Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı ile ilgili en son sektör raporu, sektör oyuncuları tarafından gösterilen pazar geliştirme faaliyetleri, Telehealth için büyüme fırsatları ve pazar büyüklüğü hakkında önemli segmentler, lider ve gelişmekte olan oyuncular ve coğrafyalar tarafından yapılan analizlerle birlikte kapsamlı değerli bilgiler sağlar.

Avrupa CRO hizmetleri pazar büyüklüğü 2021’de 16,97 milyar ABD doları değerindeydi. Pazarın 2022’de 19,68 milyar ABD dolarından 2029’a kadar 35,91 milyar ABD dolarına çıkması ve tahmin döneminde %9,0’lık bir CAGR sergilemesi bekleniyor.

Son Güncellemeler Raporun Örnek PDF Kopyası: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/106584

Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı boyutuyla ilgili rapor, satıcının gelecekteki büyüme beklentileri için yetenekleri ve fırsatları arasında bir uyum veya uyum tanımlamasına yardımcı olmak için pazarlar, uygulamalar ve coğrafyalar açısından rekabet ortamını analiz eder. Satıcıların, bir tahmin döneminde daha fazla iş genişletme ve büyüme yürütmek için ardışık birleşme ve satın alma stratejileri, coğrafya genişletme, araştırma ve geliştirme ve yeni ürün tanıtım stratejileri benimsemeleri için en uygun veya uygun uyumu tanımlar.

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler gibi kronik hastalıklar, Avrupa ülkelerindeki ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olup, yeni etkili tedaviye olan talebi artırmaktadır ve bu da nihayetinde Avrupa’daki pazarı yönlendirmektedir. Bu artan kronik hastalık prevalansı artmıştır. yeni tedavilerin geliştirilmesine yönelik talebin artması ve ilaç geliştirmenin farmasötik, biyoteknolojik ve tıbbi cihaz şirketleri tarafından CRO hizmet sağlayıcılarına dış kaynak kullanımının artmasıyla sonuçlanmıştır.

 • Avrupa’da bilimsel ve klinik yeniliklere kaynak bulmak ve geliştirmek için sağlam bir temel sağlayan bir dizi yerleşik araştırma kurumu, tıp merkezi ve hastane bulunmaktadır. Örneğin, Germany Trade and Invest tarafından 2019 yılında yayınlanan bir makaleye göre, Almanya’da yerli şirketlerin yanı sıra uluslararası şirketlerin yan kuruluşları da dahil olmak üzere yaklaşık 500 ilaç şirketi bulunuyordu. Bu tür yerleşik oyuncuların varlığının bölgedeki pazar büyümesini yönlendirmesi bekleniyor.

Bu rapor, mevcut pazar ortamı ve gelecekteki olası potansiyel hakkında kapsamlı bir çalışma sunar; önümüzdeki on yılda Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı ile ilişkilendirildi. Çalışma aynı zamanda bu gelişen pazardaki temel itici güçlerin ve eğilimlerin ayrıntılı bir analizini de içeriyor.

Küresel Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

 • Pharmaceutical Product Development, LLC (Thermo Fisher Scientific ) (U.S.)
 • Medpace Holdings, Inc. (U.S.)
 • Parexel International Corporation (Ireland)
 • IQVIA (U.S.)
 • Laboratory Corporation of American Holdings (U.S.)
 • Charles River Laboratories (U.S.)
 • PHASTAR (U.K.)
 • Oy 4Pharma Ltd (Finland)
 • PSI (Switzerland)

Neden raporumuzu seçmelisiniz?

 • Son Teknik Gelişmeler
 • Kapsamlı rapor
 • Tarihsel ve Güncel Senaryo
 • Potansiyel Pazar Fırsatları
 • Kapsamlı Ürün Teklifi
 • Güçlü Endüstri Odağı
 • Büyüme Dinamikleri
 • Değer zinciri analizi
 • Güçlü Araştırma Metodolojisi

Analistle şu adresten konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/106584

Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı Raporu, işlem hacmi, fiyat, gelir, brüt kar, görüşme kaydı ve iş dağılımı vb. dahil olmak üzere en iyi kilit oyuncunun verilerini kapsar, bu veriler alıcının rakipleri daha iyi tanımasına yardımcı olur. Bu rapor aynı zamanda, Sanayi büyüklüğü, hacmi ve değeri ile fiyat verileri dahil olmak üzere bölgesel bir gelişme konumunu gösteren dünyanın tüm bölgelerini ve önde gelen ülkelerini de kapsar.

Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı Raporunun Sağladıkları:

 • Rapor, Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı üreticilerinin pazar durumu hakkında önemli istatistikler sağlar ve sektörle ilgilenen şirketler ve bireyler için değerli bir rehberlik ve yönlendirme kaynağıdır.
 • Rapor, tanımı, uygulamaları ve üretim teknolojisi dahil olmak üzere sektöre ilişkin temel bir genel bakış sağlar.
 • Rapor, önemli satıcılar için şirket profilini, ürün özelliklerini, kapasitesini, üretim değerini ve 2013-2018 pazar paylarını sunar.
 • Toplam pazar, rekabetçi peyzaj analizi için şirkete, ülkeye ve uygulamaya/türe göre daha da bölünür.
 • Rapor, Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı’nin 2022’deki pazar geliştirme eğilimlerini tahmin ediyor.

Bölgesel Analiz

Bu rapor, özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı Boyut’ye odaklanmaktadır. Bu rapor, pazarı üreticilere, bölgelere, türe ve uygulamaya göre sınıflandırır. Bölgesel analiz, raporda sunulan küresel pazara ilişkin araştırma ve analiz çalışmasının oldukça kapsamlı bir başka bölümüdür. Bu bölüm, farklı bölgesel ve ülke düzeyindeki pazarların satış büyümesine ışık tutuyor.

TOC’den Önemli Noktalar:

 • Tanıtım
 • Araştırma Kapsamı
 • Pazar Segmentasyonu
 • Araştırma Metodolojisi
 • Tanımlar ve Varsayımlar
 • Yönetici Özeti
 • Pazar Dinamikleri
 • Market sürücüleri
 • Pazar Kısıtlamaları
 • Pazar Fırsatları
 • Temel bilgiler
 • Küresel İstatistikler — Önemli Ülkeler
 • Yeni Ürün Lansmanları
 • Boru Hattı Analizi
 • Düzenleyici Senaryo — Kilit Ülkeler
 • Son Sektör Gelişmeleri — Ortaklıklar, Birleşmeler ve Satın Almalar
 • Global Avrupa CRO Hizmetleri Pazarı Analizi, Öngörüler ve Tahmin
 • Temel Bulgular/ Özet
 • Pazar Analizi — Ürün Türüne Göre
 • Pazar Analizi — Dağıtım Kanalına Göre
 • Pazar Analizi — Ülkelere/Alt Bölgelere Göre
 • Rekabet Analizi
 • Önemli Sektör Gelişmeleri
 • Küresel Pazar Payı Analizi
 • Rekabet Panosu
 • Karşılaştırmalı Analiz — Büyük Oyuncular
 • Şirket profilleri
 • genel bakış
 • Ürünler ve servisler
 • SWOT analizi
 • Son gelişmeler
 • Büyük Yatırımlar
 • Bölgesel Pazar Büyüklüğü ve Talep
 • Stratejik Öneriler

TC Devam….

Hızlı satın al –www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/106584

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ doğru veriler ve yenilikçi kurumsal analizler sunarak her büyüklükteki kuruluşun uygun kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için özgün çözümler üreterek, işlerine özgü çeşitli zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sağlayarak onları bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

İletişim:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd.

Pune-411045,
Maharashtra, Hindistan.

Telefon:

ABD: +1 424 253 0390
Birleşik Krallık: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]

İlgili Raporlar:

İdrar Kateter Pazarı Büyüklük, Pay, Sektör Trendleri, Gelecekteki Büyüme

Solunum Sinsityal Virüs Terapötik Pazarı Gelecekteki Büyüme, Küresel Anket, Temel Bulgular, Gelişen Teknolojiler, Eğilimler

Mukopolisakkaridoz Tedavi Pazarı Rapor, Büyüme İçgörüsü, Derinlemesine Araştırma ve Segment Analizi

Oftalmik Hastalık Tedavileri Pazarı Temel Sürücüler, Kısıtlamalar, Sektörün Büyüklüğü ve Payı, Fırsatlar, Trend Olan Oyuncular