Dünya çapında COVID-19 Teşhis Pazarı boyu raporu 2022, belirli piyasa durumu, kalıplar ve rapor için bakış açısı hakkında piyasa verilerini sunar. Rapor, küresel payı, büyüklüğü, büyümeyi, ticari yenilikleri, temel güçlükleri ve endüstrinin çeşitli temel yönlerini kapsar. Pazar açılışlarını, zorlukları, kalıpları, iş sistemlerini ve işteki en son gelişmeleri içerir. En iyi üreticilerin iş geliştirme planlarının, mevcut endüstri durumunun, geliştirme bölümlerinin ve gelecekteki derecenin tam taslağını verir.

 

Pazarın 2021’de 20,05 milyar ABD dolarından 2021-2028 döneminde -%-10,5’lik bir CAGR’de 2028’de 9,20 milyar ABD dolarına düşeceği tahmin edilmektedir.

 

Global COVID-19 Teşhis Pazarı Size 2022’nin etkileyici bir CAGR ile yükselmesi ve 2026 yılına kadar en yüksek geliri sağlaması bekleniyor. Fortune Business Insights™ en son raporunda bu bilgiyi yayınladı. Raporun başlığı COVID-19 Teşhis Pazarı Boyut, Paylaşım ve Trendler Tahmini [2020-2027]. Rapor, tüm tahmin dönemi boyunca araştırma hedeflerini, araştırma kapsamını, metodolojiyi, zaman çizelgesini ve zorlukları tartışır.

Örnek PDF Broşürünü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/103291

COVID-19 Teşhis Pazarı Boyut Raporunda yer alan En İyi Şirketler şunlardır:

 

 • Abbott (Illinois, U.S.)
 • Danaher Corporation (Washington D.C, U.S.)
 • Siemens Healthcare GmbH (Germany, Europe)
 • F. Hoffmann-La Roche Ltd (Switzerland, Europe)
 • Quidel Corporation (California, U.S.)
 • bioMérieux SA (France, Europe)
 • Quest Diagnostics Incorporated (New Jersey, U.S.)
 • Thermo Fisher Scientific Inc. (Massachusetts, U.S.)
 • PerkinElmer Inc. (Massachusetts, U.S.)
 • Other Prominent Players

 

COVID-19 Teşhis Pazarı Boyut raporu, şirketlerin pazar büyümelerini ilerletmek için farklı taktikleri benimsemelerine ve önemli yatırım planlamalarının önemli stratejik kararlarını vermelerine yardımcı olan tüm piyasa güçlerinin mikro ve makro yönünü dikkate alır. Bu rapor ayrıca her bir boşluktan sorumlu faktörleri ve teknolojinin her bir boşluk üzerindeki etkisini tanımlar.

COVID-19 Teşhis Pazarı Sürücüleri:

Küresel bir pandemiye yol açan bulaşıcı koronavirüs hastalığındaki ani artış, COVID-19 teşhis prosedürleri ve ürünlerine olan talebin artmasına neden oldu. Worldometer istatistiklerine göre, dünya genelinde yeni günlük vakalarda sürekli bir artış var. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, 18 Mayıs 2021 itibariyle dünya genelinde 163.312.429 kişi COVID-19’dan etkileniyor. Vakalardaki bu kadar hızlı günlük artış, hastalara erken tedavi sağlamak için COVID-19 tanı testlerinin benimsenmesini hızlandırdı. Ayrıca, büyüyen ekonomilerde de koronavirüs enfeksiyonunda bir artış kaydedildi. Örneğin, Brezilya’nın toplam vaka sayısı Mayıs 2021 itibariyle 15,9 milyondur. Bu durumun virüsün tespitinde kullanılan reaktiflerin ve kitlerin satışlarını artırması muhtemeldir. Ek olarak, artan Ar-Ge faaliyetlerinin tahmin döneminde pazar büyümesini yönlendirmesi muhtemeldir. Ayrıca, teşhis çözümlerinin geliştirilmesini desteklemek için çeşitli şirketler tarafından daha yüksek yatırımlar yapılmaktadır. Örneğin, Temmuz 2020’de Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), COVID-19 teşhisiyle (SARS-CoV-2 koronavirüsünü tespit eden) ilgili zorlukları ele almak için yeni teknolojilere 248,7 milyon ABD doları yatırım yaptı.

Raporda Kapsanan Noktalar:

 • COVID-19 Teşhis Pazarı raporunda tartışılan noktalar, üreticiler, hammadde tedarikçileri, ekipman tedarikçileri, son kullanıcılar, tüccarlar, distribütörler vb. gibi pazarda yer alan başlıca piyasa oyuncularıdır.
 • Firmaların tam profilinden bahsedilmiştir. Kapasite, üretim, fiyat, hasılat, maliyet, brüt, brüt kar marjı, satış hacmi, satış hasılatı, tüketim, büyüme oranı, ithalat, ihracat, tedarik, gelecek stratejileri ve yapmakta oldukları teknolojik gelişmeler de bu kapsamda yer almaktadır. bildiri.
 • COVID-19 Teşhis Pazarı raporu, piyasanın SWOT analizini içerir. Son olarak raporda sektör uzmanlarının görüşlerinin yer aldığı sonuç bölümü yer almaktadır.
 • Üreticiye, bölgeye, türe, uygulamaya ve özel araştırmaya göre veri ve bilgiler, özel gereksinimlere göre eklenebilir.
 • Pazarın büyüme faktörleri ayrıntılı olarak tartışılır ve pazarın farklı son kullanıcıları ayrıntılı olarak açıklanır.

Bu raporda yanıtlanan önemli sorulardan bazıları:

 • Tahmin dönemi boyunca pazarın büyüme hızı, büyüme ivmesi veya ivme pazarı ne getirecek?
 • COVID-19 Teşhis Pazarı’yi yönlendiren temel faktörler nelerdir?
 • 2020’de değere göre ortaya çıkan COVID-19 Teşhis Pazarı’nin boyutu neydi?
 • 2025’te ortaya çıkan COVID-19 Teşhis Pazarı’nin boyutu ne olacak?
 • COVID-19 Teşhis Pazarı’de hangi bölgenin en yüksek pazar payına sahip olması bekleniyor?
 • Global COVID-19 Teşhis Pazarı’nin gelişimini ve boyutlandırılmasını hangi eğilimler, zorluklar ve engeller etkileyecek?
 • En iyi COVID-19 Teşhis Pazarı üreticilerinin satış hacmi, geliri ve fiyat analizi nedir?
 • Küresel Endüstride satıcıların karşılaştığı COVID-19 Teşhis Pazarı fırsatları ve tehditleri nelerdir?

Analistimiz ile şu adresten konuşun: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/103291

COVID-19 Teşhis Pazarı Segment Analizi:

 • Ürün Tipine göre COVID-19 Teşhis Pazarı, Sistemler, Dönüştürücüler olarak sınıflandırılır
 • Ürün COVID-19 Teşhis Pazarı’ye göre, Araba/El Arabası Tabanlı, Taşınabilir olarak sınıflandırılır.
 • Uygulamaya Göre COVID-19 Teşhis Pazarı, Teşhis, Görüntü Kılavuzlu Tedavi olarak sınıflandırılır.
 • Son Kullanıcıya göre COVID-19 Teşhis Pazarı, Teşhis Laboratuvarları, Hastaneler olarak sınıflandırılır.
 • Bölgeye göre COVID-19 Teşhis Pazarı – Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika), Avrupa (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye), Asya-Pasifik (Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam), Güney Amerika (Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.) Ve Orta Doğu ve Afrika (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika).

Kurumsal Strateji Analizi, Ortam, Tür, Uygulama ve Önde Gelen Ülkelere göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Geliştirme Stratejisinin COVID-19 Öncesi ve Sonrası Ayrıntılı TOC’si

1 Piyasaya Genel Bakış

1.1 Ürün Tanımı ve Pazar Özellikleri

1.2 Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Boyutu

1.3 Pazar Bölümlendirme

1.4 Küresel Makroekonomik Analiz

1.5 SWOT Analizi

 1. Pazar Dinamikleri

2.1 Piyasa Yönlendiricileri

2.2 Pazar Kısıtlamaları ve Zorluklar

2.3 Gelişmekte Olan Piyasa Trendleri

2.4 COVID-19’un Etkisi

2.4.1 Kısa Vadeli Etki

2.4.2 Uzun Vadeli Etki

3 İlişkili Sektör Değerlendirmesi

3.1 Tedarik Zinciri Analizi

3.2 Sektörde Aktif Katılımcılar

3.2.1 Hammadde Tedarikçileri

3.2.2 Ana Distribütörler/Perakendeciler

3.3 Alternatif Analiz

3.4 Sanayi Zinciri Perspektifinden Covid-19’un Etkisi

4 Pazar Rekabet Ortamı

4.1 Sektör Lideri Oyuncular

4.2 Sektör Haberleri

4.2.1 Önemli Ürün Lansman Haberleri

4.2.2 M ve A ve Genişleme Planları

5 Lider Şirketlerin Analizi

6 Ürün Türlerine Göre Pazar Analizi ve Tahmini

6.1 Türlere Göre Global COVID-19 Teşhis Pazarı Satışları, Gelirleri ve Payı (2017-2022)

6.1.1 Türlere Göre Global COVID-19 Teşhis Pazarı Satışları ve Payı (2017-2022)

6.1.2 Türlere Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Geliri ve Payı (2017-2022)

6.1.3 Türlere Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Fiyatı (2017-2022)

6.2 Türlere Göre Küresel Pazar Tahmini (2017-2022)

6.2.1 Türlere Göre Küresel Pazar Tahmini Satışlar ve Pazar Payı (2022-2029)

6.2.2 Türlere Göre Küresel COVID-19 Teşhis Pazarı Tahmini Gelir ve Payı (2022-2029)

6.3 Türlere Göre Küresel Satışlar, Fiyat ve Büyüme Oranı (2017-2022)

TC Devam…

Hızlı Satın Alma COVID-19 Teşhis Pazarı Araştırma Raporu:

www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/103291

Hakkımızda:

Fortune Business Insights, uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler tasarlayarak, onların işlerine özgü zorlukları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Amacımız, faaliyet gösterdikleri pazara ayrıntılı bir genel bakış sunarak müşterilerimizi bütünsel pazar istihbaratıyla güçlendirmektir.

Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olmak için benzersiz bir somut içgörü ve niteliksel analiz karışımı içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Fortune Business Insights’ta müşterilerimiz için en kazançlı büyüme fırsatlarını vurgulamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, teknolojik ve pazarla ilgili değişiklikler arasında gezinmelerini kolaylaştıran öneriler sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, kuruluşların gizli fırsatları belirlemelerine ve mevcut rekabet zorluklarını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İletişim:

Email: [email protected]

Phone: US +1 424 253 0390 / UK +44 2071 939123 / APAC: +91 744 740 1245

 

Related Reports :

Bone Growth Stimulator Market 

Immune Health Supplements Market 

Injectable Drug Delivery Market 

Laser Hair Removal Market

Medical Tourism Market

Nebulizer Market

Pet Insurance Market

Transcatheter Heart Valve Replacement (THVR) Market 

Wheelchairs Market 

Orthodontics Market