Serebral oksimetreler, kalp cerrahisi öncesi ve sonrası, damar ameliyatları ve diğerleri için kullanılan bölgesel oksimetre olarak da adlandırılır.

Küresel Serebral Somatik Oksimetre Pazarı Size araştırma raporu 2022, gelir artışı, pazar tanımı, segmentasyon, endüstri potansiyeli, gelecekteki görünümü ve pazar için mevcut beklentileri anlamak için etkili eğilimler hakkında derinlemesine bir değerlendirme sunar.

Raporun Örnek Bir Kopyasını şu adresten edinin: www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/103101

Sürücüler ve Kısıtlamalar

Kardiyak ve nörolojik hastalıklardan muzdarip hastalardaki artış, artan sayıda kronik hastalık, serebral hipoksideki artış ve diğer bu tür faktörler, tahmin süresi boyunca pazarın büyümesini sağlıyor. Ayrıca, beyine düşük oksijen verilmesi nedeniyle nörolojik hastalıklar ve beyin travması içeren hipoksi iskemik ensefalopatinin (HIE) ortaya çıkması nedeniyle, serebral hipoksi vakalarındaki artışın pazarın büyümesini etkilemesi beklenmektedir. WHO’ya göre 2015 yılında HİE’nin her 1000 canlı doğumda 2-9’unda önemli beyin hasarına neden olduğu açıklanmaktadır. Ek olarak, nörolojik bozukluklardaki artış, yakın gelecekte pazar büyümesini artırma eğilimindedir. Ayrıca artan FDA onaylarının önümüzdeki yıllarda pazar büyümesini tetiklemesi beklenmektedir. Örneğin, Mayıs 2017’de Masimo adlı şirket, pediatri tedavisine yönelik pediatrik sensörlerden oluşan O3 bölgesel oksimetresi için FDA onayı aldı. Ayrıca, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve üreticilerin yeni ürün portföyü geliştirmeye olan ilgisi de pazarın büyümesini sağlıyor. Örneğin, sensmart model x-100 adlı cihaz, hem bölgesel hem de puls oksimetresi sağlayan yeni bir teknolojiden oluşmaktadır.

Bu çalışma, (2022 – 2028) tarihi ve tahmin edilen dönemindeki satışlar ve gelirler hakkında bilgi sağlar. Segmentleri anlamak, pazar büyümesine yardımcı olan farklı faktörlerin önemini belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir tahmin dönemi, piyasa sürücüleri, piyasa kısıtlamaları ve rekabet stratejileri için CAGR değeri hakkındaki tahminler bu Serebral Somatik Oksimetre Pazarı raporunda değerlendirilir.

Bu rapor, küresel düzeyde, bölgesel düzeyde ve şirket düzeyinde Serebral Somatik Oksimetre Pazarı hacmine ve değerine odaklanmaktadır. Küresel bir perspektiften bakıldığında, bu rapor, geçmiş verileri ve gelecekteki beklentileri analiz ederek toplam Serebral Somatik Oksimetre Pazarı pazar büyüklüğünü temsil etmektedir. Bölgesel olarak, bu rapor birkaç kilit bölgeye odaklanmaktadır: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika.

COVID-19’un Bu Pazar Üzerindeki Etkisine Genel Bir Bakış:

COVID-19’un ilerlemesi dünyayı durma noktasına getirdi. Bu refah krizinin girişimler arasındaki birlikleri şaşırtıcı bir şekilde etkilediğini anlıyoruz. Bununla birlikte, şanslı veya talihsiz olan her şey bir sonuca varmalıdır. Savaşan ve bazıları gelişen birkaç kuruluş var. Genel olarak, esasen her bölgenin pandemiden etkilenmesine güveniliyor.

COVID-19 pandemileri sırasında işinizin desteklenmesine ve yaratılmasına yardımcı olmak için aralıksız çaba sarf ediyoruz. Tecrübemizi ve uzmanlığımızı göz önünde bulundurarak, geleceklere hazırlanmanıza yardımcı olmak için girişimler genelinde Covid olayının bir etki incelemesini sunacağız.

Küresel Serebral Somatik Oksimetre Pazarı araştırma raporunda yer alan önemli oyuncular:

Medtronic, Nonin, ISS, Inc, Masimo, Hamamatsu Photonics K.K., HyperMed Imaging, Inc., Terumo Cardiovasküler Systems Corporation, GENEL ELECTRIC COMPANY ve diğer

Daha Detaylı Bilgi için Analistimiz ile görüşünwww.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/103101

Kilit Paydaşlar

Doğal madde sağlayıcılar
Tüccarlar/brokerler/toptancılar/sağlayıcılar
Devlet kurumları ve STK dahil olmak üzere idari organlar
İş yenilikçi çalışma (RandD) kuruluşları
Tüccarlar ve ihracatçılar
Devlet dernekleri, araştırma dernekleri ve danışmanlık firmaları
Borsa bağlantıları ve endüstri kuruluşları
Son kullanım işletmeleri

Serebral Somatik Oksimetre Pazarı Araştırma Raporu için Ana İçindekiler:

Tanıtım
Yönetici Özeti
Pazar Dinamikleri
Temel Pazar Büyümesi İçgörüleri
Küresel Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Kuzey Amerika Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Avrupa Pazar Analizi, Öngörüler ve Tahmin, 2017-2028
Asya Pasifik Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Orta Doğu ve Afrika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Latin Amerika Pazar Analizi, İçgörüler ve Tahmin, 2017-2028
Rekabetçi Peyzaj
Küresel Serebral Somatik Oksimetre Pazarı Gelir Artışı, Sektör Payı Analizi, Kilit Oyunculara Göre, 2021
Şirket profilleri
Çözüm

Tam Raporuwww.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/103101 adresinden satın alın

About Us:

Fortune Business Insights™ delivers accurate data and innovative corporate analysis, helping organizations of all sizes make appropriate decisions. We tailor novel solutions for our clients, assisting them to address various challenges distinct to their businesses. Our aim is to empower them with holistic market intelligence, providing a granular overview of the market they are operating in.

Contact Us:

Fortune Business Insights™ Pvt. Ltd.

308, Supreme Headquarters,

Survey No. 36, Baner,

Pune-Bangalore Highway,

Pune – 411045, Maharashtra, India.

Phone:

US :+1 424 253 0390

UK : +44 2071 939123

APAC : +91 744 740 1245

Email: [email protected]