ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı ile ilgili en son sektör raporu, sektör oyuncuları tarafından gösterilen pazar geliştirme faaliyetleri, Telehealth için büyüme fırsatları ve pazar büyüklüğü hakkında önemli segmentler, lider ve gelişmekte olan oyuncular ve coğrafyalar tarafından yapılan analizlerle birlikte kapsamlı değerli bilgiler sağlar.

ABD mesleki & fizik tedavi hizmetleri pazar büyüklüğü 2020’de 46,44 milyar ABD doları idi. Pazarın 2021’de 49,28 milyar ABD dolarından 2021-2028 döneminde %5,5’lik bir CAGR ile 2028’de 71,75 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor. 

Son Güncellemeler Raporun Örnek PDF Kopyası: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/106420

ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı boyutuyla ilgili rapor, satıcının gelecekteki büyüme beklentileri için yetenekleri ve fırsatları arasında bir uyum veya uyum tanımlamasına yardımcı olmak için pazarlar, uygulamalar ve coğrafyalar açısından rekabet ortamını analiz eder. Satıcıların, bir tahmin döneminde daha fazla iş genişletme ve büyüme yürütmek için ardışık birleşme ve satın alma stratejileri, coğrafya genişletme, araştırma ve geliştirme ve yeni ürün tanıtım stratejileri benimsemeleri için en uygun veya uygun uyumu tanımlar.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Pazarın önde gelen itici güçlerinden biri, ülkede kronik hastalıkların artan yaygınlığıdır. Kronik hastalıklardan muzdarip hasta sayısının artması tahmin döneminde, OT ve PT hizmetleri de dahil olmak üzere rehabilitasyon hizmetlerine olan talebi artırması bekleniyor.

 • Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre, ABD’de 63 milyondan fazla yetişkin hasta olacak. 2020’de osteoartritten etkilendi. Sayının 2040’ın sonunda 78 milyonu geçmesi bekleniyor.

Ayrıca, ülkede artan yaşlı nüfus, mesleki & amp; fizik tedavi hizmetleri. Sonuç olarak, düşmelerin neden olduğu yaralanmaların sayısı yıldan yıla artmaktadır. Düşmeler, fizik tedavi gerektiren yaşlılar için yaygın bir nedendir. Bu nedenle, ABD’de artan yaşlanan nüfus, OT ve PT hizmetlerinin artan oranda benimsenmesinden sorumludur. Ek olarak, ülkedeki olumlu geri ödeme politikalarının ve artan fiziksel ve mesleki terapist sayısının pazar büyümesini desteklemesi bekleniyor.

Bu rapor, mevcut pazar ortamı ve gelecekteki olası potansiyel hakkında kapsamlı bir çalışma sunar; önümüzdeki on yılda ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı ile ilişkilendirildi. Çalışma aynı zamanda bu gelişen pazardaki temel itici güçlerin ve eğilimlerin ayrıntılı bir analizini de içeriyor.

Küresel ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • ATI Physical Therapy (Illinois, U.S.)
 • Athletico Physical Therapy (Illinois, U.S.)
 • Encompass Health Corporation (Alabama, U.S.)
 • Upstream Rehabilitation Inc. (Alabama, U.S.)
 • Select Medical (Pennsylvania, U.S.)
 • U.S. Physical Therapy (Texas, U.S.)
 • PT SOLUTIONS (Georgia, U.S.)
 • Kindred Healthcare, LLC (Kentucky, U.S.)

Neden raporumuzu seçmelisiniz?

 • Son Teknik Gelişmeler
 • Kapsamlı rapor
 • Tarihsel ve Güncel Senaryo
 • Potansiyel Pazar Fırsatları
 • Kapsamlı Ürün Teklifi
 • Güçlü Endüstri Odağı
 • Büyüme Dinamikleri
 • Değer zinciri analizi
 • Güçlü Araştırma Metodolojisi

Analistle şu adresten konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/106420

ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı Raporu, işlem hacmi, fiyat, gelir, brüt kar, görüşme kaydı ve iş dağılımı vb. dahil olmak üzere en iyi kilit oyuncunun verilerini kapsar, bu veriler alıcının rakipleri daha iyi tanımasına yardımcı olur. Bu rapor aynı zamanda, Sanayi büyüklüğü, hacmi ve değeri ile fiyat verileri dahil olmak üzere bölgesel bir gelişme konumunu gösteren dünyanın tüm bölgelerini ve önde gelen ülkelerini de kapsar.

ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı Raporunun Sağladıkları:

 • Rapor, ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı üreticilerinin pazar durumu hakkında önemli istatistikler sağlar ve sektörle ilgilenen şirketler ve bireyler için değerli bir rehberlik ve yönlendirme kaynağıdır.
 • Rapor, tanımı, uygulamaları ve üretim teknolojisi dahil olmak üzere sektöre ilişkin temel bir genel bakış sağlar.
 • Rapor, önemli satıcılar için şirket profilini, ürün özelliklerini, kapasitesini, üretim değerini ve 2013-2018 pazar paylarını sunar.
 • Toplam pazar, rekabetçi peyzaj analizi için şirkete, ülkeye ve uygulamaya/türe göre daha da bölünür.
 • Rapor, ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı’nin 2022’deki pazar geliştirme eğilimlerini tahmin ediyor.

Bölgesel Analiz

Bu rapor, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı Boyut’ye odaklanmaktadır. Bu rapor, pazarı üreticilere, bölgelere, türe ve uygulamaya göre sınıflandırır. Bölgesel analiz, raporda sunulan küresel pazara ilişkin araştırma ve analiz çalışmasının oldukça kapsamlı bir başka bölümüdür. Bu bölüm, farklı bölgesel ve ülke düzeyindeki pazarların satış büyümesine ışık tutuyor.

TOC’den Önemli Noktalar:

 • Tanıtım
 • Araştırma Kapsamı
 • Pazar Segmentasyonu
 • Araştırma Metodolojisi
 • Tanımlar ve Varsayımlar
 • Yönetici Özeti
 • Pazar Dinamikleri
 • Market sürücüleri
 • Pazar Kısıtlamaları
 • Pazar Fırsatları
 • Temel bilgiler
 • Küresel İstatistikler — Önemli Ülkeler
 • Yeni Ürün Lansmanları
 • Boru Hattı Analizi
 • Düzenleyici Senaryo — Kilit Ülkeler
 • Son Sektör Gelişmeleri — Ortaklıklar, Birleşmeler ve Satın Almalar
 • Global ABD Mesleki ve Fizik Tedavi Hizmetleri Pazarı Analizi, Öngörüler ve Tahmin
 • Temel Bulgular/ Özet
 • Pazar Analizi — Ürün Türüne Göre
 • Pazar Analizi — Dağıtım Kanalına Göre
 • Pazar Analizi — Ülkelere/Alt Bölgelere Göre
 • Rekabet Analizi
 • Önemli Sektör Gelişmeleri
 • Küresel Pazar Payı Analizi
 • Rekabet Panosu
 • Karşılaştırmalı Analiz — Büyük Oyuncular
 • Şirket profilleri
 • genel bakış
 • Ürünler ve servisler
 • SWOT analizi
 • Son gelişmeler
 • Büyük Yatırımlar
 • Bölgesel Pazar Büyüklüğü ve Talep
 • Stratejik Öneriler

TC Devam….

Hızlı satın al –www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/106420

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

İletişim:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.

Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390
Birleşik Krallık: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

Oftalmik hastalık tedavileri pazarıSektörün kilit faktörleri, kısıtlamaları, büyüklüğü ve payı, fırsatlar, trend oyuncuları

İdrar sondası pazarı| Sektör talebi, öne çıkan oyuncular, yükselen trendler, yatırım fırsatları

Oftalmik hastalık tedavileri pazarı Boyut, pay, endüstri eğilimleri, gelecekteki büyüme

İdrar sondası pazarı Gelecekteki büyüme, küresel anket, önemli bulgular, gelişen teknolojiler, trendler