Küresel kadın sağlığı pazarının büyüklüğü 2019’da 35,02 milyar ABD dolarıydı ve tahmin döneminde %3,2’lik bir CAGR sergileyerek 2027 yılına kadar 41,05 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Kadın Sağlığı Pazarı raporu talebi, büyümeyi, fırsatları, zorlukları ve kısıtlamaları etkileyen faktörler hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Küresel ve bölgesel endüstriler için yapı ve beklentiler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Ayrıca rapor, araştırma ve geliştirme, yeni ürün lansmanları, küresel ve yerel pazarlardan önde gelen oyuncular tarafından ürün tepkileri hakkında verileri içerir. Yapılandırılmış analiz, bölgeye göre Kadın Sağlığı Pazarı’nin grafiksel bir gösterimini ve şematik bir dökümünü sunar.

Örnek Araştırma PDF’sini Alın:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101847 

Kadınlar arasında anemi, osteoporoz, meme kanseri ve menopoz gibi sık görülen hastalık salgınları, kadınlarda hastalıkların tedavisine yönelik ürünlere olan talebi büyük ölçüde artırdı. Bu hastalıklar, zararlı etkileri ve gelecekteki salgınları önlemek için olası erken teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında artan farkındalık, önümüzdeki dönemde küresel pazarın büyüme hızını artıracaktır. Örneğin, Uluslararası Osteoporoz Vakfı’na (IOF) göre, kadınlar arasında küresel osteoporoz insidansının 2050 yılına kadar 650 milyona ulaşması bekleniyor. Ek olarak, kadınları etkileyen hastalıklar hakkında farkındalığı artırmaya yönelik programlar ve kampanyalar, kadın sağlığı ürünlerinin benimsenmesini hızlandırıyor, böylece aynı anda pazar büyümesini besler ve yönlendirir. Örneğin, her yıl yaklaşık 2 milyon kadın meme kanserine yakalanıyor ve bu nedenle Outspan Hastanesi ve Outspan Tıp Koleji (Kenya) Ekim 2016’da meme kanseri ile ilgili kadınlar için bir sağlık bilinçlendirme kampanyası başlattı.

Kadın Sağlığı Pazarı Raporları Satın Alma Avantajları:

 • Müşteri Memnuniyeti: Uzman ekibimiz, tüm araştırma ihtiyaçlarınızda size yardımcı olur ve raporlarınızı optimize eder.
 • Analist Desteği: Raporu satın almadan önce veya sonra profesyonel bir analistten sorularınızı yanıtlamasını isteyin.
 • Garantili Kalite: Raporların doğruluğuna ve kalitesine odaklanır.
 • Eşsiz Beceriler: Analistler, raporlara ilişkin derinlemesine bilgiler sağlar.

Küresel Kadın Sağlığı Pazarı Üzerindeki COVID-19 Sonrası Öncesi Etkisi

COVID-19, en son keşfedilen yeni korona virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Aralık 2019’da Wuhan’da (Çin) salgın başlamadan önce büyük ölçüde bilinmeyen COVID-19, yalnızca birkaç hafta içinde bölgesel bir krizden küresel bir salgına dönüştü. 

Ek olarak, ikinci çeyrekte, son kullanıcı endüstrileri hala tam kapasiteyle çalışmadığından Kadın Sağlığı Pazarı için bir zorluk oluşturan üretim ve tedarik zinciri gecikmelerine de tanık olundu.

Başlıca Kadın Sağlığı Pazarı Satıcıları kimlerdir?

 • Bayer AG (Leverkusen, Germany)
 • Pfizer Inc. (New York, United States)
 • Amgen Inc. (California, United States)
 • Novartis AG (Basel, Switzerland)
 • Merck & Co., Inc. (New Jersey, United States)
 • Eli Lilly and Company (Indiana, United States)
 • LUPIN (Mumbai, India)
 • AstraZeneca (Cambridge, United Kingdom)
 • Agile Therapeutics (New Jersey, United States)
 • Other Prominent Players

Herhangi bir  Sorgu veya Özelleştirme Gereksinimi  olması durumunda, lütfen gereksinimlerinizin karşılanmasını sağlayacak satış ekibimizle iletişime geçin.

Özelleştirme İsteyin:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/101847

İkincil araştırma:

Bu araştırma çalışması, küresel pazarın teknik, pazar odaklı ve ticari bir incelemesi için yararlı bilgileri belirlemek ve toplamak için Hoover’s, Bloomberg BusinessWeek, Factiva ve OneSource gibi ikincil kaynakları, dizinleri ve veritabanlarını kapsamlı bir şekilde kullandı. Diğer ikincil kaynaklar arasında şirket yıllık raporları, basın bültenleri ve yatırımcı sunumları, teknik incelemeler, onaylı yayınlar, tanınmış yazarların makaleleri, üretici dernekleri, ticaret rehberleri ve veri tabanları yer aldı.

Birincil Araştırma:

Bu rapor için nitel ve nicel bilgiler elde etmek için birincil araştırma sürecinde hem arz hem de talep taraflarından çeşitli kaynaklarla görüşülmüştür. Birincil kaynaklar, çekirdek ve ilgili sektörlerden endüstri uzmanlarının yanı sıra bu endüstrinin değer zincirinin tüm segmentlerinden tercih edilen tedarikçiler, üreticiler, distribütörler, teknoloji geliştiriciler, araştırmacılar ve organizasyonları içeriyordu. Kritik niteliksel ve niceliksel bilgileri elde etmek ve doğrulamak için, kilit sektör katılımcıları, konu uzmanları, kilit piyasa oyuncularının C düzeyindeki yöneticileri ve sektör danışmanları dahil olmak üzere çeşitli birincil katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapıldı.

Pazar Büyüklüğünün Tahmini

Kadın Sağlığı Pazarı’nin toplam boyutu, hem yukarıdan aşağıya hem de aşağıdan yukarıya yaklaşımlar kullanılarak tahmin edildi ve doğrulandı. Bu yöntemler aynı zamanda çeşitli pazar alt bölümlerinin büyüklüğünü tahmin etmek için de yaygın olarak kullanılmıştır. Pazar büyüklüğünü tahmin etmek için aşağıdaki araştırma metodolojileri kullanıldı:

Sektörün kilit oyuncularını belirlemek için kapsamlı ikincil araştırmalar kullanıldı.

Moleküler teşhiste pazarın önde gelen oyuncuları tarafından elde edilen gelirler, birincil ve ikincil araştırmalar yoluyla belirlenmiştir.

Tüm yüzdelik paylar, bölünmeler ve dökümler ikincil kaynaklar kullanılarak hesaplandı ve birincil kaynaklar kullanılarak doğrulandı.

Analist ile konuşun:  www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/101847

Kuzey Amerika

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika

Avrupa

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Türkiye vb.

Asya Pasifik

Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Avustralya, Endonezya, Tayland, Filipinler, Malezya ve Vietnam vb.

Güney Amerika

Brezilya, Arjantin, Kolombiya vb.

Orta Doğu ve Afrika

Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Nijerya ve Güney Afrika

SSS:

 • Kadın Sağlığı Pazarı ne kadar büyük?
 • Kadın Sağlığı Pazarı nedir?
 • Kadın Sağlığı Pazarı’ta pazar lideri kim?
 • Kadın Sağlığı Pazarı’ın en önemli oyuncuları kimler?
 • Kadın Sağlığı Pazarı’ın geleceği nedir?
 • En hızlı büyüyen sektörler hangileri?

İlgili Rapora Bakın:

Giyilebilir Tıbbi Cihaz Pazarı Boyut, Analiz, Paylaşım, Araştırma, İş Büyümesi ve 2029’a Kadar Tahmin

Gen Terapi Pazarı Gelir, Gelecekteki Büyüme, Eğilimler, 2029’a Kadar En Önemli Oyuncular

Rekombinant Aşılar Pazarı 2028’e Kadar Stratejileri ve Tahmini Olan En Önde Gelen Oyuncular

Glokom Terapötik Pazarı Analiz, Büyüme Durumu, Gelir Beklentisi, 2028 Tahmini

Genomik Pazarı Analiz, Şirket Profilleri, Rekabet Ortamı ve Kilit Bölgeler, 2028’e Kadar Analiz

Hakkımızda:

Fortune Business Insights™ uzman kurumsal analiz ve doğru veriler sunarak her büyüklükteki kuruluşun zamanında kararlar almasına yardımcı olur. Raporlarımız, şirketlerin sürdürülebilir büyüme elde etmesine yardımcı olmak için benzersiz bir somut içgörü ve niteliksel analiz karışımı içerir. Deneyimli analistler ve danışmanlardan oluşan ekibimiz, ilgili verilerle serpiştirilmiş kapsamlı pazar araştırmalarını derlemek için sektör lideri araştırma araçlarını ve tekniklerini kullanır.

Bizimle iletişime geçin:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

Simge Kulesi, 9. Kat

Baner – Mahalunge Yolu,

Pune-411045, Maharashtra, Hindistan.

Telefon: ABD:+1 424 253 0390,

İngiltere: +44 2071 939123,

APAC: +91 744 740 1245

E-posta: [email protected]