)

4.1.2 Bölgelere Göre Küresel Vantilatör Pazarı Geliri ve Pazar Payı (2020-2026)

4.2 Kuzey Amerika Vantilatör Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

4.3 Avrupa Vantilatör Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

4.4 Asya-Pasifik Vantilatör Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

4.5 Güney Amerika Vantilatör Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

4.6 Orta Doğu ve Afrika Vantilatör Pazarı Satış ve Büyüme Oranı (2020-2026)

TC Devam…

Herhangi bir sorunuz mu var? Uzmanlarımıza Sorun:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/103257

Hakkımızda:

Fortune Business Insights, uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler tasarlayarak, onların işlerine özgü zorlukları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sunarak müşterilerimizi bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olmak için benzersiz bir somut içgörü ve niteliksel analiz karışımı içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Fortune Business Insights’ta müşterilerimiz için en kazançlı büyüme fırsatlarını vurgulamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, teknolojik ve pazarla ilgili değişiklikler arasında gezinmelerini kolaylaştıran öneriler sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, kuruluşların gizli fırsatları belirlemelerine ve mevcut rekabet zorluklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Contact:

Email: [email protected]

Phone: US +1 424 253 0390 / UK +44 2071 939123 / APAC: +91 744 740 1245