Küresel havadan atış kontrol radarı pazar büyüklüğünün, 2021 ile 2028 arasında %4,73’lük bir CAGR sergilerken 2028 yılına kadar 3,866,4 milyon ABD dolarına ulaşarak üstel bir büyüme sergilemesi bekleniyor. Fortune Business Insights, ” Havadan Ateş Kontrol Radar Pazarı, 2021 başlıklı son raporunda -2028.”, pazarın 2020’de 2.655,4 milyon ABD Doları seviyesinde olduğundan bahseder. Hedef tespit ekipmanına yönelik artan talep ve aktif elektronik tarama dizileri (AESA) gibi ileri teknolojilerin artan şekilde benimsenmesi gibi faktörler, ürünün benimsenmesini artıracaktır. Dünya çapında.

Rusya-Ukrayna Savaşının Etkisi Etkiler
Savaş krizi ve yaptırımlar küresel yatırım, ticaret ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı yarattı. Bu nedenle, çatışma, potansiyel erişimi ve uzun ömürlülüğü konusunda şüphecilik ve belirsizlik yaygın olmaya devam ediyor. Buna göre, ortaklar arasındaki normal ilişkilerin restorasyonu bir gelişme işareti olabilir. Özellikle havacılıktan petrol ve gaza kadar uzanan sektörlerin iş ortamını ağırlaştıran savaşın dokunulmadığı neredeyse hiç sektör yok. Hakim olan zorlukların ortasında, paydaşlar olumsuzlukları fırsatlara dönüştürmeye çalışıyor. Ancak, Ukrayna’ya yönelik artan askeri yardım, paydaşlara ivme kazandırabilir. Bu arada, ilgili yaptırımın işletme maliyetlerini artırabileceği ve endüstrileri bozabileceği belirtilmelidir.

Pazar, COVID-19 Ortasında 2020’de -%6.7 Büyüme Oranı Sergiledi; Büyük Savunma Projelerinin Ertelenmesi Büyüme Beklentilerini Engelledi

Dünya çapında devlet kurumları tarafından açıklanan karantina nedeniyle büyük savunma projelerinin iptal edilmesi veya ertelenmesi, pazarın büyüme beklentilerini önemli ölçüde etkiledi. Bu sayede pazar 2020’de %6,7’lik bir negatif büyüme oranı sergiledi. Ancak, ülkelerin savunma bütçesi harcamalarını artırması, önümüzdeki yıllarda pazarın büyümesi için iyiye işaret edecek. 

Örnek PDF Broşürünü Alın:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/airborne-fire-control-radar-market-104048

Pazar Segmentasyonu:

Platforma dayalı olarak pazar, savaş jetleri, savaş helikopterleri, özel görev uçakları ve İHA’lara bölünmüştür.

On the basis of platform, the fighter jets segment held the largest global airborne fire control radar market share during the forecast period. This is owing to the increased deliveries of fighter jets equipped with advanced radar systems to detect ground targets.

On the basis of the frequency band, the market is trifurcated into L & S-band, X-band, and KU/K/KA band. Moreover, based on application, the market is divided into the Air to Sea, Air to Air, and Air to Ground. Lastly on the basis of region, the market is categorized into South America, the Middle East, Africa, North America, Asia-Pacific, and Europe.

What does the Report Include?

The market report provides a detailed qualitative and quantitative analysis of the market and focuses on crucial aspects such as materials, leading companies, applications, and products. Also, the report offers insights into latest trends and highlights key industry developments. The report further includes historical data & forecasts revenue growth at global, regional, and country levels and analyzes the industry’s latest dynamics and opportunities that will impact the market growth between 2021 and 2028.

List of the Companies Profiled in the Global Market:

  • Airbus S.A.S. (Netherlands)
  • BAE Systems (The U.K.)
  • General Dynamics Corporation (The U.S.)
  • Israel Aerospace Industries Ltd (Israel)
  • Leonardo S.p.A. (Italy)
  • Lockheed Martin Corporation (The U.S.)
  • Northrop Grumman Corporation (The U.S.)
  • Raytheon Technologies Corporation (The U.S.)
  • Saab AB (Sweden)

DRIVING FACTORS

Increasing Demand for Reconnaissance and Targeting Activities to Promote Market Growth

The rising intrusion activities and the growing focus on upgrading their militaries by countries worldwide will boost the demand for advanced technologies for reconnaissance and targeting activities. Moreover, the increasing focus on accurate target detection and handling crucial missions is leading to the development of advanced radar systems. For instance, Israel Aerospace Industries Ltd has developed reconnaissance and targeting ELM-20600 RTP POD that efficiently detects, classifies, and precisely tracks and selects ground targets. Moreover, it includes inflight SAR images recording capabilities that ensure real-time target assessment. The increasing adoption of active electronically scanning array (AESA) technology that provides high reliability and low interception rate is further expected to bode well for the global airborne fire control radar market growth in the forthcoming years.

Get Customized PDF Brochure:

www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/airborne-fire-control-radar-market-104048

REGIONAL INSIGHTS

North America – The region stood at USD 891.41 million in 2020 and is projected to hold the highest position in the market during the forecast period. This is attributable to the presence of established airborne fire control radar manufacturers such as Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation, and Lockheed Martin Corporation in the region.

Europe – The market in the region is expected to showcase exponential growth backed by the growing demand for advanced airborne fire control radar systems by the Air Force of countries such as the U.K. and Germany between 2021 and 2028.

Asia-Pacific – The increasing focus on the procurement of advanced 5th Generation fighter jets by China is expected to propel the product’s adoption in the region. Moreover, the surging demand for innovative UAVs is likely to contribute to the regional growth in the forthcoming years.

COMPETITIVE LANDSCAPE

Contract Signing by Major Companies to Strengthen Their Market Positions

The market is witnessing fierce competition amongst the major companies operating in it. These companies are focusing on signing lucrative contracts to expand their airborne fire control radar portfolio. Moreover, other key players are striving to maintain their presence by adopting strategies such as merger and acquisition, partnership, and collaboration that will favor the growth of the market in the forthcoming years.

Industry Development:

  • February 2021 – Hindustan Aeronautics Limited (HAL) announced the installation of the ELTA-sourced active electronically scanning radar in the Jaguar Darin III fighter jets. The company reports that the radar is primarily designed for air-to-air attack and provides solid-state active electronically scanning array technology.

Buy Now- www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/104048

About Us: 

Fortune Business Insights™ offers expert corporate analysis and accurate data, helping organizations of all sizes make timely decisions. We tailor innovative solutions for our clients, assisting them to address challenges distinct to their businesses. Our goal is to empower our clients with holistic market intelligence, giving a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:
Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.
9th Floor, Icon Tower, Baner-Mahalunge Road,
Baner, Pune-411045, Maharashtra, India.

Phone:
US: +1 424 253 0390
UK: +44 2071 939123
APAC: +91 744 740 1245
Email: [email protected]

Fortune Business Insights™

Linkedin | Twitter | Blogs