Küresel nükleer tıp / radyofarmasötik pazar büyüklüğü 2018’de 4,86 milyar ABD doları olarak gerçekleşti ve tahmin döneminde %9,2’lik bir CAGR sergileyerek 2026 yılına kadar 9,67 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Küresel Nükleer Tıp / Radyofarmasötik Pazarı Size araştırma raporu 2022, gelir artışı, pazar tanımı, segmentasyon, endüstri potansiyeli, gelecekteki görünümü ve pazar için mevcut beklentileri anlamak için etkili eğilimler hakkında derinlemesine bir değerlendirme sunar.

Raporun Örnek Bir Kopyasını şu adresten edinin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/101812

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Ekonomideki sürekli büyüme ve optik bakım cihazlarında büyüyen müşteri tabanı, tahmin döneminde ABD’de reçeteli okuma gözlüklerine olan talebi artırması muhtemeldir. Tahmin süresi boyunca ABD’deki reçeteli okuma gözlüklerinin büyümesini hızlandıracak faktörlerden bazıları, tüketiciler arasında sağlıklı görmenin önemi, artan geriatrik nüfus ve moda trendleri göz önünde bulundurularak tasarlanan yeni ürün lansmanlarındaki artış konusundaki bilincin artmasıdır. ve çerçevelerin renkleri ve şekilleri için tüketicilerin estetik tercihi

Bu çalışma, (2022 – 2028) tarihi ve tahmin edilen dönemindeki satışlar ve gelirler hakkında bilgi sağlar. Segmentleri anlamak, pazar büyümesine yardımcı olan farklı faktörlerin önemini belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir tahmin dönemi, piyasa sürücüleri, piyasa kısıtlamaları ve rekabet stratejileri için CAGR değeri hakkındaki tahminler bu Nükleer Tıp / Radyofarmasötik Pazarı raporunda değerlendirilir.

Bu rapor, küresel düzeyde, bölgesel düzeyde ve şirket düzeyinde Nükleer Tıp / Radyofarmasötik Pazarı hacmine ve değerine odaklanmaktadır. Küresel bir perspektiften bakıldığında, bu rapor, geçmiş verileri ve gelecekteki beklentileri analiz ederek toplam Nükleer Tıp / Radyofarmasötik Pazarı pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bölgesel olarak, bu rapor birkaç kilit bölgeye odaklanmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ilerlemesi dünyayı durma noktasına getirdi. Bu refah krizinin girişimler arasındaki birlikleri şaşırtıcı bir şekilde etkilediğini anlıyoruz. Bununla birlikte, şanslı veya talihsiz olan her şey bir sonuca varmalıdır. Savaşan ve bazıları gelişen birkaç kuruluş var. Genel olarak, esasen her bölgenin pandemiden etkilenmesine güveniliyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işinizin desteklenmesine ve yaratılmasına yardımcı olmak için aralıksız çaba sarf ediyoruz. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı göz önünde bulundurarak, geleceklere hazırlanmanıza yardımcı olmak için girişimler genelinde Covid olayının bir etki incelemesini sunacağız.

Küresel Nükleer Tıp / Radyofarmasötik Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

Lantheus Tıbbi Görüntüleme, Inc.
Kardinal Sağlık
Norgine B.V.
Nordion (Nordion (Kanada) Inc.)
Bayer AG
küriyum
Gelişmiş Hızlandırıcı Uygulamaları (Novartis AG)
Bracco Teşhis A.Ş.
Jubilant Yaşam Bilimleri Limited Şirketi
GE Healthcare (General Electric Company)

Daha Detaylı Bilgi için Analistimiz ile görüşünwww.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/101812

Kilit Paydaşlar

Doğal madde sağlayıcılar
Tüccarlar/brokerler/toptancılar/sağlayıcılar
Devlet kurumları ve STK dahil olmak üzere idari organlar
İş yenilikçi çalışma (RandD) kuruluşları
Tüccarlar ve ihracatçılar
Devlet dernekleri, araştırma dernekleri ve danışmanlık firmaları
Borsa bağlantıları ve endüstri kuruluşları
Son kullanım işletmeleri

Nükleer Tıp / Radyofarmasötik Pazarı Araştırma Raporu için Ana İçindekiler:

Tanıtım
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Temel Pazar Büyümesi İçgörüleri
Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Kuzey Amerika Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Avrupa Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Asya Pasifik Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Latin Amerika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Rekabetçi Peyzaj
Küresel Nükleer Tıp / Radyofarmasötik Pazarı Gelir Artışı, Sektör Payı Analizi, Kilit Oyunculara Göre, 2021
Şirket profilleri
Çözüm

Tam Raporuwww.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/101812 adresinden satın alın

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Supreme Headquarters,

Survey No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Highway,

Pune – 411045, Maharashtra, India.

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]